Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 15x

  6 Desítka
  Desítka, y, f. = desetník, ein Zehnkreuzer- stück. Mor. Šb. D. 37. ...
  1

  9 Desítka
  Desítka, y, f. = sud o 10 vědrech. Sedl. Hr. VII. 6., Mus. 1899. 115. ...
  2

  7 Desítka
  Desítka, y, f. = zub. V zloděj. řeči. ...
  3

  10 Desítka
  Desítka, y, f. = zub. V zloděj. mluvě. ...
  4

  1 Desítka
  Desítka, y, f., na Slov. desátka, der Zehner, počet desíti. D-ku přidati k d-kám. Us. — D. v kartách ...
  5

  10 Modráček
  Modráček, čku, m. = chrpa, Džl. Čes 1. XII. 306., desítka (bankovka zamodralé barvy). ...
  6

  6 Desiťůvka
  Desiťůvka, y, f. = desítka, Zehngulden- banknote. Slez. Tč. ...
  7

  2 Pikový
  Pikový, lopatkový, Pieck-. P. desítka, die Piekzehn. Us. ...
  8

  7 Desiatka
  Desiatka, y, f. = desítka bankovka. Slov Šd. ...
  9

  6 Desina
  Desina, y, f. = desítka v kartech. Ostrav. Tč. ...
  10

  8 Dešita
  Dešita, y, f. = desítka v hart ech. Laš. Brt. D. II. 305. ...
  11

  9 Kříž
  Kříž. Vz Zát. Př. 326a. — K. = mandel. Kopa (kříž či mandel) nedá, ak snop nedá. Ib. 195b. — K. = desítka ...
  12

  7 1. Sud
  1. Sud. Mkl. Etym. 315. S. ležácký (skladný. KP., ležákový, Pdl.), Lager-. Bk. R. desítka = desítivědrový. ...
  13

  2 Poměta
  Poměta, y, i.,poznámka, signatura. Čtverka jest poznámka či p. tvorstva a desítka jest ]). celku. Sš. ...
  14

  5 Základ
  Základ, u, m. = zakládání, založení ně- jakého stavení i to, co se zakládá, grunt, das Gründen, Begründen, ...
  15

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <