Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 56x

  8 Dětský
  Dětský. D, literatura, Ott. VII 419. nn., obrna 423., divadelní hry 424., nemoci 425., nemocnice 426., ...
  1

  8 Župan
  Župan, a, m. O pův. cf. Dob. Dur. 418. — Ž., u, m. = kabát, Brušperk, Brt. D. II. 468.; kanduch, kandúšek ...
  2

  1 Dětinský
  Dětinský, dětinný, Kinder-, kindisch, kinderhaft; dětinsky, po detinskú. — D. věk, léta, loutky, hříčky ...
  3

  9 Dětinčí
  Dětinčí = dětský. Hoř. 82. ...
  4

  10 Děckej
  Děckej = dětský. Dšk. Km. 38. ...
  5

  10 Kabošek
  Kabošek, čku, m. = dětský kabátek. Brt. Sl. 136. ...
  6

  9 Dětský
  Dětský. D. pověry na Hořicku. Vz Hoř. 140. ...
  7

  8 Popasínek
  Popasínek, nku, m. = dětský živůtek po pás. Brt, D. II. 472. ...
  8

  10 Dudla, y
  Dudla, y, f. =: dětský cucák. Šumav. Rgl. ...
  9

  6 Dětsky
  Dětsky, kindlich. D. si hráti. Čch. Petr. 54. ...
  10

  8 Kabyš
  Kabyš, e, m. = dětský kaftan. Na Mo- ravce.Čes. 1. VI. 41. ...
  11

  6 Kasaňa
  Kasaňa, ě, f. = dětský oděv. Mor. a slov. Hrb. ...
  12

  9 Prsňáček
  Prsňáček, čku, m. = kabátek dětský s rukávky. Již. Mor. Šeb. 288. ...
  13

  1 Dítecký
  Dítecký dětský, Kinds-, kindlich, kindisch. ...
  14

  6 Koloska
  Koloska, y, f. = malý dětský vozík. Laš. Té. Vz Kolesa. ...
  15

  1 Dětenčí
  Dětenčí = dětský. D. šaty, košile. Us. Kinder-. ...
  16

  1 Cinták
  Cinták, u, m., cintáček, čku, m., ubrousek dětský, Geiferläppchen. Us. ...
  17

  10 Křik
  Křik dětský v lůně, Kindergeschrei im Uterus. Ktt. ...
  18

  6 Kabiš
  Kabiš, e, kabíšek, šku, m. = dětský šat, das Kinderröckchen. Laš. u Místka. Tč., Škd. ...
  19

  7 Dětský
  Dětský. D. literatura. Vz Ott. VI. 329. D. věk. Napsal J. Košťál 1892. ...
  20

  6 Mrdek
  Mrdek, dku, m. = malý dětský vrkoč. Laš. Tč. Cf. Mrdús. ...
  21

  6 Ható
  Ható = dětský kočárek v dětské řeči. Brt. Vz Hatotó. ...
  22

  10 Dětský
  Dětský. Hra na d. pochod. Vz Sbor. slov. 1900. 182. Vyrostl již z dětských let. Msn. Od. 17. ...
  23

  7 Kabát
  Kabát. Aha tě v k-tě = už tě mám ! už jsem tě chytil a p. (dětský žert)! ČT. Tkč. — K. = louka u Domažl. ...
  24

  1 Karamanda
  Karamanda, y, f., batlice, lehký, jedno- duchý šat dětský. Kinderkleid. Us. Klat. ...
  25

  10 Córák
  Córák, U, m. = všední šat dětský, jenž jest v celku. Lišen. Mtc. 1902. 107. ...
  26

  10 Kanduš
  Kanduš, e, m. = volný šat dětský na celé tělo. Lišeň. Mtc. 1902. 107. Sr předcház. Kaftan. ...
  27

  10 Kabyš
  Kabyš, e, m. = oděv dětský zhotovený z jednoho kusu. Těšín. Vyhl. II. 196. Sr násl. Kaftan. ...
  28

  8 Dětinský
  Dětinský = dětský. D. peřina, Arch. XIII. 125., střevíc. 1413. Wtr. Krj. I. 163. D. = porodní. D, bába. ...
  29

  1 Děcký
  Děcký, dětský, vz Ts., kindisch, Kinder-. D. podíl, hříčka, hra, postel, šaty, nešto- vice. Jg. ...
  30

  8 Ganduš
  Ganduš, e, m. = dlouhý kabát, dětský ka- bátek (Jevíčko), Brt. D. II. 311.; špenzr z mo- drého sukna, ...
  31

  1 Dětský
  Dětský, děcký, co dítěti sluší. Mk. D. hra, neštovice, vozíček atd. Vz Děcký, Dě- tinný, Dětinský. ...
  32

  3 Roulette
  Roulette (fr., rulet), obyč. ruleta, roleta, kolečko u nohou židlic, stolův atd., Rollräd- chen; malý ...
  33

  6 Krámeček
  Krámeček, čku, m. = malý krám. Němče, řekni: Moje maminka je v Praze za k-čkem (dětský žert). Čce. Tkč. ...
  34

  10 Dětský. D
  Dětský. D. hry na Slov. Vz Mus. slov, VII. 55., 86., VIII. 11. ...
  35

  6 Dětský
  Dětský. D. věk, Dch., lékař, Kinderarzt, lékařství, Kinderheilkunde, ochrnutí, hlava, škrkavka, oxyuris ...
  36

  6 Deštník
  Deštník = na holi pomocí příčních kostic nebo drátů napnutá látka z bavlny, z hed- vábí aneb z plátna, ...
  37

  1 Karkule
  Karkule, e, karkulka, y, f. = čapka. V. Dle Gl. 88., šátek na hlavu, čepeček dětský z pestrých kousků ...
  38

  1 Batoliti
  Batoliti, ím, tol, tole (íc), il, en, ení; batolívati = kutiti, obírati se, etwas thun, worin wühlen, ...
  39

  6 Nábytek
  Nábytek = nabyté jměni. Ľahké n-tky zriedka užívajú dietky. Slov. Zátur. Priat. I. 32. N. bravóv i volóv, ...
  40

  1 Dětinný
  Dětinný, dětský, Kindes-, Kinder-; kin- disch. D. věk, léto, nevinnosť, hra, starec, (kindisch), mravy, ...
  41

  1 Lišej
  Lišej, e, m. a f., ve vých. Čechách jen m. Šb. Flechte, Schwinde, Zittermal, Zitter, Schwindflechte. ...
  42

  4 Vozík, u, vozíček
  Vozík, u, vozíček, čku, m., v obec. mluvě: vozejk, vozejček, ač se nepíše: vozýk. Cf. koník, ps-ík, nož-ík, ...
  43

  2 Osypka, osýpka
  Osypka, osýpka, y, f., osyp, osypání, osutí, die Um-, Uiberschüttung. O-ka za lub n. zálubní (ve mlýně), ...
  44

  5 Zruta
  Zruta, y, m. = veliký, vysoký, zrostlý člo- věk, velikán, obr, ein hoher Mensch, ein Un- geheuer (Nz.). ...
  45

  4 Tipec, tipec
  Tipec, tipec, pce, típek, tipek, pku, típet, tipet, ptu, třpít, u, m. = neduh ptačí, na Slov. slepicí ...
  46

  5 Záškrt
  Záškrt, u, m. = nemoc hrdla, zahrtušení, nadutí hrdla, bolení n. zapálení hrdla, žába v hrdle, die Halsentzündung, ...
  47

  8 Šat, šata, šátek, šatka
  Šat, šata, šátek, šatka. Popis šátku vz Brt. I). II. 465. Šat lidí povržených (židů, katů, biřiců, nevěstek) ...
  48

  3 Střevíc
  Střevíc (zastr. čřevíc), třevíc, e, stře- víček, třevíček, čku, m., ve Slez. třevík, na Slovensku črevíc, ...
  49

  9 Pověra
  Pověra. P-ry a obyčeje. Pověry národní v Čech. Vz Bes. 1871. 277., 289., 301., 314., 337., 445., Mus. ...
  50

  2 Pláč
  Pláč, e, m., od plak (plakati), k v č před příponou j? : plak +jb, plač?. Mkl. B. 76. Vz K. Das Weinen. ...
  51

  3 Střela, střelka, střelečka
  Střela, střelka, střelečka, y, f. Od stři-ti, vz -la. Strsl. str?la, sagitta, strhrněm. strala, lit. ...
  52

  7 1. Psi
  1. Psi. Psie múcha, coenomyia. Ž. wit. 104. 31., 77. 45. P. obojek, Dch., liška (zvrhel psa a lišky). ...
  53

  2 Pokoj
  Pokoj, e, m., koř. ki v po-či-ti, requiescere, odpočinouti, stupňováním pokoj. Schl, Gb. Hl. 144., Mkl. ...
  54

  6 2. Noviny
  2. Noviny české, které, pokud mi známo, roku 1889. vydávány byly. Cf. Slovník II. 185.-186. — Pozn. ...
  55

  5 Život
  Život, a, živótek, živůtek, tka, živóteček, živůteček, čka, m.; strany genitivu vz a. Život, skr. gívátu, ...
  56

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <