Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 53x

  5 Čuch
  Čuch, vz Čich. Dostal o tom č., er hat davon Wind bekommen. Dch. Otevř okno, aby ten č. (špatný vzduch) ...
  1

  1 Dobytek
  Dobytek, tka či tku, dobyteček, čka, m. O významu a původu vz také Mz. 74. — D. = co dobyto jest, movité ...
  2

  1 Dršťka
  Dršťka, y, drštička, y, f., žaludek velikého dobytka, zvláště druhý (čepec), Feistdarm, Magen, Kuttel, ...
  3

  1 Dršťkatý
  Dršťkatý, mající velkou dršťku; 2. hladový, hungrig. Us. ...
  4

  1 Fabian
  Fabian, a, m. Pan F. se ozývá. Vz Hladový. Lb. — F., u. m., Wölbung der Zimmerdecke, názděnek okolo stropu. ...
  5

  1 Hlad
  Hlad, u, m., hladovitosť, lačnost, chtíč k jídlu, žádosť jídla, der Hunger. H. psí (cho- robný, nepřirozený). ...
  6

  1 Hladký
  Hladký, hladek, dka, dko; komp. hladší; hlaďoučký, hlaďounký, hladičký, hladinký; hladce, hladko. Vz ...
  7

  1 Hladněti
  Hladněti, hladověti = lačněti, hladovým počínati býti, hungrig werden. Ros. ...
  8

  1 Hladný
  Hladný, hladen, dna, dno; hladový, hla- dovitý, hladovit, a, o, hungrig. Obyčejně hladový; na Mor. hladný. ...
  9

  6 Hladný
  Hladný = hladový. Nejsem hladná, jedla jsem právě doma. Herb. Kdo to stačí živiť pět hladných krků? Šd. ...
  10

  10 Hladný
  Hladný = hladový. Bude sa ti s Čertíkom snívať, keď ideš hladný spat. Mus. slov. IV. 28. Hladnému se ...
  11

  6 Hladovec
  Hladovec, vce, m. = člověk stále hladový. Us. Kšť. Krmiti někoho planými nadějemi je h-vci dávati ustřice. ...
  12

  1 Hladovitý
  Hladovitý = velice hladový, heisshungrig. Tkadl. Vz Hladový. ...
  13

  1 Hladový
  Hladový, vz Hladný. ...
  14

  6 Hladový
  Hladový mlýn, Hungermühle, mlýn u Štok. H. život (lačný). Užívati na h. ž. Č. T. Tkč. ...
  15

  7 Hladový
  Hladový ho kousl (má hlad). Us. Kšť. H. zeď v Praze u Petřína. Svt. 28. H. jídlo = po němž je brzo hlad, ...
  16

  8 Hladový
  Hladový. H-ví vypovídají se z Nesyté přes Lačnov do Obědovic. NZ. III. 228. H. jen když se nají. Brt. ...
  17

  9 Hladový
  Hladový. Dal se do toho jako h. Jrsk. XVI. 10. ...
  18

  10 Hladový
  Hladový. Hladovému sa o chlebe sníva a mäsiarovi o krave. Sbor. slov. VIL 130. ...
  19

  9 Hladový jak
  Hladový jak: jako chrt. Hoř. 90. Sr. Zát. Př. 68. nn. — H. = hubený. H. vepř. Arch. XVIII. 506. ...
  20

  10 Hlanný
  Hlanný = hladový. Hlanná kočka aj po švrčkovi skočí; Hlannému koňovi něsce sa skacat (skákati). Rizn. ...
  21

  10 Hrách. H
  Hrách. H. a kroupy, to je hloupý, to my máme každej den; ale buchty z bílej mouky jenom jednou za tejden. ...
  22

  1 Huba
  Huba (zastar. houba), y, hubice, e, hubka, hubička, hubinka, y, f. Der Mund, das Maul. Ušlechtileji než ...
  23

  1 Chladový
  Chladový, Kühl-, Schatten-. D. ...
  24

  1 Chléb
  Chléb (místy: chlíb; ne: chleb), gt. chleba (krátí kromě nom. a akkus. sg. všude é), chlebík, a, chlebíček, ...
  25

  10 Chlebový
  Chlebový. Ch. lán, pole. Zvon III. 597. Ch. zeď v Praze. Vz Hladový. ...
  26

  6 Chumák
  Chumák, a, m. = ustavičně hladový člo- věk. Val. Vek., Brt. D. 219. ...
  27

  1 Jísti
  Jísti. Koř. jad v jad-le, slov. jas-le, čes. jesle, časuje se bez spony. Praes. indik. jí-m (m. jed-m;, ...
  28

  1 Lačný
  Lačný; lačen, čna, čno. L., kdo ničeho nejedl, nüchtern. V. Na lačný život (žaludek, na Slov. srdce) ...
  29

  6 Lačný
  Lačný, nüchtern. Vz Mkl. Etym. 159. Byl 1. od půlnoci. Mž. 17. — L. —- prázdný, leer. L. koš, vak. Kká. ...
  30

  9 Májový
  Májový. M. pršky, hladový držky. Hoř. 204. M. vlažička — obroste hlavička. M. deštíček — napadá chlebíček. ...
  31

  7 Mlsný
  Mlsný jen když oblizne, hladový jen když se nají. M huba velká zhouba. Us Brt M. trunk srkati. Jar. ...
  32

  8 Mlsný
  Mlsný. M. jen když ulízne. Brt. I). II. 275. Cf. Hladový. — M. košík, sotor, podlouhlý košík rákosový, ...
  33

  1 Mlynářův
  Mlynářův, -ova, -ovo. Má hlady (hladový je), jako mlynářova slepice. D. Dem Müller gehörig, Müller-. ...
  34

  1 Mrav
  Mrav, u, m., obyč. v pl. mravy, m.; strč. nrav, srbsky podnes narav. Ht. Vz nr, Nrav. Vz Gb. Hl. 98. ...
  35

  6 Nedojeda
  Nedojeda, y, m. = člověk stále hladový. Us. Vk. ...
  36

  9 Nedomřelec
  Nedomřelec, lce, m. Hladový n. Sá. Kresby z Ješt. 220. Sr. Nedomrlec. ...
  37

  7 Oprať
  Oprať. Kmen prat = vésti. List. fil. XII. 163. Špatně: oprátka. Brt. Podé (podej) mně, má milá, biča ...
  38

  2 Oprátka
  Oprátka, y, f. Na Mor. oprata. Otěž, zá- vodnice, stěhák. Pt. — O. = řemen n. provaz od otěže, kterým ...
  39

  7 Papati
  Papati. Černá kráva, bílý vůl, já bych papal, Bože můj (říká hladový). Val. Vck. Na to dávám hubě papať, ...
  40

  2 1. Pátek
  1. Pátek, tku, m., pátý den po neděli. V gt. pátka má jen ve rčení: do pátka. Mk., Bž. 79. Ale na Moravě ...
  41

  2 2. Pes
  2. Pes, gt. psa, psík, a, psíček, čka, pejsek, ska, m., na Mor. psúček, na Slov.: kuto, kotuha, kotužník. ...
  42

  2 Pramen
  Pramen, e, m., v pl. jen dle Strom, tedy: prameny, ův atd.; u Opav. a na Mor. prameň, a, m., Klš., Hý.; ...
  43

  2 Příhladný
  Příhladný, trochu hladový, ein wenig hungerig. L. ...
  44

  10 Rozběhnouti se jak. R
  Rozběhnouti se jak. R-hli se jako ovce, vrazí-li mezi ně hladový vlk. Tbz. V. 1. 432. ...
  45

  10 Štitrobný
  Štitrobný = hladový. Msn. II. 357. ...
  46

  4 Vlk
  Vlk, a, m., vlček, čka, vlčák, a, m.; vlčice, e, f. (= vlčí samice); vlče, ete, vl- čátko, a, n. (mladý ...
  47

  4 Vyhladniti
  Vyhladniti, il, ěn, ění = hladovým uči- niti, hungrig machen. — koho. Silná práce člověka vyhladni. Na ...
  48

  4 Vylézti
  Vylézti, zl, ení; vylézati = leza vyjíti, aus-, herauskriechen, aussteigen, ausschlüp- fen; na horu vylézti, ...
  49

  5 Zelený
  Zelený; zelen, a, o, grün. Z. tráva, V., bylina, píce, drn (trávník), žába, ještěrka, housenka, barva, ...
  50

  5 Zhladlý
  Zhladlý = hladový, hungrig. Vtáci z-lí zem celú obsadli, zrno všetko vyzobali. Sl. ps. ...
  51

  5 Žaludek
  Žaludek, žaloudek, dka a dku, žalude- ček a žaloudeček, čka, m., zdrobnělé z ,ža- lud'. Ž. = úd živočišný, ...
  52

  5 Žlab
  Žlab (zastr. žleb), u, žlábek, žlebek, žlíbék (na Slov.), bku, žlabec, žlebec, bce, žlábeček, žlábček, ...
  53

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <