Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:1   Strana:0472


  Hotový
  Hotový; hotov, a, o; hotově; = přistro- jený, připravený, přichystaný, bereit, fertig. Hotovi vsici nohu v krok i ruku v braň. Rkk. 11. Buď hotov, půjdeme. Ros. Hoto- vého jsou vtipu. Jel. Hotové ruky býti. V. — čím v co. Hotoví nohou v krok. Us. — na čem. Hotov pěšky i na koni (na vše připraven; Vz Odhodlaný. Lb. ). Č. s čím. Hotovi jsouce se svou braní, toliko počátku očekávajíce. Háj. — k čemu: k boji, V., k službě, St. skl. V. 5., k seči, Alx. 1443., 1116., k smrti. Výb. II. 2. Hotov k tažení, D., k odplavení. D. H. k ráně, k odchodu. Us. Hotovi jsouce každému k jeho potřebě vždycky. O. z D. Aby tím hotovější byli k dílu. Pr. — Št. kn. šest. 25. — na co: na cestu. Jg. Lid musí s pány hotov býti na vojnu. Chč. 445. — s inft. Hotovi jsouce oba potýkati se. Br. Jsem hotov slyšeti. Br. Jsem hotov psáti. Us. Jsem hotov života vynaložiti. Br. I hotovi zaň umříti. Výb. II. 9. (Pass. ). Jsem hotov to učiniti. Ros. — H. = způsobný, cvičený, fertig, geübt. — v čem. Žena v zaklínání hotová. Háj. — H. = dokončený, beendigt, fertig. H. práce. Opis je již hotov. Šaty jsou již hotovy. — H. = celý, docela. H. paní, eine gemachte Frau, Jg., žebrák, D., blázen, lež. On je hotový muž. — H. = co před rukama je, na snadě (učiněné), bei der Hand, bereit, fertig. Smrť hotova, když lékař hloupý. Jg. Hotové zdraví, kdo chorobu poví. L. Přílišná štědrota, ho- tová žebrota (chudoba). Neštěstí vždy hotovo. Učiň se ovcí a vlci hotovi. Č. U blázna kord, u ženy pláč, u psa moč, to když chtí, hned jest hotovo. Líná ruka, hotové neštěstí. Jg. — komu, k čemu. Božská dobrota hotova jest těm, jenž jí hledají. V. Ten jazyk byl nám k psaní a k mluvení hotov. Ottersd. — H. — sklonný něco dělati, rozmyšlený (bystrý, V. ), bereit, geneigt, entschlossen, gefasst, erbietig. D., Jg. — k čemu. Hotov k uško- zení, k zlému, D., k službě. V., Kom. Jsem k jeho službám hotov. Us. Hotov k hněvu. Troj. — s inft. Jest hotov věřiti lži, snům. Chč. 638. K ničemuž jinému hotovi nebyli než praviti nebo slyšeti něco nového. Br. — komu čím. Víte, že jest hotov každému svou milostí kromě nás. Solf. — Hotové peníze = přichystané ku placení, po hotově ležící. Za peníze hotové (vyčtené) něco kou- piti. V. Hotovými zaplatiti, V., platiti. Arch. I. 149. Vyplatil jej hotovými (i. e. penězi). Brt Míti hotové peníze. V. Mnoho peněz hotových míti. V. Pět set zlatých měli na hotových. Sych. Z hotového živ býti. D. Nedá ten jináč, než za hotové. Č. Hotovými platiti (bíti buď rukou, buď jazykem. Od- sekne, odmluví na místě. Vz Váda, Trest). Č. Placení hotovými. Šp., J. tr. Ústav z ho- tového vydržovati. Něco prodati, poslati proti hotovým penězům, lépe: za hotové. Bs.,. Jv. Vz Proti. — H., subst.: Přišel k ho- tovému. Us. — My jsme spolu hotovi, quitt. — Budu s ním brzy hotov, šp. prý m.: brzo ho spravím; někdy také: s někoho býti. Ale máme: Vzdyť hotov budu s svú sběří. Smíl Flaška. Výb. I. 870. Na Mor. frase té se neužívá, říká se: Brzo ho vypořádám, brzo se s ním spořádám. Brt.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <