Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:5   Strana:0536


  Zlomenina
  Zlomenina, y, i. = zlomení, zlámanina, fractura, der Bruch. Z. kosti, stehenní kosti, násadce zubovitého, drobtivé holeni a berce, příčné čočky, zastaralé, ramene, žebra, češky plodu atd. Čes. lék. Z. s roztříštěním, der Splitterbruch, die Komminutiofraktur, po- délná, fractura longitudinalis, příčná, f. trans- versalis, šikmá, f. obliqua, úplná. f. com- pleta, neúplná, f. incompleta (infractio), jedno- duchá, s. simplex, sdružená či složená, f. complicata. Nz. lk. Cf. S. N. Z. rukou, no- hou. Čerm. Kal. 1882.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <