Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100   101 - 200  
  Nalezeno: 158x

  4 Vtožík
  Vtožík, u, m. = prvek chemický, bro- mium, das Brom. Presl. Chym. 21., Rst. 517. a 18. ...
  1

  6 Nerozložitelný
  Nerozložitelný, unzerlegbar. N. věty. Mus. 1880. 318. Prvek jest hmota chemicky dále n-ná. SP. II. 238. ...
  2

  7 Prvek
  Prvek = hmota chemicky dále nerozlo- žitelná. SP. II. 238. P. = nerozlučka, Grund- stoff, m. Nz. Mocenství ...
  3

  4 Terbi-um
  Terbi-um, a, n., vzácný prvek chemický. Vz S. N. ...
  4

  4 Uran
  Uran, u, m. = prvek chemický, der Uran. Vz S. N. U., nebesník, uranium, vzácný kov. Vz Šfk. 258., KP. ...
  5

  4 Thalli-um
  Thalli-um, a, n., prvek chemický. Vz KP. II. 144., S. N. ...
  6

  8 Heli-um
  Heli-um, a, n., chemický prvek. Vz Ott. XI. 67. ...
  7

  7 Chemický
  Chemický. Ch. literatura novější. Ch. průmysl v Čech. Vz Ott. VI 343., 170. ...
  8

  10 Chemický
  Chemický. Zákony ch-kého slučování. Vz Vot. 1 ...
  9

  4 Uhlík
  Uhlík, u, uhlíček, čku, m. = malý uhel, das Köhlchen. V. — U. = drahý kámen, der Karbunkel. Aqu. -- U. ...
  10

  1 Chemický
  Chemický, á, é, co se vztahuje k chemii. Ch. analysa, atom, bílení, červeň (n. anglická), harmonika, ...
  11

  1 Atom
  Atom, u, m., z řec, nerozdílná věc, prvek, Jg., Rk., prvek, částice jednoduchá. Nz. — Atomový. A. tíže, ...
  12

  7 Prvék
  Prvék, prvéky = prv. V Podluží. Brt. D. 175. ...
  13

  10 Prvek
  Prvek. Vz Ott. XX. 882. -888. P. řeční (!) = infinitiv. Klc. 65. ...
  14

  6 Chemický
  Chemický. Ch. výjev, proporce, Šfk. Ruk. 5., 12., povaha prvků, affinita, místo, struktura, Km., účinky, ...
  15

  4 Telegraf
  Telegraf, u, m., z řec. = dalekopis, da- lekozvěst, der Telegraph = přístroj r. 1793. v Paříži vynalezený, ...
  16

  10 Vyvinovač
  Vyvinovač, e, m. = chemický přístroj. KP. X. 113. V. plynu, ib. 121., páry. Nár. list. 1903. 136. 9. ...
  17

  9 Atom, u
  Atom, u, m. A. fysikalní, chemický, me- chanický, korpuskularni, dynamický. Vz Mtc. 1897. 371. nn. ...
  18

  10 Cer
  Cer, u, m, prvek, v lučbě Vstak. XI. 527, Vot. 36. ...
  19

  7 Připravený
  Připravený. P. žába, praeparirt. Us. Mj. — komu. Vládněte královstvím vám p-ným. Chč. P. — pro koho. ...
  20

  6 Ferment
  Ferment oxydační, redukční, chemický. SP. II. 260., Šfk. Poč. 579., Schd. I. 415. ...
  21

  10 Epurateur
  Epurateur, u, m., z fr. = chemický appa- rát čisticí. Vz KP. X. 117. ...
  22

  10 Dystillator
  Dystillator chemický (destillator). Zvon IV. 103. ...
  23

  7 Účinný
  Účinný. Psp., Pr. tr. Ú. přátelství, Šml, horlivosť, Mus, kontrast, Dk., síly. SP. 11. 79., ZČ. I. 99. ...
  24

  6 Kahan
  Kahan, vz Mkl. Etym. 108. K. lihový Bunsenův, NA. V. 428., ochranný Davyův, lb. IV. 151, Šfk. Poč. 146., ...
  25

  2 Prvek
  Prvek, vku, m., počátek. Z prvku, in der Erst, anfangs, anfänglich. Zlob. — P., z čeho jiné složeno jest, ...
  26

  8 Fosfoni-um
  Fosfoni-um, a, n. = chemický radikal. Ott. IX. 402. ...
  27

  6 Děj
  Děj = co se událo. Vz S. N., Jg. Slnosť. 118. D. molekularní, chemický (Process), Osv. I. 482., 484., ...
  28

  2 Praeparat
  Praeparat (praeparát), u, m., z lat., něco připraveného, das P. P. chemický, tělo lu- čebním pochodem ...
  29

  5 Zatrouditi
  Zatrouditi, truď, il, zen, ení; zatruzo- vati = zarmoutiti, betrüben. — koho. Jg. Celý den své mysli ...
  30

  7 Rozklad
  Rozklad povolný, náhlý, samovolný, bouřlivý, důkladný, cukru, Šp , chemický, Šfk. Poč. 2., 5., 21., 22 ...
  31

  3 Škrobovina
  Škrobovina, y, f. = prvek ve škrobu jsoucí, der Dextrin, dextrinnm, das Stärke- gummi. Jg., Rst. 502., ...
  32

  1 Křemík
  Křemík, u, m., silicium, Kiesel, jest prvek nekovový. K. demantový, grafitový a bez- ...
  33

  3 Rulíkovina
  Rulíkovina, y, f., prvek v rulíku obsa- žený, atropium, das Atropin. Rostl. ...
  34

  7 3. Přídavný
  3. Přídavný. P. barvivo, adjectives Pig- ment, Nz., hmota, Frč. 11, prvek slouče- niny. Mj. 26. ...
  35

  2 Oxygenoid
  Oxygenoid, u, m., prvek nekovový, che- mickou povahou kyslíku a chloru podobný. S. N. ...
  36

  3 Slinovina
  Slinovina, y, f., prvek ve slinách a p., der Speichelstoff, das Ptyalinum. Pr. Chym. II. 302. — S. — ...
  37

  1 Lithi-um
  Lithi-um, a, n., prvek kovový náležející k žířekovům. Vz S. N. Japík, vralík. Šfk. 167. ...
  38

  5 Zemík
  Zemík, u, m., prvek v zemi obsažený, tellurium. Krok. Miner. 33. ...
  39

  1 Kostík
  Kostík, u, m., či fosfor, světlonoš, Phos- phor, prvek nekovový. Vz S. N. ...
  40

  8 Svěživý
  Svěživý. S. prvek = působící roštění rost- lin, bujení zvířat. Am. Orb. 54. ...
  41

  1 Kali-um
  Kali-um, a, n. (z arab. kaljun, popel), draslík, jest prvek kovový. Vz o něm více v S. N. ...
  42

  4 Vrbovina
  Vrbovina, y, f. = vrbina. Bern. — V. = prvek ve vrbě obsažený, das Salicin. Presl. Chym., Rst. 516. ...
  43

  5 Zardivina
  Zardivina, y, f. = prvek ve žluči na žloutenici zemřelého člověka nalezený, das Erythrogen. Chym. II. ...
  44

  4 Voskovina
  Voskovina, y, f. = prvek voskový, ceri- nurn, der Wachsstoff. Rst. 516., Presl. Chym. 2. 197. — V. = ...
  45

  5 Cirkoni-um
  Cirkoni-um, a, n. = prvek z počtu leh- kých kovů. Vz S. N., Schd. I. 263. ...
  46

  3 Rudopina
  Rudopina, y, f., prvek v opiu jsoucí, der Meconin. Chym. ...
  47

  7 Pepřina, y, f
  Pepřina, y, f., piperinum, prvek pepře. Rstp. 1451. ...
  48

  10 Corolini-um
  Corolini-um, a, n. = nový prvek z thoria. Vz Nár. list. 1904. 102. 3. ...
  49

  4 Tankynovina
  Tankynovina, y, f., das Tanghinin, prvek v tanky ně jsoucí. Chym. II. 113. ...
  50

  1 Fialkovina
  Fialkovina, y, f., Violin, prvek ve fialce vonné. Presl. ...
  51

  1 Merotík
  Merotík, u, m. (baryum), prvek nalezající se toliko v sloučení s kyselinou uhlíkovou n. sirkovou n. křemíkovou. ...
  52

  3 Sesquioxyd
  Sesquioxyd, u, m., kysličník dle poměru: prvek ke kyslíku jako 2 : 3, ku př. kyslič- ník železitý (Fe2 ...
  53

  5 Zásadový
  Zásadový = k zásadě se vztahující, Ba- sis-. Z. kysličník, soličník, siřičník, dusičnan, siran, Pr. Chym., ...
  54

  10 Berzeli-um, a
  Berzeli-um, a, n. = prvek nový, jedna ze dvou částí prvku thoria (dle lučebníka Berzelia). Phľd. XXIV. ...
  55

  1 Molybden
  Molybden, u, m., žestík, prvek kovový; jest kov bílý, téměř stříbrolesklý, tvrdší to- pasu. Molybdän. ...
  56

  8 Západník
  Západník, u, m. = žirík, prvek, který se žene po rozloučení-se ve Voltově sloupu k drá- tu pólu měděného. ...
  57

  3 Strukovina
  Strukovina, y, f., prvek ve strucich, das Legumin. Presl. ...
  58

  2 Pepřikovina
  Pepřikovina, y, f., capsicinmn, Kapsizin, prvek. Chym. ...
  59

  10 Rubidi-um
  Rubidi-um, a, n., prvek. Vz Ott XXII. 47., Vstnk. XIII. 359. ...
  60

  5 Aethyl
  Aethyl, u, m. = lučební prvek tekutin lihových. Vz S. N. ...
  61

  10 Poloni-um
  Poloni-um, a, n. = drahý prvek. Nár. list. 1903. 10. /7. ...
  62

  5 Živeník
  Živeník, u, m. = prvek kovový, cezium. Pr Chym. 193. ...
  63

  5 Žirovina
  Žirovina, y, f. = prvek obojetný, Ethal. Pr. Chym. II. 74. ...
  64

  4 Tolitovina
  Tolitovina, y, f. = prvek v tolitě. Presl. Chym. II. 126. ...
  65

  3 Reveňovina
  Reveňovina, y, f., prvek reveně, der Rha- barbarin. Presl. ...
  66

  4 Tantalík
  Tantalík, u, m., tantalum, columbium, prvek kovní. Ib. ...
  67

  3 Slívovina
  Slívovina, y, f., prvek, der Tragantstoff, Cerasin. Pr. Chym. ...
  68

  3 Rapontikovina
  Rapontikovina, y, f., Rhaponticin, prvek v rapontice. Presl. ...
  69

  10 Berceli-um
  Berceli-um, a n. = nový prvek z tho- ria. Nár. list. 1904. 102. 3. ...
  70

  10 Heli-um
  Heli-um, a, n. H. je plyn, prvek. Vz Phľd. XXIV. 363. ...
  71

  9 Iridi-um
  Iridi-um, a, n. = prvek ze skupiny kovů platinových. Vz Ott. XII. 727. ...
  72

  8 Erbi-um
  Erbi-um, a, n. = vzácný prvek kovový. Vz Ott. VIII. 696. ...
  73

  5 Bary-um
  Bary-um, a, n., merotík, prvek kovový. Vz Schd. I. 335., KP. IV. 383., S. N. ...
  74

  3 Rostlinozvířecí
  Rostlinozvířecí, Pflanzenthier-. R. hmota, prvek. Rostl. ...
  75

  6 Kapnoměr
  Kapnoměr, u, m. = kapnosazina, prvek v dehtu jsoucí. Šm. ...
  76

  9 Mangan
  Mangan, u, m., kovový prvek podobný železu. Vz Ott. XVI. 764. ...
  77

  5 Alumini-um
  Alumini-um, a, n. = alumium, hliník, prvek. Vz Šfk. 201., Šfk. Poč. 294., Schd. I. 337., KP. IV. 299., ...
  78

  10 Aktini-um
  Aktini-um, a, n., nový prvek. Zl. Pr. XXI. 286., Phľd. XXIV. 361. ...
  79

  8 Východník
  Východník, u, m. = prvek, který se žene po rozloučení-se ve Voltově sloupu k desce a drátu polu zinkového. ...
  80

  2 Prudčina
  Prudčina, y, f., proud vody, der Wasser- strom. — P., prudkovina, ostrý prvek v rost- linách, scharfer ...
  81

  10 Carolini-um
  Carolini-um, a, n. = prvek nový, prvá čásť ze dvou prvků thoria (dle university Carolina v Americe). ...
  82

  3 Rozbor
  Rozbor, u, m., rozebrání, das Zerlegen, Auseinandernehmen, die Zergliederung, Zer- legung, die Analyse. ...
  83

  6 Empirický
  Empirický. E. vzorec, ZČ. 9., vzorec chemický, rovnice. Ib. I. 204., 230. ...
  84

  2 Prvotek
  Prvotek, tku, m. = prvek. Základní pr- votky. Pal. —P., v theol. počátek, das Princip. Ale duch pochází ...
  85

  6 Haloid
  Haloid, u, m. = halový prvek. Mj. 40., Šfk. 65., KP. IV. 439. H-dy kyanu. Šfk. Poč. 402. ...
  86

  8 Švuhík
  Švuhík, u, m., prvek k síře podobný. Am. Orb. 56., 55. ...
  87

  8 Siřivý
  Siřivý. S. prvek (k síře podobný). Am. Orb. 56. ...
  88

  8 Sklivý
  Sklivý prvek (skla poskytující). Am. Orb. 55 ...
  89

  6 Nerozkladný
  Nerozkladný, unzerlegbar. N. pocit, Dk., prvek. Pdl. exc. ...
  90

  7 Trojmocný
  Trojmocný kořen (= krychlový), Šim. 15., prvek. Mj. 54., ZČ. I. 204., Km. 47. ...
  91

  6 Jednomocný
  Jednomocný, einwerthig. J. atom, prvek. ZČ I. 204., Mj. 53. ...
  92

  9 Dvojpřímkový
  Dvojpřímkový. D. prvek. Vstnk. 1898. 323. ...
  93

  8 Fluor
  Fluor, u, m. = prvek ze skupiny halogenů. Vz Ott. IX. 324. ...
  94

  8 Pelopík
  Pelopík, u, m., pelopium, prvek. Am. Orb. 57. Dle NZ.: pelop. ...
  95

  2 Pepřovina
  Pepřovina, y, f., Piperin, prvek. Chym. ...
  96

  8 Galli-um
  Galli-um, a, n., vzácný prvek z kovů, ze- min. Ott. IX. 869. ...
  97

  6 Nerozluček
  Nerozluček, čku, m. nerozlučenina, prvek, das Element. Nz. ...
  98

  7 Plynný
  Plynný. P. prvek, skupenství, Rm. 8., čpavek, Mj. 116., litiua (roztavená), Kká., voda (vodní pára). ...
  99

  2 Osoblivý
  Osoblivý, vlastní, eigenthümlich. Znakové o-vé a obecné. Marek. — čemu. Lilkovina čili prvek lilkům osoblivý. ...
  100

  1 - 100   101 - 200  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <