Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:7   Strana:0009


  Obchod
  Obchod = obcházení. Cizí slovce, pokud o. mají v knihách. Mus 1880. 48. Byl jsem na o-dech = v čas jubilejní z chrámu do chrámu n ke křížům. U Příbora. Brt. D. 237. — O. = posluha, die Bedienung. Cf. Obchodzovati Na Hané. Bkř. — O. = živ- nosť. Jakým o-dem tam bude (jakou živ- nosť bude tam provozovati) ? Zlínsky. Brt. Aby shlídl mravy a o-dy lidské. Pož. 232. — O. = tržba. O. bankovní Us. Pdl. Zboží o-dem dostávati. J. tr Šafrán za příčinou obchodu pěstovati. Us. O. ten již nešel přes jich ruce. Šf. Při moři se o. s kožemi vedl. Sš. Sk. 122. V o-du-li opravdu dbáš, více vyděláš. Sbor. uč. O o. řím. a řec vz Vlšk. 503. — O. = porticus, síň. Chodieše Ježíš v chrámě, v o-dě Šalamúnově, ostúpichu jej židové. Ev. víd 34.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <