Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:1   Strana:0408


  1. Hana
  1. Hana, y, f., vystavení nedostatku, viny, Tadel. Jakou mu hanu dáti můžeš ? V pravdě není co hany dáti. Já mu nevím žádné hany. Ros. Všemu hanu najde. Kom. Hany hoden. D. Jakú mně, můj milý, jakú hanu dáváš? Mor. P. 389. — H., s dotknutím cti neb s urouháním, porok, Schimpf, Hohn. Hana za hanu, rána za ránu. Č., Lb. Vz Msta. — H. = vada, nedostatek, Mangel, Tadel. Ros. — H. = hanebný skutek, Schandthat. Vše- liké hany páchati. Hlas. Holka bez hany nemá se zač hanbiti, byť se haléřem ho- nositi nemohla, Sych. Vz stran přísloví: Baňka, Česť, Huba, Jazyk, Kobyla, Ocas, Šatlava, Ucho, Ústa, Vidlička,

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <