Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:3   Strana:0761


  Superlativ
  Superlativ, u, m. = svrchovatel, der Su- perlativ, lat. S. jmenuje se při srovnávání vlastností, přídavnými jmény vyslovených, ten stupeň, na kterém se znamenaná vlast- nosť jistému předmětu u větší míře přisu- zuje, nežli kterémukoliv jinému, tedy u míře největší: Bůh jest nejspravedlivější. —S. tvoří se týmiž příponami, které jsou v kompara- tivu (vz Komparativ), přidáme-li ještě před- ložku -naj. přehlas, nej: sladký — sladší — nejsladší. Předpona naj- vykládá se z před- ložky nad, kterou také doložiti lze příkla- dem ze Št,: nadjednější jest to nade vše, co . . . Vz Naj-. Druhdy jmenujeme super- lativem sesílený positiv, na př. přesladký, velmi hladký, rozmilý; touto formou připi- suje se někomu n. něčemu vlastnosť v míře vůbec rozmnožené, ale srovnání není zde žádného, pročež formám takovým název s-u jen neprávě sluší. Gb. Tento sesílený posi- tiv (někdy ač zřídka i kompar., elativ) tvoří se přidáním slovcí pře- (někdy roz-), vše-, vele-, pra-, aneb sesilujících příslovcí: velmi, tuze, hrozně, hrubě, hodně, náramně, dobře, výborně: veleslavný, náramně lítý; hrubě tvrdý boj, Troj.; všemocný, prastarý; dobře větší částka; přebídný, přeslavný, rozmilý. Gb., Zk., Bž. 136. — Pozn. 1. Předložkou pře- i superlativ sám se zmocňuje: přenej- mocnější král, přenejčistší. — Pozn. 2. Před- ložkami na-, po-, při- stupňuje se vlastnost přibližným činem. Dřevo jest kůry náčerné. Pref. Kosatec má kořen pobělavý. Byl. Pří- modrý, příčervený, příšedivý. Vz tyto před- ložky. — Pozn, 3. Často se klade kompa- rativ místo superlativu. Had byl chytřejší nad všecky živočichy země. Bibl. Zemský obchod mezi všemi přednější jest. Zk. Skl. str. 329. — Jak se tvořil s. v strč.? Vz Kt. 3. vyd. 54. — S. ukončený v í skloňuje se podlé Dnešní: nejmoudřejší, -šího atd. — Mnohá jména přídavná nepřipouštějí žád- ného stupňování a to a) přídavná jména přisvojovací v -ův, -ova, -ovo, -in, -ina,-ino: synův, dceřin; b) jména, která látku zna- menají : dubový, železný, zlatý atd.; c) vů- bec ta jména přídavná, kterými se věc, účel a místo znamená a nikoliv vlastnosť, jako: knížecí, liščí, hovězí, krycí, chodící atd. Zk. Ml. I. 66. — Věci, s nimiž se co srovnává, vyslovují se: 1. gt. oddílním (vz Gt. oddílní). Válka domácí všech válek jest nejškodli- vější. Vš. — 2. Genitivem s predložkou z nebo instrumentalem s předložkami: nad, mezi, nebo lokalem s předložkou v. Vz Nad. Nejbohatší ze všech lidí. V. Toto umění jest nejslavnější nade všecky jiné věci. Háj. Samy kaštany mezi žaludy nej- libější jsou k jedení. Háj., Zk. Skl. str. 329.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <