Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Nota, notka, noticka
  Nota, notka, noticka, y, f., z lat., zna- mení, die Note, zvl. hudební znamení hlasu, die Musiknote, Tonzeichen, n. Jg. N. přetržená, třikrát přetržená. Šm. N. je psaný ton. N. osminová, osmina, pravidelná, nepravidelná nebo střídavá, harmonická přídavná (harmo- nische Nebennote), citlivá (vodič, Leiteton), nebo charakteristická nebo vedoucí, prů- vodní nebo provázející, puntíkovaná nebo nepunktovaná, přípravní nebo připravující, celá, půlnota, čtvrtnota, osmina, šestnáctina, dvaatřicítina, čtyřiašedesátina, okrouhlá nebo o dvou nohou, psaná, čtvrtnota, předrážková, černá, bílá nebo půlnota. Hd. Podoba, noha, hlavička, krk nebo stopa, platnosť, trváni, délka noty; soustava not. Hd. Notu držeti, vydržeti. Hd. Nezná ani noty; hraje podlé not. Papír na noty (notový). Jg. Vz S. N. V. 889. a o tisku not hudebních KP. I. 357. — N., melodie, die Melodie, Tonfolge, Sing- weise. Pěkná, libá n. Ta píseň má svou notu. Jg. Zpívá se na tu nôtu. Ros. Zpívá se zná- mou notou. Jg. Každému v jeho notu trefiti jest věc nemožná. Pref., Lb. Nepůjde mu v jeho notu. Lom. Někomu do noty trefiti. Puchm., Lb. Vz Pomoci. Má svou známou notu. D. Každému v jeho notu (do noty) trefiti umí. Č. Vždy jednu notu housti. Vz Stejnosť. Č. Nešlo mu v jeho notu (naděje zklamala). Č. To mu jde pod notu (pod nos, chutná mu to). Podlé něčí noty tancovati. D. Má on svou zvláštní notu (své zvláštní náruživosti). Ros. Pěkná píseň, kdyby jen k ní nota byla (kdyby jen k ní notu měl). Dobře zpíváš, kdybys jen notu měl(=dobrý návrh, ale nedá se provésti). Ros., Č., Š. a Ž. Starou notu hudeš. Vz Tlachal. Lb. To mu bolo do piesni — do not. Mt. S. Vám zpívají (domlouvají) a na nás nota padá (nás se domluva týče). Pk. — Kat. 1074., 1081. — N., vyjádření písemné, poznamenání, po- známka; krátká zpráva, krátký účet; dopis; úpis n. př. nota bankovní, banknota, ban- kovka. Note, f. Ad notam vzíti = pozna- menati, zapsati. Nota bene, lat. (NB.) = znamenej dobře, pamatuj dobře. Rk.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <