Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:1   Strana:0045


  Bank
  Bank, u, m., banka, y, f.; banko, a, n. (it. banco, fr. banque.) Sněm český usnesl se r. 1862. o tom, aby se říkalo: banka, a nyní tohoto slova všeobecně užíváme, — 1. Stůl penězoměncův a peníze na něm jsoucí, penězoměna. Die Wechselbank, die Bank. — 2. Peníze, které hráč na stůl položil a proti němuž ostatní hrají. Die Bank. Bank n. banko držeti, dělati = peníze saditi. V bank hráti. Banku vyhráti. D. Bank komu držeti = míti ho závislým od své vůle. L. — 3. Pojištěná skladní komora kupectva, do níž se peníze kladou a na skrovný úrok vydávají. Peněžna. Šp. Das Wechselhaus, die Leihbank, die Bank. Dáti neb skládati peníze na bank. Bank držeti = penězi kupčiti. Bank pustiti = bankrotovati. U něho jak v banku = má vždy hotové peníze. L. Ředitel, řízení, úředník, pokladnice, ředitelstvo, nejvyšší správa, výsada, dluzník, listina, poměr, ma- jetek, jmění banky (peněžny). Šp. Banka hypothečni, rolnická, úvěrní, hospodářská, půjčovní, Šp.; vedlejší n. filiální, nadaci, schovací (Depositenbank). J. tr. Banka úvěru pozemkového a průmyslového lépe než : úvěrní banka pro pozemky a průmysl. (Pro je zbytečné. Banque du credit foncier et industriel). Bs. Banky převodné (Giro- B.), cedulové, eskomptní n. srážecí, půjčující na zástavy movité čili půjčovny na zástavy, půjčující na zástavy nemovité n. bankyhypotheční, deposiční n. schovárny. S. N.Česká B. obchodu a průmyslu, česká eskomptníb., česká národní banka, čes. Union b., čes.spol. banka pro úvěr hypotheční, čes. vše-obecná b., hospodářská úvěrní b., pražskásměnkářská b., první splátková b. ? Praze,úvěrní b. v Kolíně, živnostenská b. pro Čechya Moravu; b. anglorakouská, anglouherská,eskomptní b. (moravská, dolnorakouská,štýrská), frankorakouská, frankouherská, ob-chodní b. vídeňská, Rakouská hypotheční b.,hypotheční b. haličská, hospodářská úvěrníb. pro Čechy, moravská b. pro průmysl aobchod, víd. směnkářská banka atd. Z novin.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <