Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 23x

  8 Dvojznačný
  Dvojznačný. D, útvar geometrický. Vz Vstnk. IV. 67. ...
  1

  8 Fonografie
  Fonografie, e, f., řec. = druh písma s fo- netickým základem, při čemž se píší slova ne dle svého původu, ...
  2

  1 Geometer
  Geometer, tra, m., z řec., měřič, měřitel, Feldmesser. — Geometrický, měřický, geo- metrisch, messkundig, ...
  3

  6 Geometrický
  Geometrický, vz Geometr. G. těleso, vz Mj. 5., Jd. Geom. I. 1., místo, Jd, Geom. I. 19., Jrl. 421., Vnč. ...
  4

  6 Hendekagon
  Hendekagon, u, m. = geometrický obra- zec, skládající se z 11 stran a 11 uhlů. S. N. X. 236. ...
  5

  6 Heptagon, u
  Heptagon, u, m. = sedmiúhelník, útvar geometrický, skládající se ze 7 stran a 7 úhlů, S. N. X. 236. ...
  6

  6 Homografie, e, f
  Homografie, e, f. = zvláštní způsob sou- vislosti dvou útvarů geometrických. S. N. X. 245. ...
  7

  6 Involutorní
  Involutorní vlastnosť geometrických útvarů nazývá se vlastnosť ta, jejímž zá- kladem jsou pomněry plynoucí ...
  8

  8 Komplexní
  Komplexní útvar geometrický. Vstnk. IV. 68. ...
  9

  10 Kout
  Kout = okršlek, tříkoutnosť, kolečko = gra- fická figura nebo nákres geometrický, jímž znázorňovali složení ...
  10

  1 Měřický
  Měřický = měřicí, Mess-. M. praporeček, stolec, prut (tyč), Jg., náčiní, nástroje, řetěz, umění, šňůra, ...
  11

  2 Obraz, u, obrázek
  Obraz, u, obrázek, zku, obrázeček, čku, m., od o, ob a raziti, prägen. Gl. 184. — O., čásť plochy na ...
  12

  7 Odvozený
  Odvozený. O. slovesa, Bž. 235, vzorec, výraz, věta, ZČ., důchod, Kzl. 109., před- stava, idea, Dk., myšlénka, ...
  13

  7 Platnosť
  Platnosť křtu, Us., not, Zv., pravidla. Mus. Zákon nabyl platnosti. Dch. Čemu učí mathematika o tělesech ...
  14

  2 Postup, u, postupek
  Postup, u, postupek, pku, m., postupo- vání nohama, chod, der Gang. L. — P., ta- žení, tah, pochod, der ...
  15

  2 Prostor
  Prostor, u, m., prostora, y, f., prostran- ství, n. P., strsl. prostor?, koř. str, r stupňo- váno v or, ...
  16

  2 Průměr
  Průměr, u, m., míra veskrz, der Durch- schnitt, -messer. P. kruhu = přímka skrze střed jeho jdoucí od ...
  17

  8 Přebytky
  Přebytky při propůjčování dolů = pole, která mají neobmezenou hloubku, avšak ve vodorovném průmětu nejsou ...
  18

  7 Rozhor
  Rozhor prvkový (elementarní), Nz , che- mický, mathematický, spektralní, hudební, vz Ott. II. 240.— 246., ...
  19

  7 Sbočiti
  Sbočiti, seitwärts springen. Tou chvílí koně již s-li. Zl. Praha 1889. č. 12. Sbor etym., zbor foneticky. ...
  20

  7 Sestrojiti co
  Sestrojiti co: náhled o světě, Dk., tvar geometrický, Jd., ZČ., osvětlení, Jrl. 422, parabolu, hyperbolu ...
  21

  4 Trigonometrie
  Trigonometrie, e, f. = trojúhloměřství, trojhranoměrství. Rk. T. = náuka o určo- vání vzájemných vztahů ...
  22

  5 Závislosť
  Závislosť, i, f. = záviska, die Abhängig- keit. Z. = zavěšenosť na něčem. J. tr., Nz. Morava opět se ...
  23

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <