Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 23x

  2 Pochyblivosť
  Pochyblivosť, i, f., v theol. = chtivosť, pochyby o pravdě Bohem zjevené buď rou- havě v sobě probouzeti, ...
  1

  5 Blíza. — B
  Blíza. — B. = blízo, snad, bez pochyby. Slov. Vedel, že to b. drak ide. Dbš. Sl. pov. I. 327. ...
  2

  2 Nepochybně
  Nepochybně, bez pochyby, jistě, gewiss, unzweifelhaft, Byl. N. pravdivý! D. N. tam půjde. Us. ...
  3

  5 Zákeř
  Zákeř, e, m., zastr., histrio, der Schäker, slovo bez pochyby cizí, vz Mz. 373. Kej- klíři, zákeři. ...
  4

  1 Kytara
  Kytara, y, f., Quitarre, Kithara, Chitarra, nástroj hudební, který povstal bez pochyby z citery. Vz S. ...
  5

  9 Bezpečen
  Bezpečen = bez péče. Buď b., žeť pomôž bez pochyby. Maš. ruk. 187a. ...
  6

  4 Talavaška
  Talavaška, y, f., zastr. = krytý vůz pro nemocné nebo lože, které 2 koně mezi sebou nesou, eine Sänfte, ...
  7

  5 Beze snadu
  Beze snadu = bez pochyby, jistě. Mor. Knrz. ...
  8

  9 Vladař
  Vladař, villicus, pomahač komorníkův při správě statků královských. Vz Pal. Děj. I. 2. 258. Knížecí vladař, ...
  9

  2 Nepochybný
  Nepochybný, neomylný, unfehlbar, nicht irrend. Jg. Sebe n-ného činiti. Pešín. N. vě- štec Apollo. N. ...
  10

  4 Vhostiti
  Vhostiti, il, stěn, štěn, ění, se, sich nie- derlassen, sich einnisten, niederlassen. — se kam. V-la ...
  11

  6 Mrak
  Mrak. Šf. III. 548. M. = soumrak. Od svitu do mraku. Dbš. Sl. pov. I. 544. — M = mračno. Cf. Schd. I. ...
  12

  9 Lech
  Lech. Lechové = rodové, kteří vládli ve- likým počtem statků pozemských a to dě- dičně aspoň skrze několik ...
  13

  3 Snad
  Snad, adv., může býti, dosti možno, möglich, vielleicht, etwa, hoffentlich. Na Mor. snaď, Kd., u Opav. ...
  14

  4 Vylézti
  Vylézti, zl, ení; vylézati = leza vyjíti, aus-, herauskriechen, aussteigen, ausschlüp- fen; na horu vylézti, ...
  15

  4 Ustlati
  Ustlati, usteli, u-lu, ustel, -la (ouc), al, án, ání; ustélati (ustílati, ustýlati), ustlávati, ustélávati ...
  16

  2 Otrok
  Otrok, a, m., chlap, nevolník, vz Gb. Hl. 131. (řeknu — rok — otrok). O., strb. otr??? vzniklo nejspíše ...
  17

  5 1. Žádostivý
  1. Žádostivý; -stiv, a, o= žádající, chtivý, gierig, begierig, lüstern. Ž. vůle, Troj., čtenář. Har. ...
  18

  6 Lháti
  Lháti, cf. Mkl. Etym. 177. Dle Bž. 201. podlé tř. V. 4. a směžďuje kmenové h před příznakem -e a v imperative: ...
  19

  1 Duch
  Duch, a či u, m., doušek, šku. Duch z kořene du v du-ji příponou ch (Šf. ), odkud pak vzduch a seslabením ...
  20

  4 Y
  Y jest samohláska retopodnebná, podružná, povstalo zlomenim z ui (vz Samohláska) a tak se článkuje, že ...
  21

  3 Řemeslo
  Řemeslo, a, řemesélko, a, n. Vz Řeme- sélko. Slovo řemeslo (zastr. remtslo) vzniklo z remí-slo; kmen ...
  22

  4 Transgressiv
  Transgressiv, u, m., z lat. = přestupný způsob, přestupník, přechodník, poněvadž se jím vztažná zájmena ...
  23

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <