Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:2   Strana:1075


  Přírodní
  Přírodní, cokoli se přírody týká, Natur-. S. N. P. poklad, útvar, Mus., úkaz, výjev, hmota, Nz., filosofie, síla, zákony, vědy (jejichž účel jest skoumání a pozorování přírody: filosofie přírodní či kosmologie: kosmogenie, astronomie, astrognosie či kos- mografie; geologie, geognosie, geogenie; geografie, silozpyt, chemie; přírodopis: mi- neralogie, botanika, zoologie; anatomie, fy- siologie, anthropologie. Vz více v S. N.) P. plodiny vz Přírodnina. P. povaha stromu. Sš. L. 133.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <