Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100   101 - 200  
  Nalezeno: 134x

  1 Anceps
  Anceps, z lat., pochybný, neurčitý, ku př. délka slabiky. ...
  1

  9 Cep
  Cep. C. má hôlku s ohlavkom a cepík. Sbor. slov. III. 28. Délka cepu = šest pěstí. Vz Lor. 71. O pořekadlech ...
  2

  5 Činiti
  Činiti. Vz Mkl. Etym. 36. Činijící BO , ZN. Činiúcí divy. Anth. I. 3. vyd. 6. Vz také časování i strčes. ...
  3

  5 Čmelák
  Čmelák, vz Čmel. — Č. = medák, bombus, die Hummel. Č. skalní, b. lapidarius, die Steinhummel, zemní, ...
  4

  6 Dávno
  Dávno. Není tomu tak příliš dávno, Us. Dch. Jest nám d. (jsme staří). Us. Vk. Ty's d. hloupý, chytrý ...
  5

  1 Délka
  Délka, y, f., dýlka. D. mezi dvěma (věcmi) = vzdálení. V. Die Länge, Entfernung. D. zeměpisná, hvězdopisná; ...
  6

  6 Délka
  Délka prostorová, časová. Dk. Aesth. 201. Vz S. N. D. přímky kladná n. příčetná, záporná n. odčetná. ...
  7

  9 Délka
  Délka, vz Dloužení. ...
  8

  10 Délka
  Délka. Sr. Lind. 31. ...
  9

  6 Dl'a
  Dl'a = délka. Na dli tresť črnú položichu. Dle Kř. od nom. dl'a přehl. dle. Cf. Dlí. ...
  10

  10 Dle
  Dle, e, f. = délka, longitudo. Mill. 119., 5a., 18a. a j. ...
  11

  10 Dlé
  Dlé, é, n. = délka (ve vedle, podlé). Gb. Slov. ...
  12

  6 Dlhokosť
  Dlhokosť, i, f. = délka. Slov. Bern. ...
  13

  6 Dlí
  Dlí = délka. Prk. Na dlí (Rkk. 48.) vy- kládá Jir. Anth. I. 3. vyd. XXXIV. = na podlahu. Cf. Blina, doleji ...
  14

  9 Dlí
  Dlí = délka. A jest ta roveň dlí za dvanáct dní cesty; A ta vlasť jest dlí šestnáct dní; Ta země táhla ...
  15

  6 Dlo
  Dlo, a, n. = délka. Ssk. ...
  16

  1 Dlouhosť
  Dlouhosť (zastar. dlúhosť), i, f., délka, die Länge: a) místa. D. mil ne všudy stejná. D. cesty, mostu. ...
  17

  1 Dlouž
  Dlouž, dlouže, e, f., dloužina, dlouhost, délka, die Länge. Na dlouž = na délku, Šm., L., na dlouhý čas. ...
  18

  8 Dlška
  Dlška, y, ť. = délka. Slov. Phľd. 1894. 86. Senohrady. ...
  19

  6 Dĺž
  Dĺž, e, f. = délka. Slov. Ssk., Loos. ...
  20

  6 Dĺžka
  Dĺžka, y, f. = délka. Slov. Ssk., Loos. ...
  21

  6 Dĺžosť
  Dĺžosť, i, f. = zdélka. Let. Mt. sl. IX. 2. 18. ...
  22

  6 Dovolný
  Dovolný. D. bod, úhel, směr, délka, rychlosť, Us. Pdl., Mj. 89., spojení. Dk. Aesth. 634. Působí-li 2 ...
  23

  6 Dvanácterník
  Dvanácterník, u, m. = prední čásť za- žívací roury blíže žaludku (duodenum), protože délka její rovná ...
  24

  1 1. Dýl
  1. Dýl, e, dýlka, y, f., die Länge. To je hrozná dýlka od toho času. Us. Dýlka dne. Míra na dýlku. ...
  25

  6 1. Dýl
  1. Dýl, e, f. = délka. Roztahujíc jedno s druhým na díl, na šíř, na tloušť měřil. Kom. L. 65. ...
  26

  6 Dýlka
  Dýlka = délka. Šm. ...
  27

  1 E
  E je samohláska, kteráž stojí mezi hrdel- ným a a podnebným i, vznikajíc lomením samohlásek těchto (ai) ...
  28

  8 É
  É vzniká a) z krátkého e: beru béřeš; b) stahováním z oje, yje. Vz Gb. H. ml. I. 140. — E psalo se: e, ...
  29

  8 e
  e (původní slovanské) zastupují ve Spišskú dvě hlásky a) v krátké slabice objevuje se e: me, ceľe (tele); ...
  30

  9 Excentr
  Excentr u parního stroje okrouhlý kotouč naklínovaný na hřídel, jehož střed však ne- shoduje se se středem ...
  31

  1 Hefthemimerická
  Hefthemimerická caesura ve čtvrté stopě po arsi, s kterouž obyčejně spojena jest pře- rývka v druhé stopě ...
  32

  6 Holenkovy
  Holenkovy, schäftig, Schaft . H. pod- šívka, zadnice, kraj, délka, přednice. S1. les ...
  33

  1 Hon
  Hon, u, m., honění, die Jagd. H. vztahuje se na zvěr, lov na ryby. Jg. Činiti hony. Jg. Na h. jíti, na ...
  34

  6 Hors d'oeuvres
  Hors d'oeuvres (hor dévr), fr. = pří- choutky, drobná jídélka ku povzbuzení chuti. Hnsg. ...
  35

  6 Hruška
  Hruška strom, vz Hruše, Hrušeň, Hruškoň. Cf. Slb. 517., Sbtk. Rostl. 13., 156.— 159., Čl. 40., Mllr. ...
  36

  6 Hvězdářský
  Hvězdářský. H. dalekohled, Mj., měřietví, NA. V. 87., šířka, délka, záhada, Stč. Zem. 79., 173., měsíc ...
  37

  6 Jiří
  Jiří. Nom. a vok. Jiří; gt. a akkus. Jiří (Lidé chválí Jiří, Cis. Mus.), odchylkou: kněze Jiřího, Lobk. ...
  38

  1 Jmen vlastních užíváme v pluralu
  Jmen vlastních užíváme v pluralu, když muže podobné povahy míníme; při jménech míst, když potomstvo zakladatelovo ...
  39

  9 Kabelový
  Kabelový. K. brzda, délka, dynamometr, flotilla, sonda. Vz Ott. XIII. 719. ...
  40

  1 Košile
  Košile, e, f., košilka, košilička, košilinka, z lat. casula; za starších časů slula rubáš, rubáč. Jir. ...
  41

  6 Kotel
  Kotel, kutélek, kotlíček, kotlík. O skloň. vz Bž. 78. Got. katils Šf. Strž. I. 469. VMV. nepravá glossa. ...
  42

  6 Krydélka
  Krydélka, y, f. = poklička. Co ty že- lezňáky nastaly, sotva že nějakú tu pasť prodám nebo tu k. Kmk. ...
  43

  1 Křidélka
  Křidélka, y, f. = poklička, Deckel. Na Mor. a Slov. ...
  44

  8 Křidélka
  Křidélka = poklička. Kld. III. 151. ...
  45

  9 Křidélka
  Křidélka (alae), v botan. Vz Motýlokvětý. ...
  46

  6 Křídlíce
  Křídlíce, e, f.= poklička. Mor. Vchř. Vz Křidélka. ...
  47

  6 Kyvadlový
  Kyvadlový, Pendel-. K. rovina, délka, pohyb, strojek, zákon. Stč. Zem. 71., 72., 350. ...
  48

  6 Močidélka
  Močidélka, y, f. = hruška. Mor. Brt. ...
  49

  1 1. Modla
  1. Modla, y, f., gt. pl. modl a model, vz E, Mkl.; model, e, m., modlička = vzorek, Modell, Muster, n. ...
  50

  6 Nota
  Nota cetotaktní, černá či čtvrtnota, dva- krát a třikrát vázaná, dlouhá, krátká, nej- delší, nejmenší, ...
  51

  2 Nota, notka, noticka
  Nota, notka, noticka, y, f., z lat., zna- mení, die Note, zvl. hudební znamení hlasu, die Musiknote, ...
  52

  2 Oběsiti
  Oběsiti, il, šen, ení; oběšovati, henken, erhenken, auf henken, er(hängen). Jg. — Vz stran přísloví: ...
  53

  7 Oddlíní
  Oddlíní, n. = zeměpisná délka. O. vý- chodní, západní. Kodym. ...
  54

  7 Odečetný
  Odečetný, subtraktiv. O. délka přímky, úhel. Jd. Geom. III. 3 14. ...
  55

  8 Odhvězdí
  Odhvězdí, n.= délka vzdálenosti první stálice od naší země. Am. 17. ...
  56

  2 2. -om
  2. -om, koncovka, dat. pl. m., knížatom, . bohom, nyní -ům: bohům, vz -ům, Dativ. Jg. Posud v obecné ...
  57

  2 -óv
  -óv. Délka v genit. plur. mužóv a p. je bezpochyby fonetická. Možná, že byla tato slabika dlouhá již ...
  58

  2 Píď
  Píď, i, f., píďka, od ??n — píti. Gt. pl. pědí (zastr.), dat. a lok. pl. také: pídím a pídích m. píděm ...
  59

  2 Píka
  Píka, y, f., kopí, hrále, sudlice, lat. hasta, die Pieke. P-mi se poráželi. Kom. J. 713. Píky stav! Pieke ...
  60

  10 Píseň. P
  Píseň. P. nábožné (Brt. P. n. 996. nu. ): a) ranní 996., b) večerní 1003., c) adventní 1006., d) vánoční ...
  61

  2 Pobok
  Pobok, u, m., poboč, i, f., strana, bok, pobočnice, die Seite, Seitenfläche, -linie. L. — Pobok cvičíme, ...
  62

  7 Podle
  Podle, strč. podlé z po a dle. Toto dle souvisí s déle = délka. Gb. Ml. II. 136. Cf. D. Gesch. 304. ...
  63

  2 Podlé, podle
  Podlé, podle; etymologicky zajisté podlé, neboť dlé = subst. neutr. = délka, podlé = längs; foneticky ...
  64

  2 Pola
  Pola, y, f., půla, půle, die Hälfte. Kat. 2879. Na poly děliti; rozetne tě na poly. BO. Na poly mrtva ...
  65

  2 Polenový
  Polenový, Scheit-. P. délka, dříví (v po- lenách). Jg. ...
  66

  2 Poloha
  Poloha, y, f., položení, die Lage. P. jest prostorný poměr nějakého tělesa k tělesům jiným. P-hou nějaké ...
  67

  7 Polohový
  Polohový. P. délka slabiky. Vz Poloha. Dk. ...
  68

  2 Pošta (počta
  Pošta (počta), y, f., z it. posta = místo, stanoviště, stanice. P. slove ústav k pravi- delnému, co možná ...
  69

  2 Proudový
  Proudový, Strom-. Skrytě p. sloh, Mikro- fluktuationsstruktur. Krč. 183. P., Kolonnen-. P. šířka, hloubka, ...
  70

  7 Průřezný
  Průřezný, Durchschnitt-. P. plocha. Mj. 190. — P., lépe: průměrný. P. teplo, cena, délka a p. Šim. 48. ...
  71

  7 Převedený
  Převedený. P. či redukovaná délka ky- vadla fysického. ZČ. I. 137., SP. II. 80., NA. V. 156. Provaz přes ...
  72

  7 Příčetný
  Příčetný, additiv. P. délka přímky, úhel. Jd. Geom. III. 3., 4. ...
  73

  2 Přímý
  Přímý (zastr. přím), a., o, přímičký,. pří- mínký, přímounký, nekřivý. gerade, nicht krumm. P. jest opak ...
  74

  8 Půlnožní
  Půlnožní. P. délka. Wtr. Krj. I. 71. ...
  75

  7 Pupečník
  Pupečník. Cf. Rstp. 705., Odb. path. III. 651. — P. = pupeční šňůra, pupeční pro- vázek, Nabelschnurstrang, ...
  76

  3 Rameno
  Rameno, a, nyní obyčejněji než starší rámě, ene, raménko, ramínko, a, n., sr. něm. Arm, lat. armus, ...
  77

  7 Redukovaný
  Redukovaný; -án, a, o, reducirt. R. mappa, Stč., délka kyvadla fysického, ZČ., plocha průřezu. Pek. ...
  78

  3 Rozšiřování
  Rozšiřování, n., die Ausdehnung, Erwei- terung, Vermehrung. Rychlosť r-ní, Fortpflan- zungsgeschwindigkeit. ...
  79

  3 Ručnice
  Ručnice, e, ručnička, y, í. (zbraň střelná), puška, brokovnice, dělce, bucharka, flinta. Sp. R., zbraň ...
  80

  3 Samohláska
  Samohláska, y, f., der Selbstlaut, Vokal. S. jest čistě pronesený článkovitý zvuk řeči lidské; otvor ...
  81

  7 Sedlářka
  Sedlářka, y, f. = hruška (močidélka). Mor. Brt. ...
  82

  3 Seslabování, n
  Seslabování, n. Seslabováním jmenujeme všecky ty proměny, jimiž samohláskám če- ským ujma se stala, budiž ...
  83

  3 Skrácení
  Skrácení, skracování, das Abkürzen, die Abkürzung. S. věci nějaké: niti, provazu, dřeva, slov. Us. S. ...
  84

  9 Skřidélka
  Skřidélka, y, f. = poklička. Horen. 351. Zdrobn. skřidla. ...
  85

  3 Skřidla
  Skřidla (skřidla), škřidélka, y, f., na Mor. šleta = lupný kámen, kterým střecha se kryje, der Schiefer, ...
  86

  3 Slabika
  Slabika, y, f., lat. syllaba, z řec. övllaßi], tedy m. syllabika. S. jest hláska buď sama o sobě nebo ...
  87

  8 Slabika
  Slabika. Sklad a rhythmus, dělení slabik. Vz Gb. H. ml. I. 551. nn. Délka slabik v Ge- mersku různí se ...
  88

  3 Slunostřední
  Slunostřední, heliocentrický, heliocen- trisch. Nz. S. délka planety. Smet. ...
  89

  8 Słávy
  Słávy = blýskavá zrcadélka na věnci sva- tebním, na mor. Slov.; na Hané: tříslo. Brt. D. II. 385. ...
  90

  3 Stín
  Stín, u (zastr. stíň, ě, m.), rn., stíň, i, f., stínek, nku, m., stíneček, čku, m., u Opavy tíň, i, f., ...
  91

  3 Stŕihovadlo
  Stŕihovadlo, a, n. — střihovač, náčiní kolářske t. kolmo stojící na třech nohách silné dřevo, s čepem ...
  92

  3 Střelný
  Střelný, -ní, Schiess-, Schuss-; S. zbraň, délka, Us., bavlna, cesta, čas, doba, dálka, dráha, honba, ...
  93

  3 Sukně, ě, suknice, e, suknička
  Sukně, ě, suknice, e, suknička, y, f., gt. pl. sukní n. sukeň S. = oděv ze sukna, tuchenes Kleid. BO., ...
  94

  8 Škridélka
  Škridélka, y, f. = polička. Slov. Mtc. 1895. 345. ...
  95

  8 Škrydélka
  Škrydélka, y, f. = hliněná puklička. Mor. Mtc. 1894. 332. ...
  96

  7 Šraffování
  Šraffování, n. = čárkování, jímž na mappě sklon půdy se naznačuje, Jir., jímž se vyznačuje délka, ...
  97

  4 -tel
  -tel (-telb), přípona jmen podstatných od sloves odvozených, skr. -tr (-tar); lat. -tor, řec. -trig, ...
  98

  4 1. Ton
  1. Ton, u, m., z lat. -řec. T. = zvuk ur- čitě vysoký n. hluboký, der Ton. Hd. T. = zvuk určité výšky ...
  99

  4 Určený
  Určený; -čen, a, o = ustanovený, bestimmt, festgesetzt. U. cena, cíl, Us, čas, Ben., Pulk., chvíle, Troj., ...
  100

  1 - 100   101 - 200  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <