Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 39x

  8 Dřevný
  Dřevný = dřívější. Syn dřevnie. GR, Nov. 2. ...
  1

  7 Prvější
  Prvější, prior, dřívější. V.V. 26. ...
  2

  3 Skorší
  Skorší = dříve, dřívější. Mor. Kda. Vz Skoro. ...
  3

  8 Dopružování
  Dopružování, n. = nenáhlé nabývání dřívější pružnosti. Vz Ott. VII 851. ...
  4

  8 Předběhoun
  Předběhoun. Fossilní p. koně (vyhynulý dřívější kůň), Vorfahre. Stč. P. př. 132. ...
  5

  10 Škoda. O š
  Škoda. O š. v dřívější době vz Arch XIX. 565. -569. Š. vtipu dodává. Lit. List XIX. 319. ...
  6

  7 Dřevní
  Dřevní = dřívější. V d. (díle knihy) slyšeli jsme. Zrcd. I. a. (Mus. 1890. 456.). ...
  7

  4 Tuhosť
  Tuhosť, ě, m., vrch u Přestic. Pm. — T., dřívější jm. Domažlic, strněm. Taugst, nyní Taus. Pal. I. 249. ...
  8

  8 Přední
  Přední = dřívější. Toho se nám od jiných ťarářuov předních nikdá nedálo. Arch. XIV. 156. ...
  9

  1 Dřívější
  Dřívější = bývalý, der frühere, vorhe- rige. D. domácí pán byl lepší. Us. Bude po dřívějším vyšetření ...
  10

  10 Kniha
  Kniha. Dobrá k. je najvernejší priatel človeka. Rizn. 64. Sr. Jir. Prove 125. — K. = katechismus (v dřívější ...
  11

  2 Praeexistence
  Praeexistence, e, f., dřívější bytí, před- bytí, předbytování, das vorherige Dasein, die Präexistenz. ...
  12

  8 Brno
  Brno. Něm. Brünn ukazuje k dřívější vý- slovnosti Brino. Gb. H. ml. I. 292. — B. Máš ľeknice jak brno ...
  13

  10 Pátričky
  Pátričky, pátriky z pater noster = růže- nec. Phľd. XXIII. 205. Dřívější patřičky oprav v: pátričky. ...
  14

  2 Propravný
  Propravný, ku propravě se odnášející, einleitend, Vor-,Hilfs-, propädeutisch. P. po- znamenání, Šf. Rozpr. ...
  15

  6 Dovětek
  Dovětek. Připojil-li později nějaké do- davky ku závěti, jmenujíť se kodicillem či d-tkem. Hš. Sl. 162. ...
  16

  8 Znamení
  Znamení. O skloň, u Kroměř. vz Brt. D. II. 20. Znamení ,osla' dostávali v dřívější době žáci, kteří ve ...
  17

  1 Kaldoun
  Kaldoun, u, m. Stran odvození vz Mz. 39. Bránice, die Netzhaut. — 2. Střeva, zvláště husí drobečky, Gänseklein. ...
  18

  2 Potahmo
  Potahmo,potažmo,potqhujíc se, bezüglich, in Betreif, bezugsweise. Mus., Krok. P. k dří- vější zprávě, ...
  19

  5 Zchlapěti
  Zchlapěti, ěl, ění, zchlapívati, den Adels- rang verlieren, zum chlap d. h. unadelig werden Živnosť městskou ...
  20

  6 2. Dřevný
  2. Dřevný = předešlý, dřívější. Hr. ruk. SŠ. 64., 80. D. právo. Faukn. 33. Až dřevnie tři vše navrací; ...
  21

  1 Minulý
  Minulý (vz Minutý), bývalý, předešlý, vergangen. M. neděle, týden (die vorige, ver- wichene Woche, Dch. ...
  22

  8 Robota
  Robota. Cf. NZ. III. 216. a dřívější člá- nek. — R. = práce. Kde je r., tam je do- brota; R. smrdí; Jesť ...
  23

  7 Podělati co
  Podělati co. Vešken most zase podělali a opravili. Let. 85. Ktožť co p-lá, ihned mu zaplať. Št. Kn. š. ...
  24

  1 Macecha
  Macecha, y, f., macocha, maceška, mac-oška (zastr. maceší), f. Manželka vdovce je jeho dětem po dřívější ...
  25

  6 Komparativ. Str
  Komparativ. Str. 732. a. 20. ř. sh. za Jako přidej: Leč. Název k. je nevhodný, lépe by bylo nazývati ...
  26

  1 Groš
  Groš, e, kroš, e, grošík, u, grošek, grošíček, čku, m. Der Groschen. Na Mor. gt. pl. groší. Mkl. Z lat. ...
  27

  3 Slouti
  Slouti, sluji, ješ atd. a slovu (řidčeji), veš atd., slul (D.) n. sloul (Us., Brs. 2. vd. 22., Bž. 186.), ...
  28

  2 Nezželný
  Nezželný, čeho kdo nikdy želeti nebude, nicht zu bereuen. Život n. vésti. Sš. Oa. 47. Než (zastr. neže, ...
  29

  1 Dluh
  Dluh, u, dloužek (dlúžek), žku, dloužeček, čku, m.; na Slov. dlh, dlužba. Vz Závada. Die Schuld. Dluh ...
  30

  3 Střídá se
  Střídá se také s c: slov. cicať (cucati) m. ssáti. Ht. ib. V obec. ml. zacláněti - za- sláněti. Vz C. ...
  31

  3 Sám
  Sám, sama, samo, akkus. sama (samého; u neživot, sám), samu, samo; pl. nom. sami (u neživot. samy), samy, ...
  32

  2 2. Před
  2. Před, přede, předložka. Předložka před (opp. za) pojí se s akkusativem a instrumen- talem. —I. S ...
  33

  3 Stupňování
  Stupňování, n. = po stupních postupo- vání, stufenweises Fortschreiten. Toto s. zakládá se v pořádku ...
  34

  3 Slib
  Slib (zastr. sliub, slub), u, m., obět Bohu učiněná, zaslíbení, das Gelübde, votum. V. S., dobrovolná, ...
  35

  3 Seděti
  Seděti, 3. pl.-dí, seď,-dě (íc; v již. Čech. seďa, masc; zastr. seděc, seděci), děl, děn, dění a sezení; ...
  36

  1 L
  L je 14. písmě v abecedě české a jedno z jazyčných plynných. Vz Hláska. Stará bul- harština neměla samohlásek ...
  37

  3 Ruka
  Ruka, y, f., strsl. rqka (manus), koř. rek, sr. prus. sen-rinka (colligit), lit. renku, rinku (lego). ...
  38

  3 1. Řeč
  1. Řeč, i, f., koř. řek (řek-nu), přípona -b; strsl. réčb, sermo. Mkl. B. 54., aL. 113. Skloňuje se dle ...
  39

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <