Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100   101 - 200   201 - 300   301 - 400   401 - 500   501 - 600   601 - 700  
  Nalezeno: 693x

  1 Druhák
  Druhák, a, m., druhý po kom, druhý pohů- nek, der Reitknecht, — D. = druhý roj včel. Jg. ...
  1

  1 Druhý
  Druhý, druh, a, o (dříve: vterý). Vz Vterý (shoduje se s řec. áevtecoc. Schl. ). — D. = po prvním nastupující, ...
  2

  4 Úterý
  Úterý m.: vterý ( = druhý), gt. úterého, dat. úterému atd.; podlé Nový. Ú. = vterý (strč. vtorý, Ht. ...
  3

  7 Rozlišiti co jak
  Rozlišiti co jak: druhy přesně. Dk.— kde. Něco v sobě dokonale r. Dk. Aesth. 6. Oba druhy mají původ ...
  4

  2 Osmnáct n. osmnácte
  Osmnáct n. osmnácte,gt. -ti, achtzehn.V. Na Příbramště : osnáct (sednácť) m. osn-náct; cf. Osm. Prk. ...
  5

  1 Kakao
  Kakao, a, n. = hnědé asi jako mandle veliké, drtivou, začervenale hnědou slupinou potažené semeno stromu ...
  6

  4 Vterý, vtorý
  Vterý, vtorý, strslov. = druhý, der an- dere, zweite, -terý je přípona komparativu -tt(io, původ, -tara, ...
  7

  5 Cecek
  Cecek, struk, mamma. Cf. Mkl. Etym. (stsáti) 29. Sv. ruk. 314. Jeden drží za rohy, druhý za cecky (jeden ...
  8

  8 Blázen
  Blázen. Nieto väčších bláznov nad kňaza, rechtora a baníka; lebo kňaz ten oblieka na vrch čo druhý na ...
  9

  7 Tabák
  Tabák. Cf. Dlj. 47., Kram, slov., Rosc. 133., Mllr. 71, KP. VI. 576., Slov. zdrav. 363., Čs. lk. (rejstřík). ...
  10

  2 Prd, u, prdek
  Prd, u, prdek, dku, prdeček, čku, m., der Furz, Farz. Co prd v lucerně (o člověku hřmot dělajícím bez ...
  11

  7 Ostředek
  Ostředek. Celá role rozdělí se na více hrádek čili o-dků, každý z těchto o-dků má vyvýšený hřbet, sám ...
  12

  6 Druhé
  Druhé, vz Druhý. ...
  13

  10 Vobden
  Vobden = ob den, každý druhý den. Us. Dšk. Km. 51. ...
  14

  8 Podlejší
  Podlejší = vedlejší. Druhý p. dům. Kat. z Žer. II.101. ...
  15

  7 Planý
  Planý bratranec = druhý. Lib. NZ. I. 457. ...
  16

  7 Obiliny
  Obiliny, f. = druhy obilí. Mor. Rgl., Šd. ...
  17

  1 Druhýmecítmý
  Druhýmecítmý — dvacátý druhý. St. skl. ...
  18

  7 Kontráš
  Kontráš, e, m. = druhý houslista. Mor. Brt. ...
  19

  6 Dvaterý
  Dvaterý (Vký.), zbytečně m.: druhý. ...
  20

  9 Lapaj
  Lapaj jeden jako druhý. Záť. Př. 11. ...
  21

  2 Podkuchaří
  Podkuchaří, ího, m., druhý kuchař, der Unterkoch. D. ...
  22

  8 Zpěv
  Zpěv. Jeho druhy. Cf. Hostn. 126. ...
  23

  7 Vstupeň
  Vstupeň. A toj' druhý prospěch neb v. člověčí. Št. Kn. š. 178. ...
  24

  3 Secundari-us
  Secundari-us, a, m., lat., druhý lékař v nemocnici. ...
  25

  7 Prehýňať
  Prehýňať = přehýbati. Slov. P-ňa sa na druhý rok. Rr. bb. ...
  26

  8 Vlasník
  Vlasník, a, vlastenec, nce, m. = druhý bratranec. Han., záp. Mor. Brt, D. II. 460. ...
  27

  5 Žvanec
  Žvanec, nce, žvaneček, čku, žvánek, nku, m. = žvýkané jídlo, das Gekaute. Ler., Ktk., Sd., Knrz. Tabákový ...
  28

  1 Čepec
  Čepec, pce, čepeček, čku, m. Die Haube. Č. pro ženské, pro děti. Druhy: bulka, ryčka, kyka, kápka. Šp. ...
  29

  10 Nyška
  Nyška, vz Niška. Nýt. Druhy nýtů vz v Ott. XVIII. 518. ...
  30

  10 Částečný
  Částečný = zvláštní, podrobný. Druhý díl bude č-ný. Kom. Did. 16. ...
  31

  9 Tesati
  Tesati. Druhý vzor časování sloves V. tř. Vz Gb. H. ml. III. 2. 347, 360. ...
  32

  3 Sekund
  Sekund hráti = na druhý n. provazecí nástroj. ...
  33

  1 Alter ego
  Alter ego, lat., druhý já (plnomocný zá- stupce, náměstník). ...
  34

  8 Réva
  Réva, ze sthněm. rëba. Gb. H. ml. I. 423. Druhy rév pěstované na Mor. Vz Brt. D. II. 440. ...
  35

  7 Milíček
  Milíček, čku, m. = prst nejmenovauý = druhý od malíčku. Mor. Brt. ...
  36

  5 Zpopáckati koho
  Zpopáckati koho. Keď ho na druhý raz z-káme. Slov. Dbš. Sl. pov. IV. 82. ...
  37

  7 Pospíleti. — kým
  Pospíleti. — kým. Druhý, jenž Bohem p-lé. Hr. rk. 273. — Výb I. 349. Cf. Spíleti. ...
  38

  9 Mříže
  Mříže. O skloň, vz Gb. H. ml. III. 1. 215. Rozličné druhy mříží. Vz KP. VII 543. ...
  39

  8 Odkvačiti
  Odkvačiti. Druhý ju o-čil (obesenou). Phľd. 1895. 29. ...
  40

  7 Druhý
  Druhý. Jie samé druhé (těhotné) čekal Výb. I. 473. ...
  41

  7 Probřísti kudy
  Probřísti kudy: potokem. —kam: na druhý břeh. Us. Pdl. ...
  42

  7 Odonud
  Odonud. Jeden otsud a druhý otonud. BO. — Č. Rž. XCVIII. ...
  43

  10 Štítiti
  Štítiti = chrániti (štítem). — koho. Své druhy štítil. Msn. II. 296., 458. ...
  44

  10 Mitmamo
  Mitmamo. Fósa mu růstóm. = jeden sem, druhý tam. Brt. Slov, ...
  45

  2 Poveselí
  Poveselí, n., mladé veselí, druhý den svatby, die Nachhochzeit. Ros. ...
  46

  2 Přehad
  Přehad, u, m., druhý odhad, zweite re- vidirende Schätzung. J. tr. ...
  47

  7 Spižník
  Spižník, u, m. = druhý vor za předákem, die zweite Flosstafel. Na Labi. Špd. ...
  48

  10 Kontráš
  Kontráš, e, m. = kdo zpívá n. hraje druhý hlas. Brt. Slov. ...
  49

  9 Uhel
  Uhel. Uhoľ žeravý hreje druhý. Zát. Př VIII. 344. ...
  50

  1 Druhýnádstý
  Druhýnádstý — druhý na desátý = dva- náctý, der zwölfte, zastr. Št. ...
  51

  5 Zemänček
  Zemänček, čka, m. = zemánek. Taký z. ako druhý (pohrdlivě). Klčk. Zb. III. 29. ...
  52

  8 Postjotovaný. P
  Postjotovaný. P. samohlásky, jejichž člen druhý jest i: dej, pij. Vz Gb. II. ml. I. 89. ...
  53

  6 Lákavý
  Lákavý = lekavý. Druhý holub 1'akavý. Slov. Phld. VII. 40. ...
  54

  7 Přepomněti něco
  Přepomněti něco, vergessen. Laš. Tč. P-mnel to na druhý den (odložil). Slavia 109. ...
  55

  10 Film
  Film, u, m. Kinematograf s dvanácti druhy filmu. Nár. list. 20. /3. 1897. ...
  56

  3 Rodovati
  Rodovati, rozličné druhy na jeden spo- lečný rod přiváděti, generalisiren. Mus. XI. 177. ...
  57

  9 Rektor
  Rektor. První učitel školy byl ?., druhý kollega. Wtr. Vys. šk. 156., Wtr. Part. 144. nn. ...
  58

  6 Hojno
  Hojno. Naraz h., na druhý raz h. (o ne- šetrném). Slov. Zátur. — H., míst. jm. Tk. IV. 405., 406. ...
  59

  5 Buděné
  Buděné, ého, n. Choditi po b-ném = zváti na druhý den po svatbě na svačinu. Na Vsacku. Vck. ...
  60

  6 Nárub
  Nárub, u, m. = prvý rub, za nímž ná- sleduje druhý a odrub. V tělocv. Rgl. ...
  61

  4 Vkamaráditi se kam
  Vkamaráditi se kam, in Kameradschaft treten. V. se do něčí společnosti, mezi sou- druhy. Us. Tč. ...
  62

  9 Brandzól
  Brandzól, u, m., z něm. Brandsohle = druhý, vnitřní podešev. Sbor. slov. III. 32. ...
  63

  6 Nakop
  Nakop, u, m. = prvý kop, za nímž je druhý kop nebo odkop. V tělocv. Rgl. ...
  64

  5 Cerealie
  Cerealie, í, pl., f. = plodiny zemské, obilné druhy, Feldfrüchte, Getreidearten. Kh. ...
  65

  8 Točnice
  Točnice, e, ť. T. a rozličné druhy vozíků. Bellman. Kurýr 1893. (Dhn.). ...
  66

  4 Titiové
  Titiové, kmen Sabinský, druhý tří kmenů ve starém Římě. S. N. ...
  67

  1 Mulat, a
  Mulat, a, m., z rodičů, z nichž jeden byl bílý a druhý černý. Tl. Vz S. N. ...
  68

  5 Čapovec
  Čapovec, vce, m. = druhý obratlík krkový, zweiter Halswirbel, Dreher. Hdk. C. 377. ...
  69

  9 Nechanec
  Nechanec, n??, m. Jest pravý druhý n. (lakomec, dráč). Rybay. ...
  70

  4 Tarmak
  Tarmak, u, m. = dobytčí trh (v Přerově první den; druhý den hlavní trh, jarmak). Kd. ...
  71

  2 Pechauec
  Pechauec, nce, m., vlastní jméno. Jest pravý (druhý) P. Prov., Jg. ...
  72

  5 Zambové
  Zambové z rodičův, z nichž jeden byl rudý a druhý černý. Tl. ...
  73

  9 Kollega
  Kollega ve škole byl druhý učitel, první byl rektor školy. Wtr. Vys. šk. 156., Wtr. Živ. vys. šk. 18 ...
  74

  1 Klikorohý
  Klikorohý, krummhörnig. K. kráva (u níž jeden roh stočen ku předu, druhý pak do zadu). Dch. ...
  75

  4 Vterokněz
  Vterokněz, e, m. = druhý velekněz (u židů), zástupce a náměstek velekněze, der Sagan. Sš. L. 50. (Hý. ...
  76

  2 Přesycení
  Přesycení, n., die Uibersättigung. Jg. Jeden p-ním říhá, druhý hladem vzývá. Dl. P-ním otupělý. Dch. ...
  77

  5 Běhúnek
  Běhúnek, nka, m. A druhý byl mladší, tomu jména nepomním, než byl jest již b. Arch. I. 178. ...
  78

  7 Druhovatelka, druhovačka
  Druhovatelka, druhovačka, y, f. = žena, která vlnu a p. na druhy dělí, sortirt Us. Rgl. ...
  79

  10 Brknouti
  Brknouti, vz Brkať. Ti brknou přes druhy své opilé (utekou) Kká. Sion ?. 246. ...
  80

  9 Buděná
  Buděná, é, ť. Chodit na b-nou = druhý den po svatbě hosti buditi a zváti. Vck. Svat. 76. ...
  81

  9 Ošomrati
  Ošomrati. Jeden ti (darovaný chlebík) ošumre, druhý ti nič nedá. Slov. ...
  82

  3 Šukati
  Šukati, spulen. U Místka. Škd. — co. Druhý sedě vzdy brádku sukáše. Žk. 30. ...
  83

  7 Přemítný
  Přemítný. P. pole (z něhož sklízí jeden rok ten, druhý rok jiný). Vz Přemésti v dod. Val. Vck. ...
  84

  7 Řídko
  Řídko. Neb velmě řiedko by jeden chtěl témuž, ježto druhý. Št. Kn. š. 69. ...
  85

  6 Násot
  Násot, u, m. = prvý sot, za nímž násle- duje druhý či odsot. V tělocv. Rgl. ...
  86

  8 Pět
  Pět. O pův. slova cf. Gb. H. ml. I. 49., 67. O tvarech cf. Gb. ib. 107. a 93. a Gb. Km. -i. 11. nn. Naučím ...
  87

  9 Potomstvenný
  Potomstvenný. Dílčí princip jest tu (u zá- druhy) přesně p. Nár. sbor. 1899. 39. ...
  88

  6 Nebojsa
  Nebojsa, y, m. = nebázlivec. Mor. a Slov. Rr. Sb. Takový n. Pk. Jeden Nedajsa, druhý N. Zátur. Cf. Nebusa. ...
  89

  7 Pich
  Pich, punctus. Pršp. 3. 41. Ve vodárně druhý stroj k pichům postavili. 1593. Wtr. Obr. I. 537. ...
  90

  7 Prosřědek
  Prosřědek, dku, m = prostředek. U pro- středku. Alx.V. 1240. Druhý prosriedok je skládánie sloves s ...
  91

  7 Písmo
  Písmo a jeho druhy. Cf. Gb. Ml. II. 220. A hoc nás vezmete i na p. (a třebas to ujednejme písemně). Slov. ...
  92

  6 Kanaan
  Kanaan, a, m. = druhý syn Chamův, po něm dostala jméno země v Palaestině. Kram. Slov., S. N. ...
  93

  6 Malženský
  Malženský = manželský. Stav m. prvý je od Boha, druhý od ľudzí a trecí od čerta. Rr. Sb. ...
  94

  7 Po keréj
  Po keréj = kdykoli. P. je druhý po- hřeb, zas idú děti na hrob naříkať. V Pod- luží. Brt. Vz Pekerúc. ...
  95

  9 Klopený
  Klopený. Měla dva zámky zapadité, jeden k-ný a druhý visutý. Sdl. Hrd. VI. 2. K. límec kabátu. Hoř. 213. ...
  96

  3 Straž
  Straž, e, f. = žlábek šindele, do něhož zapadá šindel druhý. U Solnice. Frch. ...
  97

  8 Strukovina
  Strukovina, y, f. = luskovina (hrách, čočka a p.). Všetky druhy obilia a s-ny. Phľd. 1893. 390. ...
  98

  5 Blížnec
  Blížnec. B. slove ten, který se sám druhý neb sám třetí urodí po jednú od jedné matky. Hus II. 163. ...
  99

  10 Dřevo
  Dřevo. Vady truhlářského dřeva; Druhy dřev. Vz KP. XL 39., 40. D. tesařské a jeho úprava. Ib. 275. nn. ...
  100

  1 - 100   101 - 200   201 - 300   301 - 400   401 - 500   501 - 600   601 - 700  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <