Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 58x

  1 Doktor
  Doktor, a, m., lat., vokat. doktore; v již. Čech. a na Mor. dochtor; učitel; název akade- mické hodnosti. ...
  1

  8 Doktor
  Doktor. Vok. doktore m. doktore odchyl- kou, analogií podle iiom. doktor. Grb. II. ml. I. 388. ...
  2

  7 Židovský
  Židovský masopust. Zbrt. 40. Ž. doktor (doktor je žid). Us. Fč. Ž. soud (když židé jsou souzeni). Výb. ...
  3

  9 Ostrojazyčný
  Ostrojazyčný. O. doktor. Šml. IV. 143. ...
  4

  6 Doktorský
  Doktorský, vz Doktor. ...
  5

  6 Doktorky
  Doktorky, vz Doktor. ...
  6

  6 Doktorat
  Doktorat, vz Doktor. ...
  7

  6 Doktorand
  Doktorand, vz Doktor. ...
  8

  6 Doktorová
  Doktorová, vz Doktor. ...
  9

  8 Výbor
  Výbor, vok. výbore. Vz Doktor. ...
  10

  8 Zkušelý
  Zkušelý = zkušený. Z. doktor. Kat. z Žer. I. 183. ...
  11

  8 Mostský
  Mostský = z Mostu. M. doktor. Borb. 131 ...
  12

  6 Doktorka
  Doktorka, vz Doktor. — D., samota u Prachatic. ...
  13

  4 3. Uher
  3. Uher Frant., doktor práv a spisovatel. S. N. Xl. 640. ...
  14

  3 Rozoumek
  Rozoumek, mku, m. Vz Rozum. Kos. Ol. I. 293. Mistr R. a doktor Svobůdka. Reš. ...
  15

  7 Doktor
  Doktor. D-rem se drží = má se zaň, léčí. Val Vck. — D. = dort. U Č. Brodu. NZ. I. 390. ...
  16

  6 Dochtor
  Dochtor, a, m. = doktor. D. nemá takej masti, co by zhojil bez bolesti. Sš. P. 152. ...
  17

  9 Mistr
  Mistr. Tuhý a tvrdý m. = kat. Holic. 93. — M. Vz Doktor. M. graduovaný měl plné právo přednášeti. Wtr. ...
  18

  5 Amerlink
  Amerlink, a, m. Kar. Slav. A., spisov., doktor lékař., ředitel škol a ústavu idotů, † 2/1184. Vz Bačk. ...
  19

  10 Houslový
  Houslový doktor (kdo housle spravuje). Rais. Zap. vlast. 13. II. písně, Čes. 1. XI. 282., solo, zvuk. ...
  20

  5 Zaprąckati
  Zaprąckati = prackami zamatlati. Šd. — koho. Šd. — Z. = zapnouti, anschnallen. Na Slov. Bern. Doktor ...
  21

  5 Burian
  Burian, a, m. B. z Kornic. Sbn. 857., 866., 910., 913. — B. doktor. Jir. Ruk. II. 111. — B. Tom., prof. ...
  22

  9 Doktor
  Doktor byl ve středověku graduovaný v medicíně a právích; mistr graduovaný ve filosofii a fheologii. ...
  23

  9 Vokativ
  Vokativ. Místo v-vu bývá nominativ. Pane doktor! Vz Gb. H. ml. III. 1. 25. Na- opak nom. místo vokativu. ...
  24

  7 Chelčický
  Chelčický P., čes. doktor (poněvadž se neučil latině), u protivníků: dr. copitorum (dle jeho hl. díla). ...
  25

  5 Zavěřiti se
  Zavěřiti se = pod vírou se zavázati, zaručiti se, verbürgen. Na Mor. a na Slov. Oznámila kraľovi, že ...
  26

  4 Vyzdraviti
  Vyzdraviti, il, en, ení, gesund machen. — koho = pozdraviti. Ros. Jak ho pán Bůh nevyzdraví, doktor ...
  27

  2 Ordinovati
  Ordinovati, na kněze posvětiti, einsetzen, einweihen ; 2. lékařskou radu dáti, přijímati nemocné a jim ...
  28

  8 Nouze
  Nouze. O pův. slova cf. Gb. H. ml. I. 47. N. stranou (když je pomoženo)! CT. Tkč. Z nouze a ze zkušenosti ...
  29

  1 Husar
  Husar, a, m. maď., lehký uherský jezdec, der Husar. Dle Šf. raději ze starosrb. gusar = vojín, loupežník, ...
  30

  6 Doktor
  Doktor v písmě. Žal. 33., v právech, práv. Obecně d-vé v právě vymýšlejí chytré věci, jimiž lid klamají. ...
  31

  1 Arci
  Arci, arciže, arciť. 1. — ovšem, allerdings, freilich, traun, jawohl. Udělals to? Arci. Ros. Toť arci ...
  32

  4 Trula
  Trula, y, trulant, a, trulda, y, na Slov. trulo, a, m. = hlupák, loula, maňas, Dumm- kopf, dummer Strumpf, ...
  33

  2 Porok
  Porok, a n. u, m., strsl. po + r?k? = dedecus. Mkl. B.24. — P. = výčitka, pohanění, porobování, hana, ...
  34

  6 Náhlý
  Náhlý m. náhblý. Vz Bž. 47., 190., Mkl. Etym. 210. — N. = rychlý atd. N. ochla- zení, osutiny, Us., pohnutí, ...
  35

  7 Zaraziti co
  Zaraziti co: horu (vinohrad zavříti). V Podluží. Brt. Z. páru, Mour., novou říši, Tk. Č. 4., hovor. Posp. ...
  36

  3 Sedmerý
  Sedmerý; sedmer, a, o, siebenerlei, sie- benfach. Sedmera umění doktor. Krab. Sed- mero svobodných umění. ...
  37

  4 Učedlník
  Učedlník, a, m., místo učeník, D. Lépe: učeník, učenník, Bs. a jiní, vz -ník, n (se střídá s d). U. z ...
  38

  9 Voda
  Voda ani v čižmě nedobrá; V. dľa spadu tečie; V. len pre žaby, pre baby; Malá v., malé ryby; V. má tenký ...
  39

  1 Mistr
  Mistr, a, m., něm. Meister, m., z lat. magi- ster; v již Čech. mistr. Kts. Vok. sg. mistře. M. tesařský, ...
  40

  1 Lékařství
  Lékařství, n., lékařské umění (ars medica), die Arzneikunst. V. Doktor v lékařství; zkušený v l. V. V ...
  41

  1 Lékař
  Lékař, líkař, e, m. Syn.: Zkušený v ho- jení, hojič, doktor v lékařství. V. L. od lék a o tom vz Mz. ...
  42

  4 Vyžádati
  Vyžádati, žádám, žádej, žádaje(íc), dal, án, ání; vyžadovati = vyprositi, er-, ausbit- ten, erbeten. ...
  43

  6 Klásti
  Klásti. Vz Bž. 46., Mz. v List, filol. VIII. 165., Mkl. Etym. 117. — co: Koleje, Us., vrstvy (vrstviti), ...
  44

  7 Právo
  Právo = co pravé jest atd. A tak roz- ličnými činy viece milujem s právem pří- vuzné viece. Št. Kn. š. ...
  45

  2 Pomoci
  Pomoci (v obec. mluvě: pomocti), pomohu, pomoz, ha (ouc), mohl, žen, žení; pomáhati, helfen, beistehen, ...
  46

  6 Choditi
  Choditi. Ž. wit. 41. 10., 18. 6., 100. 6. a j., Mkl. Etym. 86. — kudy. Ch. sem tam po pokoji, po domech, ...
  47

  5 Zelí
  Zelí (zastr. zelé; posud ve vých. Mor. po venkově. Brt., Vck. Zelé, é, é, é, é, ú (é), ím; pl. zela, ...
  48

  4 1. Vzjíti
  1. Vzjíti (zastr. vzníti), vzejdu (zastr. vzendu, vzjidu, vznidu), vzejdi, vzejda (ouc), vzešel, vzjití ...
  49

  5 Zatočiti
  Zatočiti, točím, toč, toče (íc), il, en, ení; zatáčeti, ejí, ej, eje (íc), el, en, ení; zato- čovati, ...
  50

  1 Ch
  Jak se ch vyslovuje, o tom vz H. — Ch jest hláska hrdelná, vz Hláska. — Sou- hláska ch píše se v nejstarší ...
  51

  2 Pán
  Pán, a, m. Pán z pa = mocným býti, chrániti. Bž. 228. Vok. sg. pane; pl. páni n. pánové. Stojí-li slovo. ...
  52

  3 R
  Při vyslovení r jest postavení jazyka po- dobné jako při d a t nebo n, ale konec ja- zyka nezůstává tu ...
  53

  3 Strana, stránka, stránečka, y
  Strana, stránka, stránečka, y, ť., ze str (stříti). Gb. Hl. 146. Staroslov. strana, regio: stra a to ...
  54

  4 Všecek, všecken, všechen
  Všecek, všecken, všechen (zastr. vši- chen, všicken, všitek, ves), veškeren, všec- keren, všecheren, ...
  55

  1 Co
  Co, což. Co, gt. čeho, dat. čemu, akk. co, lok. v čem (v obec. mluvě: v čom; vz o se přehlasuje), instr. ...
  56

  4 V
  V jest retozubná souhláska jako f, při nichž jeden (obyčejně dolení) ret a protější zuby průlinu přehrazují; ...
  57

  2 Právo, a
  Právo, a, n., právíčko, strč. pravda, vz Pravda (ku konci). P., das Recht, ein Wort derselben Anschauung ...
  58

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <