Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 38x

  1 Bosý
  Bosý (bos, a, o), barfuss, barfíissig. B. kluk, děvče atd. Bosýma nohama šel. V. Chodil nahý a bosý. ...
  1

  5 Bosý
  Bosý. Ad 1. Vinaři v čas vinobraní bo- sýma nohama, ba někdy v střevících do ná- dob vinných lezou a ...
  2

  10 Bosý
  Bosý. To je len tak, leda bosá nechodila a obutá málo. Mus. slov. VIII. 15. ...
  3

  9 Bosý
  Bosý. Jakoby bosou nohou byl šlápnul na zmiji. Sml. VIL 240. Bošácka, míst. jm. u Ratiboře. Vck. ...
  4

  10 Bosý
  Bosý. Bosých pan Boh nosí (opatruje). Sbor. slov. VII. 129. ...
  5

  8 Bosý
  Bosý; bos, a, o. Hus. Chodí obutý a bo- sého ho vydraží (o tom, kdo chodí v deravej obuvi). Phľd. 1895. ...
  6

  1 Bos
  Bos, a, o. Vz Bosý. ...
  7

  5 Bos
  Bos, vz Bosý. — B., os. jm. B. Dan. Blk. Kfsk. 957. ...
  8

  1 Bosák
  Bosák, a, m. = bosý. - B., mnich, nosící jen trepky, Barfüsser. — B., nekovaný kůň. - Jg. ...
  9

  5 Bosulenký
  Bosulenký = bosý. Vyletěla křepelenka z prosa a ja za ňú b-ká bosá. Sš. P. 637. ...
  10

  5 Bosán
  Bosán, a, m. = bosák, bosý člověk. Us. na Plaště. Prk. Přísp. 26. ...
  11

  2 Poďabkati
  Poďabkati. Aby té Bůh poďabkal. Na Mor. O dětech, když někde bosy chodily a jich šlapky vytlačeny zůstaly. ...
  12

  5 Bedár
  Bedár, a, m. = bědák, bědař. Lipa I. 335. Slov. Boháč i b. Ntr. VI. 146. Hľadže! tu zas letí ktosi — ...
  13

  5 Zdratý
  Zdratý; -at, a, o = zedraný, abgerissen, aufgerissen, zerrissen. Na Slov. Hľadže! tu zas letí ktosi — ...
  14

  7 Ošarpaný
  Ošarpaný; án, a, o = otrhaný, abge- rissen, zerlumpt. Slov. Chodí o. Koll. Zp I. 381. O. bedár bosý. ...
  15

  8 Kovářův
  Kovářův. Ševcova žena a kovářova ko- byla chodívají bosy (tito mistři starají se více o cizí než o své). ...
  16

  5 Boritáš
  Boritáš, e, m. Bez klobúka pod perom, s ostruhami bosý; dolu nohou boritáš, no- havic nenosí (= kohout). ...
  17

  2 Neobutý
  Neobutý, bosý, blossfüssig. ...
  18

  3 Szutý
  Szutý = bosý, blossfüssig. V. ...
  19

  1 Holonohý
  Holonohý = bosý, barfuss. Jg. ...
  20

  1 Boský
  Boský = Bosý. B. nohy. Na Mor. ...
  21

  1 Bosonohý
  Bosonohý, bosý, barfüssig. ...
  22

  3 Střeví, třeví
  Střeví, třeví, n. = obuv, Schuh, m. Bez s. (bosý). V. S. sedlské. Reš. ...
  23

  6 Doraniti
  Doraniti, doraňovati, na Mor. doráňati, vollends verwunden. Šd. Pustil sa behom do lesa nič nedbajúc, ...
  24

  4 Vrabík
  Vrabík, a, m. = vrabčík, vrabec. Na Slov. Němc. VII. 298. Tu nechyrovať ani vtáčika ani vrábika. Mt. ...
  25

  1 Bosulenký
  Bosulenký = bosý. Na Mor. ...
  26

  2 Obutý
  Obutý, obut, a, o, angezogen (gestiefelt, geschuhet). D. O. člověk (hloupý, zatvrdlý, drzý). Jsou tu ...
  27

  5 Bosák
  Bosák = bosý. Cf. Bosán. Proč přezdí- vají Rychenburským (v Chrudimsku) bosáků? Vz Sbtk. Krat. h. 98., ...
  28

  1 Kulhavý
  Kulhavý, hinkend. V. K. kůň, Us., pří- čina, výmluva (nepravá, neplatná). V. V chřa- pavý zvon nezvoň, ...
  29

  2 Obuv
  Obuv, i, f. (lépe než: obuv, u, m.). Do obuvi, k obuvi, v obuvi. Mk., Os. Obuva, y, f., Zlob.; obuví, ...
  30

  1 Bázlivý
  Bázlivý; -zliv, a, o. B. = bojácný, malo- myslný, strašlivý, strašivý, lekavý, choulo- stivý, nesmělý. ...
  31

  3 Stopa, stopka, stopečka, stopička
  Stopa, stopka, stopečka, stopička, y, f. S. od sto (sto-jím), p jest vsuto. Šf. — S., spodek nohy (chodidlo, ...
  32

  4 Vůz
  Vůz (zastr. vóz), gt. vozu, vozík, u, vo- zíček a vozček, zečku, m., v obec. mluvě vozejk, vozejček. ...
  33

  1 Jazyk
  Jazyk, u či a, m., jazýček, čku, m. J., strsl. a pols. język, stojí m. liazyk, lęzyk, lat. lingua, od ...
  34

  1 Kůň
  Kůň (dříve kóň), gt. koně, m., (krátí ů, vz ů). Starého akk. kůň = nom. užívá se podnes: sednouti na ...
  35

  2 1. O
  1. O je původu podružného, není totiž hláskou prvotní, jako: a, i a u, nýbrž lomenou, vznikloť zlomením ...
  36

  4 U
  Místo u psávali 11. stoletím počínajíce v násloví také v, v 15. století skoro vý- hradně; ve 13., 14. ...
  37

  2 Po
  Po, lit. pa, které starší se býti zdá. Mkl. aL. 68. Předložka po pojí se s akkusativem, dativem a lokalem. ...
  38

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <