Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 60x

  5 Článkování
  Článkování, n. Vertikalné, horizontalné č. krajiny. Us. Pdl. — Č., die Artikulation. Č. samohlásek, souhlásek. ...
  1

  5 Členitosť
  Členitosť, Č. horizontalní (pevniny), nad- mořská ; č. moře, území, J. Lpř, těla, NA. V. odd. II. 8., ...
  2

  6 Depresse
  Depresse, e, f., z lat. = stlačení, snížení, sníženosť, die Depression. D. kapaliny, ZČ. I. 360., horizontu ...
  3

  6 Hodiny
  Hodiny. V MV. nepravá glossa. Pa. Or- loj, půlorloj. Vz Hodina, Schd. I. 66., 71., 159., Sdl. Hr. I. ...
  4

  1 Horizont
  Horizont, u, m., z řec., obzor, Rk., der Gesichtskreis. ...
  5

  7 Horizont
  Horizont v dole, Bausohle, f. Nár. listy. ...
  6

  8 Horizont
  Horizont, u, m. Nesmíš hned ztratiti h. (hlavu). Ig. Herrmann. ...
  7

  10 Horizontála
  Horizontála, y, f. Velké h-ly převládají. Nár. list. 1903. č. 154. 13. ...
  8

  1 Horizontalní
  Horizontalní, z řec, vodorovný, wage- recht, horizontal. H. projekce. Rk. ...
  9

  6 Horizontalní
  Horizontalní směr, Mj. 65., Schd. I. 25., podnebí, členitosť země, J. Lpř., sluneční hodiny, zobrazení ...
  10

  1 Kakt-us
  Kakt-us, u, m., z řec, z Ameriky. Kakto- vité rostliny vyznamenávají se zvl. krom- obyčejnými formami ...
  11

  6 Kolo
  Kolo u vozu. Vz Bukša, Kram. Slov., Mkl. Etym. 124. K. mu vrzá, Kudrna mazá. Sš. P. 701. K. zavěrací. ...
  12

  6 Kotva
  Kotva. Cf. Prk. Přisp. 8. a o skloň. ,kotev' Bž. 99. K., cf. Schd. I. 137. Kotva lodní, Us., horv. sidro; ...
  13

  1 Kraj
  Kraj, e, krajec, krajek, kraječek, čku, m., kořen kri. Gb. Hl. 148. — K., konec některé věci, obruba, ...
  14

  7 Obecný
  Obecný = všem společný. O. pravdy, Jir., knihovna, vz Mus. 1845. 455., víra křesťan- ská, 1512. Mus., ...
  15

  2 Obezření
  Obezření, n., das Umsehen. Umschauen, die Umsicht. Jg. Jehož o-ním běží nebe i země. U.M. Země v tvém ...
  16

  2 Obhled
  Obhled, u, m., hledění vůkol, die Um- sicht. Jg. Pod o. vzíti. Obraz na o. vysta- viti. Šm. ...
  17

  2 Obzor
  Obzor, n, m., obzírání, Umsicht, f. D. — O., horizont,, der Gesichtskreis, jest plocha, kterou lze přehlédnouti ...
  18

  7 Obzor
  Obzor, die Rundschau. Dch. Potom jde starosta na o-ry (na obzírku před svatbou, na ohledy). Němc. — O. ...
  19

  7 Obzornice
  Obzornice, e, f., horizontalis linea = ob- zorník. Phl'd. II. 4. 117. ...
  20

  7 Obzorničný
  Obzorničný = horizontalní obzorníkový. Phl'd. IL 4. 117. ...
  21

  7 Obzorníkový
  Obzorníkový, Horizonts-, horizontalis O. rovnoběžník, souřadnice, rovina, sluneční hodiny Stč. ...
  22

  2 Obzorný
  Obzorný, opatrný, umsichtig. Jg. — O., vodorovný, wagerecht, horizontal. O. plocha. Sedl. ...
  23

  2 Okolek
  Okolek, lku, okoleček, čku, m. Křivá linie, jíž kruh jest obmezen, Peripherie, f. O. kruhový. Sedl. Točiti ...
  24

  2 Olejový
  Olejový, oleji vlastní, Oel-. O. chuť. Jg. — O., k oleji se vztahující, Oel-. O. barva, obraz (olejovou ...
  25

  2 Oplošná
  Oplošná podoba, horizontale Gestalt. Š. a Ž. ...
  26

  2 Patro, pátro
  Patro, pátro, a, n., zastr. piatro, něco piatého, položeného, břevno atd. P. u pluhu = hřídel, Grendel, ...
  27

  7 Podcepník
  Podcepník, u, m., ložisko, Lage einer horizontalen Welle. Hř. ...
  28

  7 Podzor
  Podzor, u, m. = úhel, o který převyšuje zdánlivý horizont horizont pravý, Kimm- tiefo, f., v astron. ...
  29

  2 Pozemní, -mný
  Pozemní, -mný, po + zemný, Mkl. B. 408., po zemi jsoucí, k zemi se vztahující, Erd-, Land-. P. clo (???. ...
  30

  7 Priestorník
  Priestorník, u, m., Horizont, m. ...
  31

  2 Prostorník
  Prostorník, u, m., der Horizont. D. ...
  32

  9 Protislunce
  Protislunce = jasně bílá skvrna proti slunci ve stejné s ním výši na horizontalním kruhu. Vz Ott. XIV. ...
  33

  7 Přímka
  Přímka. Cf. List. fil. XIV. 175. P. prosto- pádní (svislá, kolmá, má-li směr jako šňůra se závažím visícím; ...
  34

  2 Přírovnolehlý
  Přírovnolehlý, subhorizontalis. P. kořen. Rostl. ...
  35

  3 Rána (na
  Rána (na Mor.: rana, Brt.), y, ranka, ranečka, y, f. Koř. ra, laedere, příp. -na. Vz Mkl. B. 117., ...
  36

  3 Rovinný
  Rovinný, vodorovný, horizontal, v horn. R. n. ležaté ložíště, söhliges Lager, střída, sohlige Strecke. ...
  37

  3 Rovnovážiti
  Rovnovážiti, il, en, ení, die Horizontal- richtung abwägen, libelliren. L. ...
  38

  3 Rovnovážný
  Rovnovážný, gleichwägend, gleichwich- tig. Jg. — R., v linii pozemné stojící, hori- zontalní, horizontal. ...
  39

  7 Rovnovážný
  Rovnovážný, gleichwägend. R. klid, Stč., pohyb, váhy. — R. = horizontalní. R. bod, poloha, Rm., Mj., ...
  40

  3 Rovný
  Rovný; roven, vna, o; na Slov. rovnaký; rovničký, rovňoučký. R., hladký, srovnalý, nedrsnatý, nehornatý, ...
  41

  3 Rozloha
  Rozloha, y, f., prostora, area, die Fläche, der Flächenraum. Vz Rozloh. Míra r-hy (roz- ložili), das ...
  42

  3 Rtutní, rtutný
  Rtutní, rtutný, od rtuti, Quecksilber-, R. páry, neduh, vřed, Ja., kyvadlo, teploměr, horizont, der Quecksilberhorizont. ...
  43

  7 Rýha
  Rýha krkavicová. Vz Krkavicový. R. hleznová, sulcus tali, Jakobsonova, s. Ja- cobsonii, kosti kostkové, ...
  44

  3 Skelný
  Skelný, ze skla, sklený, Glas-. S. pěna, Krok., horizont, krůpěje, huť, elektřina, lesk, pec, pěna, slitina ...
  45

  3 Sníženosť
  Sníženosť, i, f., snížení, nízkost, die Nie- drigkeit; Erniedrigung, Herablassung. V. S. rodu. Plk. V ...
  46

  9 Stroj
  Stroj parní: ležatý (horizontalní) a sto- jatý (vertikalní), jednočinný a dvojčinný, plnotlaký a expansní, ...
  47

  7 Šnek
  Šnek ve mlýně (nekonečný šroub). Š-ky dopravují melivo ve směru horizontalném n. jen málo nakloněném. ...
  48

  3 Šroub, u, šroubek
  Šroub, u, šroubek, bku, šroubeček, čku, m. Pol. szrub, slov. šruba, mor. šrub, hluž. šrub = točenice, ...
  49

  4 Úhel
  Úhel, úhlu (dříve a nyní na Slov. gt. úhla), m. Vz Manžel. Ú. = kout, der Winkel, lat. angulus = místo, ...
  50

  4 Vahorovně
  Vahorovně, horizontal, wagerecht. Oči lidské stojí ku předu a v. Ztk., Sych. ...
  51

  4 Vahorovný
  Vahorovný, horizontal, wagerecht. V. žebřík. Km. ...
  52

  4 Větrní, výtrný
  Větrní, výtrný, Wind-. V. kotel (vz KP. II. 109. ), síla, smršť, Windhose, mlýn (větr- ník, větrovec, ...
  53

  4 Vidokruh
  Vidokruh, u, m., der Horizont, pol. Mus. XI. 192. ...
  54

  4 Vodorovný
  Vodorovný = váhorovný, rovnovážný, tak rovně položený jako voda v přirozeném stavu, obzorný, horizontal, ...
  55

  4 Výstřel
  Výstřel, u, m. = vystřelení, výpal, der Schuss, das Abfeuern, die Salve, der Wurf. V. poplašný, poděsný, ...
  56

  4 Vzdálenosť
  Vzdálenosť, i, f. = dalekosť, odlehlosť, die Entfernung, Weite, Distanz, Ferne, der Abstand, die Entlegenheit. ...
  57

  5 Záplava
  Záplava, y, f. = místo, kde se dříví zaplavuje, die Holzschwemme. Us. — Z. = kalná voda v řece, okalek, ...
  58

  5 Zobrazení
  Zobrazení, n., die bildliche Darstellung, Verbildlichung. Nz. Nový způsob z., neue Dar- stellungsweise. ...
  59

  5 Zřejmík
  Zřejmík, u, m. = obzor, der Horizont. D. ...
  60

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <