Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100   101 - 200   201 - 300  
  Nalezeno: 235x

  7 Planetarní
  Planetarní bádání, běh, dráhy, ellipsa, hvězda, loket (poloměr zemské dráhy), oběh, pohyb, postup, ráz, ...
  1

  4 Tangentialní
  Tangentialní síla jest při pohybu středo- běžném ona velikost' hybu, kterou pohybu- jící se tělo má v ...
  2

  9 Obec
  Obec. (Má-li obec drahy), ty drahy slovú obec, to jest proto, že každý z obec ma právo, aby těch drah ...
  3

  6 Drahý
  Drahý, koř. drg (držeti). Gb. Hl. 147., Mkl. Etym. 49. Mz v List. filol. VII. 47. odkazuje k skr. darh, ...
  4

  2 Opál
  Opál, u, m., drahý kámen. Opal. O. obsahuje kyselinu křemičitou a vodu. Odrůdy. 1. o. drahý (bílý, slabě ...
  5

  1 Drahý
  Drahý; drah, a, o; komp. dražší, u lidu slyšeti jen: draší. Vzžš. Kts. Drahoučký(dříve: drahůčký). Draho, ...
  6

  1 Apatyka
  Apatyka, apatika, apateka, apatheka, vlastně apotheka, y, f., z řec. ?????/.? = místo ke schování všelikých ...
  7

  1 Drahoučký
  Drahoučký, Vz Drahý. ...
  8

  1 Dražší
  Dražší, vz Drahý. ...
  9

  10 Drah
  Drah, a, o, vz Drahý. ...
  10

  8 Drahý
  Drahý, dragt. Gb. II. ml. I. 32. ...
  11

  10 Sardius
  Sardius, drahý kámen. Kom. Did. 2. ...
  12

  7 Sestátnění
  Sestátnění, n. Verstaatlichung, f. S. dráhy. ...
  13

  6 Drahúcný
  Drahúcný = velmi drahý. Mor. Brt. D. ...
  14

  10 Postátniti co
  Postátniti co: dráhy. Vz Postátiti. ...
  15

  10 Bazant
  Bazant, u, m. = drahý kámen. Baw. J. v. 303. ...
  16

  5 Zestátnění
  Zestátnění, n., die Verstaatlichung. S. dráhy. Us. Dch. ...
  17

  1 Drahúcí
  Drahúcí = drahý. Kat. 3457. ...
  18

  10 Tarsis
  Tarsis, drahý kámen. Kom. Did. 2. ...
  19

  6 Lepokov
  Lepokov, u, m. = drahý, vzácný kov. Dk. Aesth. 134. ...
  20

  3 Razitel
  Razitel, e, m., der Brecher. R. cesty, dráhy. Us. Šm., Dch. ...
  21

  6 Mikšíček
  Mikšíček, čka, m. os. jm. M. Mat. úřed. dráhy, nar. 1815. Vz Tf. H. 1. 3. vd. 126., Jg. H. 1. 600., Šb. ...
  22

  10 Proselit
  Proselit, U, m. = drahý kámen. Baw. J. v. 1114. ...
  23

  10 Amethyst
  Amethyst, drahý kámen. Baw. Ar. v. 2792. ...
  24

  1 Jacint
  Jacint, hyacint, drahý kámen. Kat. 978. ...
  25

  6 Kilometrový
  Kilometrový kámen (u dráhy). Zpr. arch. ...
  26

  2 Oslepovec
  Oslepovec, vce, m., drahý kámen, der Opal. Aqu. ...
  27

  2 Jíehetec
  Jíehetec, tce, m., kámen drahý, onychinus. ...
  28

  7 Zahrážka
  Zahrážka, Absperrschranken. Sl. les. Z. dráhy, Schrank. ...
  29

  6 Kmotorok
  Kmotorok, rka, m. = kmotříček. Slov. K-rko môj drahý! L. Rm. 27. ...
  30

  10 Topazius
  Topazius, drahý kámen. Kom. Did. 2. Sr. Topaz. ...
  31

  10 Onychon
  Onychon, u, m. = drahý kámen, onyx. Kom. Did. 2. ...
  32

  8 Fifejda
  Fifejda = dráhy, Viehweide. Opav. Brt. D. II. 514. ...
  33

  7 Příhonišče
  Příhonišče, e, n. Uvázal se v p., ježto slovú Dráhy. Půh. V. 213, ...
  34

  9 Landyš
  Landyš, e, m., látka. Drahý 1. na kabát. Jrsk. XIX. 233. ...
  35

  8 lamoles
  lamoles, a, m., smyšlené jm. Čes. 1. VI. 241. Lanový. L. dráhy. Vz KP. VIII. 422. ...
  36

  9 Drahovod
  Drahovod, u. m. = vod dráhy. Nár. list. 1897. č. 132. feuill. ...
  37

  5 Broušený
  Broušený; -en, a, o. B. sklenice, Us. Pdl., drahý kámen (Juvel). Sl. les. ...
  38

  7 Otčíček
  Otčíček, čka, m. = otčík Dráhý můj otčíčku! Orl. VIII. 150. — Mt. S. I. 52. ...
  39

  8 Přeřaďovač
  Přeřaďovač, e, m. P. při telefonu. Vz KP. VIII. 347. U elektr. dráhy. Ib. 424. ...
  40

  9 Přidrahý
  Přidrahý = příliš drahý. Sbor. slov. III. 36. ...
  41

  6 Mlékobílý
  Mlékobílý. M. pěna, Čch. Sl. 69., záře (mléčné dráhy). Stč. Zem. 152. ...
  42

  10 Poloni-um
  Poloni-um, a, n. = drahý prvek. Nár. list. 1903. 10. /7. ...
  43

  6 Mezispojebný
  Mezispojebný. M. vozy (železné dráhy), Interkommunikationswagons. Dch. ...
  44

  6 Jachont
  Jachont, u, m. = drahý kámen. J. čer- vený = rubín. Č. ...
  45

  5 Zadražilý
  Zadražilý = draho prodávající, drahý, theuer. Lom. ...
  46

  6 Dráha
  Dráha (drahá) = cesta. Strsl. draga, Thal, Furche. Mkl. Etym. 49., Mz. v List. filol. VII. 46. D. země. ...
  47

  3 Synčok
  Synčok, a, m. = zlatý, drahý, der Liebe, Theuere. Slov. Dbš. 43. ...
  48

  7 Poměrně
  Poměrně. V době p. krátké. Osv. Dráhy přibývá s dobou p. Mj. 152. ...
  49

  7 Vytyčiti
  Vytyčiti směr dráhy, NA., louku (zahá- jili). Us. Otm. ...
  50

  3 Sdrov
  Sdrov, u, m., saurus, drahý kámen, zastr. Rozkoch. ...
  51

  7 Profilový
  Profilový, Profil-. P. papír, Hs., kámen (u dráhy). Zpr. arch. ...
  52

  4 Uhlín
  Uhlín, u, m = drahý kámen, carbunculus. Koll Vz Uhlík. ...
  53

  1 Milictví
  Milictví, n., Buhlschaft, f. Plk. Miliček, čka, m., milý, drahý. Modl. ms. ...
  54

  10 Válečnický
  Válečnický význam dráhy místo: vá- lečný. Věst. XII. 94. ...
  55

  1 Dražný
  Dražný, u dráhy ležící. Us. (Vorlík). Am Wege liegend, Bahn-. ...
  56

  4 Vrak
  Vrak, u, m. = trosky rozbitého korábu. Rk. — V., zastr. = kámen drahý. ...
  57

  6 Klestitel, e
  Klestitel, e, m, der Behauer, Verschnei- der usw. vz Klestiti. K. dráhy, der Bahn- brecher. Dch. ...
  58

  5 Zakřivení
  Zakřivení, n., die Krümmung. Střed, po- loměr z.; z. geodetické. Vnč. 18., 106. Z. dráhy, NA. IV. 187., ...
  59

  7 Jak
  Jak. Jsou husy drahy? Jak kerá. Jak kdy. Jak kde. Mor. Rgl. — J., yak, a, m. J. hrochlavý, bos grunniens, ...
  60

  7 Odvětviti
  Odvětviti, odvětvovati se odkud. Od hlavní dráhy o-vuje se druhá kolej. NA. IV. 153. ...
  61

  6 Drahy
  Drahy, pl., f. = obecná louka, gemein- schaftliche Wiese, Viehtrift. Ssk. — D., sam. u Sedlčan. ...
  62

  7 Vodivý
  Vodivý. V. koleje (dráhy), NA. IV. 199., pes (který na smečce dobře hledá, gängig). Škd. ...
  63

  4 Turkis, tirkys
  Turkis, tirkys, u, m. = drahý kámen barvy modrozelené. Rk. Vz Turkus, Schd. II. 40. ...
  64

  10 Ballistika
  Ballistika, y, f., z řec. = druh křivky dráhy těla vrženého. Vz Strh. Mech. 330. ...
  65

  6 Isochronický
  Isochronický, isochronisch — rovnodobý. I. dráhy, Mj. 156., regulator, Zpr. arch.; kyvadlo fysické i. ...
  66

  1 Juwel
  Juwel, u, m., z hol., drahý kámen brou- šený, klenot. Rk. Geschliffener Edelstein, Kleinod. ...
  67

  2 Nesmírně
  Nesmírně (zastr. nesmierně), übermässig. N. hrubý, V., drahý, Jel.; n. mnoho, n. ve- liký. D. N. ho želí. ...
  68

  8 Vriaže
  Vriaže = kľukaté dráhy, serpentíny cez strmé hory, že úvratky idú. Phľd. 1892. 624. ...
  69

  7 Vrtaže
  Vrtaže, pl., f. = klúkaté dráhy, serpen- tiny ces strmé hory. Slov. Phľd. XII. 624. ...
  70

  10 Kropenka
  Kropenka, y, f. K. z centrály = vůz kropici koleje tramwayové dráhy. Nár. list. 1905. 223., 3. Sr. Svlažovač. ...
  71

  2 Nasnídati se
  Nasnídati se, satt frühstücken. Až se nasnídáme, půjdeme. — se kde s kým, za co: v hospodě, v kavárně, ...
  72

  5 Zakřivenosť
  Zakřivenosť, i, f, die Krümmung. Nz. Z. šavle, řeky, nosu, dráhy, páteře atd. Pdl. Z. jednoduchá, složitá. ...
  73

  8 Duplát
  Duplát, z doublette, v XVI. stol. Mus. 1893. 59. D. byl as kámen drahý jakýkoli s podloženou folií. Wtr. ...
  74

  1 Beryl
  Beryl, u (e, Br.), m. drahý kámen; je-li bledě zelený, akvamarin. Kat. 972. Vz Sma- ragd. — Berylový. ...
  75

  7 Zářez
  Zářez skalní, Řvn. 355., dráhy, silnice. Frč. Z. pupeční, incisura umbelicalis, žluč- níkový, inc. vesicalis. ...
  76

  7 Příčník
  Příčník dráhy, vz Příčle. Nz. P. táhlový, Kreuzkopf, Kolbenstangenkopf, m., Joch, n. Hř. — P. = pole ...
  77

  10 Drahý
  Drahý Je to drahé, až to smrdí. Šumav. Rgl. — čím. Země svou slávou drahá. Slád. Rich. II. 37. ...
  78

  5 Zlatopísek
  Zlatopísek, sku, m., der Goldsand. — Z. = drahý kámen, gemma aurum arenae mixtum exhibens, der Goldglimmerstein. ...
  79

  6 Dráhy, pl
  Dráhy, pl., f., sam. u N. Paky, u Ná- choda a u Breznice; osada u Nepomuk. Na drahách, sam. u Březnice ...
  80

  10 Refakce
  Refakce, e, f., z lat. = sleva dráhy za dovoz zboží, nakládá-li někdo ročně na větší počet vaggonů. Us. ...
  81

  6 Neostatí čeho
  Neostatí čeho. Ale že chuten hřiech, proto hřiechu neostanú. Št. Kn. á. 16. Ne- ostávajte své dráhy (neopouštějte). ...
  82

  7 Přervaný
  Přervaný; -án, a, o, abgerissen, abge- brochen, unterbrochen. P. sloh. Nz. P. místo železné dráhy. Dch. ...
  83

  7 Rovnodobý
  Rovnodobý, isochronisch. Rovnodobé dráhy, kyvy. Mj. 156., 157. Pohyby po- vstalé skroucením drátu jsou ...
  84

  2 Odstředivosť
  Odstředivosť, i, f., Centrifugalkraft, je snaha tělesa, v křivé dráze se pohybujícího, vzdáliti se od ...
  85

  9 Draha
  Draha, via communis, quae vulgariter di- citur drahy pellendorum pecorum et gregum = průhon. 1342. Na ...
  86

  10 Dráha
  Dráha, y, f. — družina, množství. Alx. II. 473. — D. drobná, důlní atd. Vz Jind. 41. Dráhy, der Viehweg, ...
  87

  7 Pouch
  Pouch = silný trám spojující jehly. NA IV. 231. — P. = dolní práh při konstrukci dráhy na reštu. NA. ...
  88

  9 Oslepnouti
  Oslepnouti. Ať oslepnu, není-li to pravda. Us. Kdo oslepnul, již nikdy zapomenout ne- může na drahý poklad ...
  89

  9 Dráha
  Dráha. Dráhy kruhové, vz Základy theor. astronomie I. Naps. Gust. Gruss, v Praze, str. 85. — 4.; parabolické ...
  90

  2 Provod
  Provod, vz Průvod. Kat. 568. — P., der Betrieb. Vz Provozování. Vynález ve p. dáti, in Betrieb setzen; ...
  91

  4 Vyvlastniti
  Vyvlastniti, il, ěn, ění = odloučiti z vlast- nosti, z majetku, das Eigenthum wegnehmen, expropriiren. ...
  92

  9 Budkář
  Budkář, e, m. Tak se děje učeným budkářům (kteří sedí pořád doma a světa neznají). Č. Mus. 1871. 374. ...
  93

  4 Výhybka
  Výhybka, y, f. = vyhýbání, odceští, das Ausweichen, Koll.; u železnice, der Wechsel, Umbruch, die Ausweichstelle, ...
  94

  3 Spojiště
  Spojiště, ě, n., místo, kde se více věcí spojuje, der Vereinigungspunkt, Knoten- punkt, Verbindungspunkt, ...
  95

  1 Kommuuikace
  Kommuuikace, e, f., z lat., spojení (ob- chodní, vojenské). K. se dělí na dopravo- vání věcí a osob (silnice, ...
  96

  6 Derivace
  Derivace = odchylování střely od svislé roviny stanovené čarou svislou a tečnou v tom kterém bodě dráhy; ...
  97

  7 Odezvati koho
  Odezvati koho. Ten host drahý takéž nás odzove. Št. Uč. 205. a. Neotzovi mne. Ž. wit. 101. 25. Které ...
  98

  2 Přímosledný
  Přímosledný = ani na levo ani na pravo se neodchylující, nýbrž přímo k cíli vytče- nému kráčející, rovno- ...
  99

  1 Draze
  Draze, komp. drážeji, dráže, dráž. Vz Drahý. Theuer. To nepřijde draze. D. ...
  100

  1 - 100   101 - 200   201 - 300  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <