Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100   101 - 200  
  Nalezeno: 104x

  1 Komediant
  Komediant, a, m., z řec, v povržlivém smyslu divadelní herec; přenešeně: kdo v je- dnání svém jako divadelní ...
  1

  3 Scenerie
  Scenerie, e, f., z řec. rozvrh dramata, divadelní hry; úprava na jevišti, spořádání divadelní, die Scenerie. ...
  2

  2 Provozování
  Provozování, n., die Ausübung, der Be- trieb. P. lékařského umění, divadelní živ- nosti. Šm. P. divadelní, ...
  3

  6 Divadlo
  Divadlo, divadélko = odiv. Velkolepé živlů d. Cizoložníky na osla sázívali a po městě k divadlu vodívali ...
  4

  10 Hansvuřstiada
  Hansvuřstiada, y, f., divadelní kus. Lit. I 236. ...
  5

  10 Vyhladovělý. V
  Vyhladovělý. V. kassa divadelní. Lit. I. 236. ...
  6

  6 Kompars
  Kompars, a, m. K. divadelní = statista. Osv. I. 152. ...
  7

  9 Divadelní
  Divadelní. D. hry lidové. Vz Flš. Písm. 469. ...
  8

  2 Provádka
  Provádka, y, f. (divadelní) die Aufführung. Stf. ...
  9

  7 Ballet
  Ballet = divadelní tanec. Vz Ott. III. 177. ...
  10

  7 Obecenstvo
  Obecenstvo divadelní. Us. Pdl. Nával o-a. Us. Dch. ...
  11

  7 Odpolední
  Odpolední představení divadelní. Us Pdl. ...
  12

  3 Souffleur
  Souffleur (fr., suflér), napověda divadelní, der S . . . ...
  13

  6 Jednoaktovka
  Jednoaktovka, y, f. = divadelní kus o jednom jednání. Us. Pdl. ...
  14

  8 Divadelní
  Divadelní. Lidové d. hry. Vz Oestr. Mon. (Böhm.). I. 459. nn. ...
  15

  6 Kuplet
  Kuplet = divadelní popěvek ve fraškách. Mlt. ...
  16

  3 Strážmistr
  Strážmistr, a, m., der Wachtmeister. Nejvyšší s., der Generalfeldwachtmeister. Čsk. Divadelní s. Dch. ...
  17

  7 Premiera
  Premiera, y, f. = první provokování ně- jaké divadelní hry. ...
  18

  1 Akteur
  Akteur (aktér), a, m., fr., divadelní herec. — Akteurka, y, f. Rk. ...
  19

  3 Scenický
  Scenický = divadelní; ve scenách, sce- niseh. Nz. S. improvisace. ...
  20

  10 Ženylkový
  Ženylkový čepeček divadelní. Nár. list. 1903. 347. 26. ...
  21

  1 Dramatisovati
  Dramatisovati = divadelní hru vzpra-, covati, Rk., dramatisiren. ...
  22

  4 Vaudevilla
  Vaudevilla, y, f., z franc. vaudeville (vódvil) = divadelní hra s písněmi. Nz., Rk. Vz S. N. ...
  23

  7 Obsaditi co čím
  Obsaditi co čím: úlohu (divadelní) her- cem. Us. Pdl. — co jak: místo úřednické na rok prozatímně. Us. ...
  24

  10 Potřebnůstka
  Potřebnůstka, y, f., zdrobn. potřebnost Divadelní p-ky. Nár. list. 1885. č. 131. ...
  25

  6 Chramosta
  Chramosta = člověk hřmotící, nemotora. — Ch. Jos., čes. divadelní herec, nar. 1829. Vz S. N. ...
  26

  1 Herec
  Herec, rce, m., druhdy: hřec, gt. herce. Spieler, Schauspieler. H. divadelní. ...
  27

  3 Šamberk
  Šamberk, a, m., divadelní herec a drama- tický spisovatel, nar. - 21/4 1839. Vz S. N. ...
  28

  1 Hledidlo
  Hledidlo, a, n., hledítko, a, n., na Slov. = zrcadlo, Spiegel. Šf. — H. = Perspektiv. H. divadelní, hvězdářské. ...
  29

  10 Křeslo
  Křeslo, a, n. K. divadelní, holičské, hou- pací, z ohýbaného dřeva, skládací, zahradní atd. Rgl. ...
  30

  9 Drama
  Drama. Dramata školská a světská v XVI. a XVÍI. stol. Vz Flš. Písm. I. 364. nn., Vlč. Lit. II. h8. nn. ...
  31

  5 Čechtický
  Čechtický, ého, m., os. jm. Mus. 1880. 32. Č. Karel, herec divadelní. Vz S. N. Č. Řehoř, Jan. Vz Blk. ...
  32

  7 Vějíř
  Vějíř promenadní, Promenade-, divadelní, Theatre-, plesový, Ball-. Cf. Wttr. Obr. 558 ...
  33

  6 Družstvo
  Družstvo. Hř. 17. Das Gremium, Kon- sortium. D. divadelní; D. Národního divadla. Us. D. římská. Vz Vlšk. ...
  34

  6 Kočovati
  Kočovati. List. fil. VIII. 191. Kočující divadelní společnost, herci, Us., zuhlování, die Waldkohluug. ...
  35

  6 Kukátko
  Kukátko. Ukázal jsem mu domácnosť jako v k-tku. Šml. K. divadelní. Vz Schd. I. 126. K. dveřní. Vlšk. ...
  36

  1 Dekorace
  Dekorace, c, f., z lat., okrášlení, okrasa, ozdoba, Ver-, Auszierung; přístroj n. malba divadelní, Rk., ...
  37

  1 Almanach
  Almanach, u, m., slovo cizí; kalenDář, V.; novoroční zábavník. Rk. A. divadelní, ho- spodářský, ...
  38

  3 Spracování, n
  Spracování, n., die Verarbeitung. Látka hodila se dost pro s. básnické. Gb. v List. filol. II. 114. Divadelní ...
  39

  10 Jednatel
  Jednatel, e, m. J. bursovní, celní, diplo- matický, divadelní, konsulární, obchodní, plnomocný, směneční ...
  40

  5 Zápletka
  Zápletka, y, f., die Verschlingung, Ver- wickelung. Z-tky náboženské. Šmb. S. II. 25. — Z. = hra divadelní ...
  41

  10 Moralita
  Moralita, y, f., z lat. M. = hra divadelní, byla-li její látka čerpána z dějin biblických a měla-li mravoučné ...
  42

  7 Uspořádati co
  Uspořádati co: koncert, divadelní před- stavení, nové vydání knihy. - co jak: sbírku přehledně, soustavně. ...
  43

  5 Cedule
  Cedule. Vz Mkl. Etym. 27. C. zpovědní, divadelní, bankovní, řezaná (vz Vyřezávaný), S. N., Sdl. Hr. I. ...
  44

  1 Didaskali-a
  Didaskali-a, í, n. dle „Gymnasium" v pl., z řec., divadelní hry a zprávy o nich v starém Řecku. ...
  45

  2 Operista
  Operista, y, m., dle Despota, zpěvoherec, zpěvák divadelní, Opernsänger, m. — Ope- ristka, y, f., zpěvoherkyně, ...
  46

  1 Marionetta
  Marionetta, y, f., z fr., kašpárek, loutka (panák), divadelní figurka pohyblivá na drá- tech. Rk., S. ...
  47

  1 Deklamace
  Deklamace, e, f., z lat., přednášení. D. mluvnická, povahoznačná, divadelní, hudební (melodramatická). ...
  48

  1 Malířství
  Malířství, í, n. (zastr. maléřství), die Malerkunst, Malerei. Učiti se m. D. M. olejní barvou. D. M. ...
  49

  7 Průběh
  Průběh. P. výjevu, ZČ., dnů, Šbr., ži- vota, Mour., hry divadelní, Osv., vůle, dra- mata, vývoje, časový, ...
  50

  2 Piéce
  Piéce (fr., piés), obyčejně: piesa = kus, Stück; kus divadelní n. hudební, Schauspiel, Tonstück, n.; ...
  51

  6 Noremní
  Noremní, Norma-. N. dni (v nichž za- pověděny jsou divadelní hry, veřejné zá- bavy a tance). J. tr., ...
  52

  10 Repertoirní
  Repertoirní kus (divadelní) = který zů- stává v seznam a divadelních her, který se hrává. Pokr. 1882, ...
  53

  4 Thali-a
  Thali-a, e, f. = jméno jedné ze tří Grácií; též jméno musy divadelní. Rk. ...
  54

  4 Teatralní
  Teatralní (teatrální, theatralní, thea- tralní) = divadelní, Theater-. ...
  55

  6 Monodrama
  Monodrama = solový výstup divadelní,. das Monodrama. Vz Jg. Slnosť. 144., Drama. ...
  56

  1 Komedie
  Komedie (komoedie), e, f., z řec, žer- tovná divadelní hra, veselohra. Rk. Komödie, Lust-, Schauspiel. ...
  57

  1 Censura
  Censura, y. f., lat., posouzení, Censur, Beurtheilung. J. tr. C. knih. C. praeventivní, divadelní, církevní ...
  58

  6 Kulisa
  Kulisa, kulissa = čásť prístroje šoupát- kového u parního stroje. K. Stephensenova, Goschova, Finkova. ...
  59

  3 Sehrati
  Sehrati, hraji a hrám. al a ál, ání, zu- sammen-, zu Ende spielen. — si s někým nač: na bábu. Us. ...
  60

  4 Theatrální
  Theatrální, theatrální = divadelní, thea- tralisch. ...
  61

  1 Deus ex machina
  Deus ex machina, lat. = Bůh z mašiny i. e. divadelní, jakoby s nebe spadl — ne- očekávané vystoupení ...
  62

  5 Zástěna
  Zástěna, y, f. = zásłona, die Blende. Z. ke kamnům, die Ofenblende. Dch., Pdl., Čsk. Vyšívaná z. Zkr. ...
  63

  8 Dětský
  Dětský. D, literatura, Ott. VII 419. nn., obrna 423., divadelní hry 424., nemoci 425., nemocnice 426., ...
  64

  1 Divadelní
  Divadelní, Schauspiel-, Theater-. Diva- delní hrdina, herec, Rk., hra, malířství, ku- lisy, koltry, Nz., ...
  65

  2 Posuzovač, e, posuzovatel, e
  Posuzovač, e, posuzovatel, e, m., der Richter, Beurtheiler, Recensent. P. divadelní, Šm., učených děl, ...
  66

  2 Produkce
  Produkce, e, f., z lat. productio, dělání, vyrábění něčeho, co dříve vůbec aneb aspoň v takové způsobe ...
  67

  6 Lešení
  Lešení, cf. Mz. v List. fil. 1883. 52. L. pře- nosné, přepravné, NA. IV. 233-, obloukové, Nz., nakládací, ...
  68

  6 Hra
  Hra = lehké, volné zaměstnání bez váž- ného účelu, na rozdíl od práce. 2. H. zištná. 3. Ukazování jakékoli ...
  69

  7 Odehráti kde. Na
  Odehráti kde. Na náměstí odehrál se pohoršlivý výstup ; Kus divadelní na jevišti se odehrává; Událosť ...
  70

  1 Feuilleton
  Feuilleton, fr. (féljeton) = lístek; zábav- ník, zábavná čásť novin. Rk. Částka novin pod čarou n. na ...
  71

  2 Principal
  Principal, principál, a, m., z lat., první osoba, představený naproti podřízeným oso- bám ku př. p. obchodu, ...
  72

  7 Přístroj
  Přístroj stlačovací, stavěcí, rycí, vě- decký, ZČ., divadelní, Vch., ku zkoušení uhlí na plyn, ku zkoušení ...
  73

  4 Upravení
  Upravení, n., die Herrichtung, Regulirung, Berichtigung, Instandsetzung, Adjustirung, Instruirung, Zurichtung ...
  74

  7 Počesť
  Počesť. Hráli na jeho p. divadelní kus. Dch. Pro p. královského stavu jeho po- hřébsti kázal. Pass. mus. ...
  75

  6 Národní
  Národní básnictví či poesie, boj, cit hrdosť, jednota, listy (noviny od r. 1860. vydavatelem a majitelem ...
  76

  8 Dramaturg
  Dramaturg;, a, m. = dramatický spiso- vatel; kdo se zabývá naukou o sepisování a provozování dramat; ...
  77

  2 Program
  Program, u, m. (správně: programma, gt. programmata, n., dle Slovo), z řec., se- znam n. přehled na př. ...
  78

  5 Bouda
  Bouda. Vz Mkl. Etym. 23. B. uhlířská, die Köhlerbaude, -hütte, dřevařská, die Holz- hauerhütte; b. k ...
  79

  6 Náprstek
  Náprstek. Tam dávají malou míru, jako n. (v hostinci). Us. Dch. Lepší s náprstek štěstí, než s korec ...
  80

  1 Hráč
  Hráč, e, m., der Spieler, zastr. jhráč. H. v karty. D. Náruživý h. H. nejčastěji bez peněz. Nikdo častěji ...
  81

  7 Opona
  Opona divadelní: hlavní, meziaktová, že- lezná; O. padla, se vyhrnula. Us. Pdl. O. oltářová. Hnoj. 130. ...
  82

  6 Krásno
  Krásno = krásně. Když mu to na k. dám. Dch. Kdybych i na k oči zamhouřil. Šml. — K., a, n., das Schöne. ...
  83

  1 Dvorský
  Dvorský = ze dvora ve vsi, Meierhof-. D. pes (věžník), hospodářství. V. — D. = ze dvora knížecího, Hof-. ...
  84

  6 Divadelní
  Divadelní rána, deus ex machina, Theater- coup, Nz., život, mistr, Dch., kancelář, re- pertoir, ředitel, ...
  85

  4 Tatrman, a, tatrmáne
  Tatrman, a, tatrmánek, nka, tatrma- ník, a, m., z sřněm. Tatermann = modla jako král ustrojená, na býku ...
  86

  4 Výprava, výpravka
  Výprava, výpravka, y, f. = vypravení, vypravování, vystavení, výklad, die Erörte- rung, Auseinandersetzung, ...
  87

  1 Hudební
  Hudební, Musik-. H. nástroje, Musik- instrumente: I. strunové: a) smytcové: housle, basa, bráč, čelo ...
  88

  1 Hudba
  Hudba, y, f. Die Musik, Singekunst, Ton- kunst. Jg. H. jakožto umění; hra na nástroj hudební. H. vokalní ...
  89

  7 Uvésti koho kam (odkud, čím, jak
  Uvésti koho kam (odkud, čím, jak). U. družky před vrata, Hdk., víru v soulad s rozumem, Šmb, vyslance ...
  90

  6 Kus
  Kus = málo. MV. Po slovesech zápor- ných gt. kusa. Bž. 80. Nemá kusa citu. Dch., Hrts. To vše bez kusa ...
  91

  4 Upraviti
  Upraviti, il, en, ení; upravovati, zube- reiten, zurichten, anrichten, arrangiren, rich- tigstellen, ...
  92

  4 Vzhůru
  Vzhůru (zastr. vzhoru) = do hory, na horu, do výše (vz horu), in die Höhe, hinauf, auf, aufwärts, empor. ...
  93

  7 Svět
  Svět = svítání, svit, Morgendämmerung, f. O puol noci před světem mají pěti jitřní. Št. Kn. š. 228. 31. ...
  94

  4 Výtah
  Výtah, u, m. = vytažení čeho odkud i to, co vytaženo, das Ausziehen, der Auszug. Výtahy údů, die Ausstreckung. ...
  95

  4 Umění, n
  Umění, n. = vědění, povědomosť, das Kennen, die Wissenschaft, Kenntniss. V. Vrch u. Kom. U-ním ozdobiti. ...
  96

  2 Představa
  Představa, y, f., představení si něčeho, die Idee, Vorstellung. P. je takřka vnitřní, duševní obraz ve ...
  97

  3 Spolek
  Spolek, lku, m. S., sstupek, unio, con- gressus, die Gütergemeinschaft, die Erb- einigung, wo der společník ...
  98

  5 Ženský
  Ženský; žensky, po žensku. Ž. = ženy se týkající, ženě náležející, das Weib be- treffend, dem Weibe gehörig, ...
  99

  4 Vypraviti
  Vypraviti, prav, vě (íc), il, en, ení; vy- pravovati = vypověděti, vysloviti, vymluviti, mit Worten ausdrücken, ...
  100

  1 - 100   101 - 200  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <