Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100   101 - 200  
  Nalezeno: 109x

  2 Psychický
  Psychický, z řec, duševní. ...
  1

  6 Neuvnavnosť
  Neuvnavnosť tělesná, duševní. Osv. I. 636. ...
  2

  7 Snažení
  Snažení duševní, Mus., vědecké. ...
  3

  7 Sklíčenosť
  Sklíčenosť duševní. Tžk. S-sti se od- dati. Dch. ...
  4

  10 Lopocenina
  Lopocenina, y, f. = lopocení. Duševní 1. Hlk. X. 173. ...
  5

  9 Neprocitlosť
  Neprocitlosť. Duševní otupělosť a n. Pal. )Pal. Pam. 585. ). ...
  6

  10 Rozjitření
  Rozjitření, n. Duševní r. Zvon VI. 140. ...
  7

  8 Psychosa
  Psychosa, y, f., řec. = duševní choroba. Vz Ott. VIII. 232. ...
  8

  5 Zjevověda
  Zjevověda, y, f. Z. či faenomenologie duševní. Hš. Sloh. 132. ...
  9

  8 Duševní
  Duševní. D, choroba, vlastnictví. Vz Ott, VIII. 232. ...
  10

  1 Člověkosloví
  Člověkosloví, n. (Anthropologie) duševní, tělní. Nz. ...
  11

  7 Skleslosť
  Skleslosť, ptosis. Čs. lk. S. duševní, mravní. Us. Pdl. ...
  12

  5 Zahloubení
  Zahloubení, n., vz Zahloubiti, Zahlubení. Duševní z. Dch. ...
  13

  7 Rozmach
  Rozmach sil, obrazivosti, duševní, Dk., kola. Šp. Kdo jej tiskne k r-chu. Č. ...
  14

  2 Necitelnosť
  Necitelnosť, i, f. N. tělesná, duševní. Unempfindlichkeit; Unempfindbarkeit. Jg. ...
  15

  7 Přesilení
  Přesilení, hypersthenia. Nz. lk. Choroby duševní pošlé p-ním. Dk. P. 165. ...
  16

  7 Osvojený
  Osvojený ; -en, a, o, angeeignet O. před- stava, Dk. P 83., stav duševní. Dch. II. 10. ...
  17

  6 Nehybnosť
  Nehybnosť, i, f. = nečinnosť, lenivosť. Jahn, Kká. Td. 62., Dk. P. 84. N. duševní. Mus. 1880. 476. ...
  18

  7 Rozlad
  Rozlad. Dch., Dk. Duševní r. Ntr. VI 203. V takovém r-du mysli opustil Vesprým. Koll. III. 19. ...
  19

  1 Duševní
  Duševní, -ný, Seelen-. D. síla, choroba. Us. Duševním okem. Vz Duchovní. ...
  20

  2 Oslablosť
  Oslablosť,i,f'.,ochablosť, ochabělosť, Schlaff- heit, ť. D. O. tělesná, duševní. Nt. O. očí. Jg. ...
  21

  7 Ovědomělý
  Ovědomělý, sich einer Sache bewusst. O. stav duševní. Dsch. II. 9. ...
  22

  10 Věcno
  Věcno, a, n. V tomto smyslu může býti pro činnosť duševní jakékoli věčno. Čad. 82. ...
  23

  6 Kleslosť
  Kleslosť, i, f., die Gesunkenheit, der Ver- fall, die Schwäche. Dch. K. Řeků, duševní, mravní, J. Lpř., ...
  24

  10 Duševní
  Duševní práce jest namáhavá, těžká, pro- tože požaduje všech duševních sil. Hlk. VI. 211. ...
  25

  5 Zubožení
  Zubožení, n., die Verarmung, Elendma- chung. Z, lidu. Dch. Duševní i hmotné z. národa českého. Mus. 1880. ...
  26

  7 Představovací
  Představovací činnost duševní, figury, tlumy, krásno, schopnosť, pochody. Dk. Aesth. 148., 278., 282, ...
  27

  7 Plodnosť
  Plodnosť duševní, literární, umělecká, spisovatelova. Mus , Osv., Pdl., Tš. Symboly p-sti. Vz Sbtk. Rostl. ...
  28

  7 Povznítiti
  Povznítiti, povzněcovati, entflammen, an- regen. Kdy duševní život ručeji se povzní- til. Dk. Aesth. ...
  29

  7 Zahrnouti
  Zahrnouti. Pod slovo představa zahrnu- jeme všeobecně každý stav duševní. Dk. Aesth. 34. ...
  30

  8 Pocit
  Pocit = stav duševní vznikající popudem, jenž má za následek rozechvění nervů. Vz Krejč. Psych. 29. ...
  31

  4 Vtělování
  Vtělování, n., die Einverleibung. — V. či umísťování pocitů = ona činnosť duševní, jíž duše pocity tělesné ...
  32

  7 Pokrok
  Pokrok. V 8. ř. oprav Brt. v: Brs. P. duševní, mravní. Mus. Sbn. P. k lepšímu, Sbn., věd přírodních, ...
  33

  5 Zakrnělosť
  Zakrnělosť, i, f., die Kleinleibigkeit, Ein- geschrumpftheit, Krüppelhaftigkeit; Sauer- sichtigkeit. ...
  34

  7 Pružnosť
  Pružnosť. MS. 97. P. svalů, Dk., na- prostá, v tahu a tlaku, ZČ. I. 205., v ohybu, v kroucení, ZČ. I. ...
  35

  3 Spleen
  Spleen (angl., splín), řec. 6nh']v, slezina = nemoc sleziny a mrzutosť tím způsobená, těžkomyslnosť, ...
  36

  7 Samorostlý
  Samorostlý. 1649. S skála, Výb. II. 1036 , jazyk Šf III. 321. — S. = přirozený. S. duševní život domácího ...
  37

  7 Trpaslík
  Trpaslík Cf. MkJ. Etym. 361.. Kram, slov., List. fil. 1882. 22., Mách 100., 101., Krpelec (dod.). T. ...
  38

  7 Rozsudnosť
  Rozsudnosť. Vz Jg. Slnosť. 33. R. = mohutnosť duševní, která ze dvou nebo více úsudků činí úsudek nový, ...
  39

  1 Intelligence
  Intelligence, e, f., z lat., rozumnosť, vzdělanosť rozumu, duševní sila. Intelligenz, i Einsicht, Verstand. ...
  40

  7 Soudnosť
  Soudnosť = mohutnosť duševní, která představy mezi sebou srovnává a udává, v jakém poměru jsou jedny ...
  41

  5 Blbost
  Blbost = úplné poklesnutí duševní čin- nosti následkem částečného ochrnutí neb nedostatečného vyživováni ...
  42

  7 Smyslnorozumový
  Smyslnorozumový. S. city (jež se za- kládají dílem na smyslné, dílem na duševní přirozenosti lidské). ...
  43

  5 Anthropologie
  Anthropologie, e, f., z řec. = věda za- bývající se tělesnou i duševní soustavou člověka, člověkověda, ...
  44

  7 Poklid
  Poklid = čistota atd. Jsou před pokli- dem. Us. Vk. Až do p-du řepných polí. Prss — P. = pokoj, Ruhe. ...
  45

  9 Volní
  Volní = k vůli se vztahující, Willens-. — V. stránka duševní činnosti. Krč. Assoc. 63. Pozornosť jest ...
  46

  4 Vzpomínání
  Vzpomínání, n. = onen děj duševní, kte- rým temné či z vědomí vystouplé představy se objasňují či do ...
  47

  1 Materialism-us
  Materialism-us, u, m. Nauka filosofická, že podstata všeho a původ jest hmota a smysl- nosť. M. věcní ...
  48

  6 Myslivost
  Myslivost = mohutnosť duševní, která tvoří pojmy, úsudky a rozsudky, Pdl. exc, das Denkvermögen, die ...
  49

  6 Námel
  Námel. Cf. Mkl. Erym. 186., Odb path. III 867., Rstp. 1760., 1998, Mir. 96., Rosc. 66., Slov. zdrav. ...
  50

  1 Honorar
  Honorar, u, m., z lat., čestná odměna, Ehrensold, Ehrenlohn; plat za práci duševní (učitelům, spisovatelům ...
  51

  6 Názorlivosť
  Názorlivosť = nazírací mohutnost, vis intuitiva. Nz., Pal. Rdh. I. 376., 379. N. = mohutnosť duševní, ...
  52

  2 Platon, a
  Platon, a, m., slavný filosof řecký 429-348. př. Kr. Vz S. N., KP. II. 6., 118. — Pla- tonský, platonisch. ...
  53

  8 Počitek
  Počitek, tku, m., Empfindung, f. Mus. 1894. 318. P. = duševní pochod, který vzniká vnějším popudem a ...
  54

  7 Pud
  Pud. Cf. List. fil. XV. 176. P. smyslný, duševní, potravy, pohybu, společenský, při- rozený, látkový, ...
  55

  7 Poroba
  Poroba duševní, tělesná, politická, Osv. I. 340.. 163., násilná, stydlivá. Kat. 3358, 1012. Země v p-bě ...
  56

  1 Kapacita
  Kapacita, y, f., z lat., chápavost', schopnosť duševní, schopná hlava, důmyslná osoba, osoba vzděláním ...
  57

  6 Děj
  Děj = co se událo. Vz S. N., Jg. Slnosť. 118. D. molekularní, chemický (Process), Osv. I. 482., 484., ...
  58

  7 Obzor
  Obzor, die Rundschau. Dch. Potom jde starosta na o-ry (na obzírku před svatbou, na ohledy). Němc. — O. ...
  59

  6 Dušný
  Dušný = dusící. D. větry. Vz Dušák, der Schwaden. Bc. — D. = duševní. Slepé srdce nevidí, čo má býť k ...
  60

  5 Blaho
  Blaho. — Ad 2. B. = souhrn všeho toho, co nejvýš libé a lahodné, příjemné a roz- košné jest. Vz S. N. ...
  61

  6 Dedičnosť
  Dedičnosť Lidé ti nyní vně d-sti se na- lézají. Sš. II. 51. D. ustálovací či konserva- tivní, pokračovací ...
  62

  1 Frenologie
  Frenologie, e, f., z řec, lebosloví, lebo- zpyt, leboznalectví, Lehre vom Bau des Ge- hirns, Schädellehre, ...
  63

  6 Klid
  Klid. Výb. I. 1101. 37., Schd. I. 5I., Mz. v List. filol. VIII. 179. K. nedělní a svá- teční v továrnách ...
  64

  6 Duševní
  Duševní, seelisch. D. pružnosť, Život ná- roda, KB. IV. 1., trpaslík (člověk slabého ducha), poroba, ...
  65

  5 Zdravosť
  Zdravosť, i, f., zdravota = zdraví, die Gesundheit. Z. těla, duše. Měst. bož. Vy- svědčení, policie z-ty; ...
  66

  7 Podnět
  Podnět. P ty volajú na salaši dlhé tenké kusy paliva, iné tenké kusy paliva sú šte- liny, faklence. Slov. ...
  67

  7 Probrati se z čeho (k čemu
  Probrati se z čeho (k čemu): ze spánku, Hrts., z duševní mrákoty, Tf., z proudu pocitů, Šml., ze svého ...
  68

  6 Maděra
  Maděra, y, í. = uherský tanec. Strejček Nimra koupil Šimla za půl páta krejcaru, přišel domů, popad ženu, ...
  69

  6 Hnutí
  Hnutí, die Regung, Bewegung. H. ledu, Dch., lodi, die Schiffsschwenkung, SI. les.; h. srdce, Mour., ...
  70

  1 Činnosť
  Činnosť, i, f. = sklonnosť k činění, die Thätigkeit, Wirksamkeit, Aktivität. Jg. Č. duševní. Ssav. Č. ...
  71

  7 Strava
  Strava. Mkl. Etym. 325. a , Vlšk. 512. Ztrava. Št. Tělesná, duševní s. Us. Dělá ke stravě (dostává i ...
  72

  6 Chor
  Choroba, vz Mz. v List. filol. VII. 6., duševní: zděděná, povstalá (přesílením, sthe- nická; vysílením, ...
  73

  7 Rozvoj
  Rozvoj v čelí (ve vojenství), S. N. XI. 79., 124., dějin, obchodu, J. Lpř., obyva- telstva, ducha lidského, ...
  74

  2 Pathognomika
  Pathognomika, y, f., nauka o poznávání chorob. Vz S. N. — Pathologický, chorobo- znalecký, chorobozpytný, ...
  75

  1 Charakter
  Charakter, u, m., z řec., znamená vryté znamení, ráz, zvl. písmeno, die Zeichnung eines Buchstabens usw.; ...
  76

  5 Činnosť
  Činnosť = sklonnosť k činění. Č. životní, samovolná, poznávací, žádací, vyživující, kontemplatívni, Hlv., ...
  77

  5 Zvláštnosť
  Zvláštnosť, i, f. = jakosť ta, když něco soukromým, o sobě jest, obzvláštnost', die Absonderung, Abgesondertheit. ...
  78

  7 Plod
  Plod. Cf. Mkl. Etym. 251. P. těla lid- ského. Držení se, poloha, rozřezání, vyba- vení, vytlačení, vývoj ...
  79

  4 Vývoj
  Vývoj, e, m., die Entwicklung. Vz Vý- vin. V. řeky = délka její po všech okli- kách. Blř. Při nejvíce ...
  80

  7 Pochod
  Pochod, das Gehen im Takt. Km. P. ve více proudech; přímý p. soustředěný ku předu; p. stupňový, flankový ...
  81

  7 Um
  Um. Cf. Mkl. Etym. 372. a., Jg. Slnosť. 33. U. u Kanta = mohutnosť myslicí, mo- hutnosť pojmů, Verstand. ...
  82

  5 Zjev
  Zjev, u, m. = zjevení, die Erscheinung. Z. = úkaz, každá změna, kterou znamenáme prostřednictvím nervů. ...
  83

  7 Obor
  Obor. Bž. 225. Oborem. Aby lid oborem od far odvrátili; Kněží dali se oborem ve všelijaké rozkoše. Krnd. ...
  84

  1 Literatura
  Literatura, y, f., lat. = písemnictví, úhrn všech knih. L. jest soubor všech písmem utkvělých plodů duševních, ...
  85

  7 Potřeba
  Potřeba = potřebování něčeho. Cf. Mkl. Etym. 354. Duševní p-by, Us., církevní. Mus. Aby ráčili prositi ...
  86

  2 Nářek
  Nářek, řku, m., nařčení, nařknutí, pohle- dávání, právo k něčemu, der Anspruch, D., závada na statku ...
  87

  4 Výlev, výliv
  Výlev, výliv, u, m. = vylití, vylévání, co se vylévá i místo, kde se co vylévá, der Aus- guss, Erguss, ...
  88

  4 1. Vyjádřiti
  1. Vyjádřiti, il, en, ení, vyjadřovati, vyjadrovati, vyjádrovati, na Slov. vyjedro- vati = jádro ze skořípky ...
  89

  6 Jednota
  Jednota = vlastnosť věci, když jediná toliko svého druhu jest. Vz S. N. J. děje n. jednám. Nz. Tím naznačuje ...
  90

  3 Rozmysl
  Rozmysl, u, m., rozmyšlení, uvážení, roz- vážení. R. jest ona činnosť duševní, kterouž rozebíráme si ...
  91

  4 Výkon
  Výkon, u, m. = vykonání. V. = činnosť n. práce okamžitá a pomíjející, k jejímužto provedení potřebujeme ...
  92

  3 Různo
  Různo (zastr. rózno), sem a tam, na strany, od sebe, aus einander, auf verschiedene Seiten. Běželi r. ...
  93

  6 Nemoc
  Nemoc. Mkl. Etym. 199. N. z povolání, zaměstnání, namáháním způsobená, uhoněná, Us., Dch., sdělná (infekční), ...
  94

  6 Mysl
  Mysl. Cf. Bž. 29., 101., Mkl. Etym. 208. M. = síla duševní atd. M. = nejvyšší mo- hutnosť v člověku, ...
  95

  5 1. Za- předpona
  1. Za- předpona. Slova s předložkou za- složená označují to, co jest za tím, co se druhým členem ...
  96

  2 Požitek, půžitek
  Požitek, půžitek, tku, požiteček, čku, m. P., čeho požiti lze, was zum Genuss taugt, die Esswaare. Berg. ...
  97

  4 Vtip
  Vtip, u, m. V., v (předložka) + tip, tiepati, s-tiepati = štípati. Jir. V. ze v-tep, patří tedy ku tepati ...
  98

  7 Práce
  Práce. V 10. řádce tohoto článku oprav práceck v: prácech. V 24. ř. oprav přílišná v: přílišná. Cf. Mkl. ...
  99

  5 Zaplakati
  Zaplakati, pláči, plač, pláče (íc), al, ání; zaplakávati, anfangen zu weinen, in Thränen ausbrechen. ...
  100

  1 - 100   101 - 200  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <