Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:4   Strana:0005


  Tabule
  Tabule, e, f. (na Slov. tabula), tabulka, tabulečka, tabulička, tabulčička, y, f., z latin, tabula = prkno, deska, dska, das Brett, die Tafel. V. Sklo v tabulích, D.; t. mýdla, perníku, vaty. Š. a Ž. T. skle- nená, Glas-, jadrná, Kern-, výstražná, War- nungs-, koželužská, Gerber-, lepenková, Papp-. Šp. T-le návestní, Auskunťtstafel. Dch. — T. — stůl obdlouhú, langer Tisch, die Tafel, Speisetafel. Za tabulí seděti. V. Ubrus na t-le; veřejná t.; tabule za darmo (Freitisch). D. Na t-li prostříti. Us. Tabule panská. Ros. Hudba při t-li. Us. Někoho k t-li pozvati. Us. Po tabuli mluviti; uiar- šalská t.; tovaryšstvo okrouhlé tabule, die Genossen der Tafelrunde. Dch. T. polívková k ustrojení polívky rozehřitím, fr. tablettes de bouillon, an gl. portable soup. Dch. Měli dlouhou t-li = dlouho jedli. Us. Dlin. Dali se k t-li najíti. Ski. V. 177. — T. právní, die Gerichtstafel, na Slov. Bern. — T. psací, Schreibtafel. Psáti křídou na t-li. Podstavec k t-li. Sp. — T. početní neb stůl, Rechen- tisch, m. Kom. — T. — dska, na které něco napsáno, vyryto jest, Tafel, ť. Měděná t-le. T. nad hrobem. V. — T., die Tabelle, pře- hledne sestavený seznam jakýchkoli k sobě náležitých předmětů. T. Franklinova, hvě- zdářská n. astronomická, logarithmická n. poměročetná (čtyř-, pěti-, šesti-, nmístná, Stč. Alg. 76. ); t-le statistické n. státopisné. trigonometrické n. trojúhlomérské. Nz. T. mincovní, die Münztabelle, reakce, Reak- tions-, rozpustitelnosti, Löslichkeitstabelle. Šp. T-le lámání paprsků, die Refraktions- tafeln. Nz. — T-y na kollaru duchovních = svislé černé a bíle lemované, u křížovníků zcela bílé, die Mosestätelchen. Žertovně též bryndálky. Dch. T. o změnách lidnatosti, die Volksbewegungstabellen. Šd. Vz Tabulka.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <