Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:6   Strana:0181


  Důvod
  Důvod v log. částečný, dostatečný, úplný, předjatý, Jd. 34., 91., pojmový. Vch. Ar. II. 2. Cf. Jg. Slnosť. 40., 162. Jestiť důvod mylné a pochybné věci právě učiněné do- líčení t. zpravení. CJB. 403. D. dokazovací, přemlouvací, kochací. Ib. 40., 41., 48., 43. V prvním zajisté počátku pře osvědčuje řečník právo své strany, že má spravedlivý d. práva svého. CJB. 401. O toho jest jistý d., das hat seinen guten Grund. O. z D. Kdyby zapřel a nechtěl se přiznati a d-du by naň nebylo žádného. Sob. 99. Kdož by koho viniti chtěl maje naň nějaký d. Václ. VI., VII. Mínění své o d-dy opírati. Us. A to z d-dů těchto. Us. Mus. 1880. 81. D. z něčeho bráti. Štr., V. Kdožby koho vi- niti chtěl maje naň nějaký d. Václ. II. Mám pevný d.; Toho dóvod jest na pyšném zá- konníku. Hus I. 106., 309. Ne třeba je tomu dóvodu, neb to na však den před sebú ví- dáme, das Evidente ist keines Beweises bedürftig. Št. Kn. š. Cf. Hš. S1. 171. Důvod poznatku vyjadřuje se a) instrumentalem. Přítele poznáš tím pravého, miluje-li tebe více než co tvého. V Asii dvoje léto a dvojí zimu mají, kteréžto se ne zimou nebo teplem rozeznávají, ale samými prškami a jasným časem. — b) Pády předložkovými a) předložkovým genitivem (podlé, z); b) předložkovým lokalem (po). Z palce obra poznáme. Suď z (podlé) podstaty a ne z po- hledu. Brt. S. 3. vyd. 61. 5., 77. 5.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <