Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100   101 - 200   201 - 300   301 - 400   401 - 500  
  Nalezeno: 439x

  10 Abecedarista
  Abecedarista, y, m. = kdo se učí abecedě. Slov. Phľd. XXIV. 429. ...
  1

  5 Bajdara
  Bajdara, y, f. = loďka (kamčatská). Mz. Mkl. ...
  2

  5 Bajdarka
  Bajdarka, y, f., chiton, die Käfer-, Napf- muschel. Šm. ...
  3

  8 Bajdarka
  Bajdarka. Am. Orb. 76., 104. ...
  4

  5 Blahodar
  Blahodar, u, m. = zvláštní dar blaho- vůle boží, die wohlthuende Gabe. B. du- chovní; O b-rech se apoštol ...
  5

  7 Blahodar
  Blahodariť = děkovati. Slov. Czm. 78. ...
  6

  5 Bohdar
  Bohdar, a, m. = Bohdan. ...
  7

  7 Bohdarka
  Bohdarka, y, f. = Theodora. Kld. Rok II. 116. ...
  8

  1 Bohodar
  Bohodar, u, m., lépe: Boží dar. L., Rk., Jg. ...
  9

  5 Bohodar
  Bohodar, a, m., Theodorus. Loos. ...
  10

  5 Bohudar
  Bohudar, a, m., os. jm. Pal. Rdh. I.118. ...
  11

  5 Boledar
  Boledar, a, m., os. jm. Pal. Rdh. I.118. ...
  12

  5 Božídar
  Božídar, u, m., dvůr u St. Benátek. ...
  13

  7 Brdarstvo
  Brdarstvo, a, n. My nenávidíme šva- grovstvá, kmotrovstvá a jiné brdarstvá v li- teratúre. Orl. II. 358. ...
  14

  9 Budar
  Budar, u, m. = psí bouda. Lor. 70. ?. = zá hod. B. zámkom robí (zveličuje věc). Trnka. Sr. Budař. ...
  15

  1 1. Dar
  1. Dar, u, dárek, rku, dáreček, čku, m. Das Geschenk, die Gabe. Dar od da (dá-ti), r je příponou. Schl. ...
  16

  1 2. Dar
  2. Dar, u, m., Tufstein. Presl. ...
  17

  6 Dar
  Dar. Mkl. Etym. 39. D. vzájemný, Gegen- geschenk, Mour., svatební, z milosti, die Gnadengabe, z lásky, ...
  18

  8 Dar
  Dar. 0 původu slova cť. Gb. H. ml. I. 21., 85. Kto je navzbytky a na dary živ, to je velkej div. Na Zďársku. ...
  19

  9 Dar
  Dar. Cena daru neřídí se podle toho, jaký jest, však jak se dává. Červ. 108. Dary uchvacují lidi i bohy. ...
  20

  10 Dar
  Dar. Nebylo daru přáno (říká se, nepo- chodil-li dárce). Pittn. Máš li koho rád, darem to dej znát. Kál. ...
  21

  1 Darák
  Darák, a, m. = kdo nese dar. Kb. ...
  22

  10 Darák
  Darák, a, m. = dárce (figurka z jeslí). V Příbramsku. Čes. 1. XII. 3<J0. ...
  23

  1 Daran sein
  Daran sein, něm. S tebou jest dobře (du bist gut d.), ale se mnou jest zle. Nahed. sein zu . .. ...
  24

  6 Darapín
  Darapín, u, m. = veliké dělo, Darapin. Škd. exc. ...
  25

  6 Daraz
  Daraz = někdy. Slov. Azda sa tá lipka ešte d. zmladí. Btt. Sp. 23. D. aj za tri dni nemali v dome ani ...
  26

  6 Darazina
  Darazina, y, f. = plevel v obilí, vička, ve pšenici kvete modrým, má černá zrna větší než koukol. Mor. ...
  27

  9 Daráž
  Daráž, e, m., z maď. = vosa. Slov. Zát. Př. 36. b. ...
  28

  1 Darda
  Darda, y, f. = kopí. Wurfspiess. V. ...
  29

  6 Darda
  Darda. Zahynul Říman pod dardami ger- manských surovcův. Kos Ol. I. 292. — D. = hra v karty. Us. Mý. ...
  30

  7 Darda
  Darda, hra v karty. Vz Ott. VII. 43. ...
  31

  8 Darda
  Darda. Cť. Šeťelín (3. dod.). ...
  32

  1 Dardan-us
  Dardan-us, a, m., syn Diův z Elektry arkadské, zakladatel města Dardanie troadské, praotec panovníků ...
  33

  6 Dardanariat
  Dardanariat, u, m. = šidba, podvod na míře a váze: lichva s obilím provozovaná. Kh. ...
  34

  1 Dardanář
  Dardanář, e, m., z lat. dardanarius, pře- kupník. Uiberkäufer. Mz. 143., V. ...
  35

  6 Dardanář
  Dardanář, e, m. = kdo dardanariat pro- vádí. Sbor. histor. 1886. 153. ...
  36

  1 Dardanelly
  Dardanelly, nell, pl., f. Die Dardanellen. ...
  37

  6 Dardanelly
  Dardanelly = čtyři tvrze na obou březích Hellesponta či Úžiny dardanellské. Vz S. N. ...
  38

  1 Dardanové
  Dardanové = Trojové. — Dardanský = trojský, Trojanisch, Troisch. — D. osel = pravý hlupec. L. ...
  39

  6 Dardář
  Dardář, e, m. = vojín s dardou, pikenýr. Skl. IV. 2. — D. = náruživý hráč dardy. ...
  40

  6 Dardov
  Dardov, a, m., míst. jm. v Uhrách. ...
  41

  1 Dareba
  Dareba, y, m. Dle: Despota; darebák, a, m. Taugenichts, Lump, Halunke, Lumpen- kerl. Jg. Za darebu někoho ...
  42

  6 Dareba
  Dareba darebovi nesmí plvati do očí. Jda. ...
  43

  1 Darebácký
  Darebácký život vésti. Lumpen-. Us. ...
  44

  1 Darebáctví
  Darebáctví, n., daremnosť, Lumperei; daremný skutek. ...
  45

  6 Darebáctvo
  Darebáctvo, a, n. = 1. darebáctví; 2. das Lumpenvolk. Dch. ...
  46

  6 Darebačiti
  Darebačiti, il, ení, lumpig leben, ein Lump sein. Šd., Tč., Dch. ...
  47

  6 Darebačka
  Darebačka, y, f., lumpiges Weib. D. da- rebná. Us. Šd. ...
  48

  6 Darebák
  Darebák, vz Dareba. D. darebácká, Prk. Vz Rod. ...
  49

  8 Darebák
  Darebák = sedlák. NZ. III. 512. — D. = lump. Dobři ludě tam su; strč ich do měcha a mišaj, jak chceš, ...
  50

  9 Darebák
  Darebák = lenoch. D. aj pod strechú zmokne. Slov. Zát. Př. 144. b. ...
  51

  10 Darebákovat
  Darebákovat = darebačiti. Dšk. Km. 54. ...
  52

  6 Darebenství
  Darebenství, darebenstvo, a, n. = dare- báctví. D. prováděti. U Olom. Sd., Šm. ...
  53

  1 Darebina
  Darebina, y, f., zběř, holota, slota. Ge- sindel. D. ...
  54

  6 Darebna
  Darebna, y, f., hospoda u Val. Meziříčí ...
  55

  6 Darebňa
  Darebňa, ě, f., čásť dědiny Hovězí na Vsacku. Vck. ...
  56

  9 Darebňa, ě
  Darebňa, ě, f., jméno pole (špatného). Pck. Hol. 50. ...
  57

  6 Darebně
  Darebně. Je mi d. (špatně). Us. Mšk., Ktk. ...
  58

  9 Darebněti
  Darebněti = churavěti. Us. Hoš. ...
  59

  6 Darební
  Darební, vz Darebný. ...
  60

  10 Darební
  Darební. D huba je horší než tatar Val. Čes. 1. XII. 130. ...
  61

  1 Darebnice
  Darebnice, vz Darem .... (toto lepší). ...
  62

  6 Darebnice
  Darebnice, Darebnitz, ves u Chocně. ...
  63

  1 Darebník
  Darebník, vz Darem .... (toto lepší). ...
  64

  6 Darebník
  Darebník. V kartách čím zběhlejší, je d. větší. Mor. Tč. Mnohý mudrák vězí v chatrném kabáte a velký ...
  65

  6 Darebnina
  Darebnina, y, f., schlechtes Zeug. Ne- kupuj to, je to d. Mor. Šd., Brt D. 205. ...
  66

  1 Darebnosť
  Darebnosť, i, v obec. mluvě m. daremnosť. ...
  67

  6 Darebnosť
  Darebnosť = nemoc, churavosť. Ktk., Neor. — D. = daremnosť. ...
  68

  1 Darebný
  Darebný, v obec. mluvě m. daremný. Vz B. ...
  69

  6 Darebný
  Darebný. Nechoď k nám přes vršky, doliny, bude ti chodníček darebný. Sš. P. 292. — D. = churavý. Neor. ...
  70

  6 Darec
  Darec, rce, m. = dárce. Slov. Ssk. ...
  71

  6 Darečka
  Darečka, y, f. = dáreček. Rk. ...
  72

  1 Darečkář
  Darečkář, e, m., fraškář, Tändler. D. ...
  73

  1 Darečkovati, s kým
  Darečkovati, s kým = laškovati, tändeln. Sych. ...
  74

  1 Darei-os
  Darei-os, a, m., král perský. ...
  75

  6 Darellova
  Darellova tinktura (z rhabarbory a z ma- lažského vína; mírné projímadlo). Slov. zdrav. ...
  76

  1 Darem
  Darem něco dáti, dostati. Us. Unentgeltlich. ...
  77

  1 Daremek
  Daremek, mku, m., daremní věc. Bettel, Tand. Reš., Lom. ...
  78

  6 Daremek
  Daremek, mku, m. Po d-mku = nadarmo Val. Brt. ...
  79

  8 Daremek
  Daremek = daremná věc. Za d-rnky pe- níze vydáváme. Lomn. Peych. živ. Papežovy d-mky se pronášely. Enns. ...
  80

  6 Daremkovati
  Daremkovati, tändeln. Sm. ...
  81

  6 Daremně
  Daremně. Mé srdenko po d. netrap. Sš. P. 392. Naša verna l'ubose vyšla na d. Sl. ps. 161. Vz Darebně, ...
  82

  8 Daremně
  Daremně. Bez kteréhož prosby všechny d. (casse) věřeny jsú. 1418. List. til. 1895. 437. ...
  83

  6 Daremněti
  Daremněti, ěl, ění = churavěti. Us. Krjk. — D. = špatným se stávati. Daremničiti, il, ení, it. fare ...
  84

  10 Daremní
  Daremní, vz Daremný. ...
  85

  1 Daremnice
  Daremnice, e, f., lépe než darebnice = daremná, špatná ženská, ničemnice, schlechtes, nichtswürdiges ...
  86

  10 Daremnice
  Daremnice, e, f. = daremná zbytečná věc. Fel. 5. ...
  87

  9 Daremnice, e, f
  Daremnice, e, f. = tlach. Nechme ta- kových d-mnic. Kom. Ohlas. 150. ...
  88

  1 Daremnina
  Daremnina, y, f. daremná věc, unnützes Ding. Jg. ...
  89

  6 Daremniti
  Daremniti, il, ěn, ění, vereiteln. Šm. ...
  90

  1 Daremnosť
  Daremnosť, i, f., neúčinnosť; darebáctví, Schlechtigkeit. D. ...
  91

  1 Daremný
  Daremný, daremní, komp. daremnější; daremně. — D. = bez užitku, vergeblich, eitel, fruchtlos, umsonst, ...
  92

  6 Daremný
  Daremný. D. chléb (darmochléb, ničema). Bavor. Post. 1. 15. Daromná, daromná láska potajomná, daromnějšej ...
  93

  9 Daremný
  Daremný. D-né, ako vodu tlčt v stupách. Mus. slov. III. 37. ...
  94

  9 Daremný ? čemu
  Daremný ? čemu. Dvúcátý (den) nej- daremnější jest ke všem věcem činiti. Mas. ruk. 40a. ...
  95

  6 Daren
  Daren, a, m., os. jm. Pal. Rdh. I. 119. ...
  96

  1 Dari-us
  Dari-us, a, m., vz Dareios. ...
  97

  6 Darius
  Darius, vz S. N. ...
  98

  6 Darka
  Darka, y, f. = darování. Ožením se, ne- vyspím se, přijde na mne všelijaká d., potom nesmím pozdvihovať ...
  99

  6 Darkovičky
  Darkovičky, pl., ves v Hulčínsku v prus. Slez. Šd. ...
  100

  1 - 100   101 - 200   201 - 300   301 - 400   401 - 500  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <