Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:6   Strana:0346


  Hotový
  Hotový. Mkl. Etym. 75. Přiezň jest vždy hotova, což by sprostného viděla, by to svým pláščem zastřela; Budeť služba vždy hotova; Rozkáza, aby sě h-vi jměli. Alx. Máme vždy mieti mysl hotovú, abychom v núzi spomohli jim. Št. Kn. š. 42. — k čemu. K smrti jsa h. Výb. II. 2. Ty ru- kávce ty kmentové, co mám k svatbě ho- tové. Sš.P. 792. Že jest k službě h.; K lovu měj svú mysl vždy h-vu. Smil. v 30., 1354. K podstúpení Pražan byl h. Let. 48. H-vi jste ku právu se svými potřebami. NB. Tč. 280 H. k pobití (k bitvě). BO. H-oví proti sobě k sváde. BO. H. buď k smrti pro Krista. Hus I. 184. — s čím. Jsem h. s oráním, mlácením, s kupectvím atd. zby- tečně m.: dooral, domlátil, dokupčil jsem. Brt. S. 3. vd. 179. — jak. Slečna jest již hotova až do těch rukaviček. Šml. — proč. Keď som išiel z Ivanky, zlámaly sa mi sánky, ej sánočky javorové pre mladuchu mú h-vé. Sl. sp. 175. — več. Abyste h-vi byli u po- třebu. Št. Kn. š. 166. — s inft. Oba byli h-vi voliti muky těla. Koll. I. 144. Jest h. za svého jazyka česť umřieti. Dal. 69. 4. Jsem h. k vám přijíti. ZN. Věř h-vá pad- nouti. GR. — H. = dokončený. Na polo h. Lpř. H. výrobek, událosť (fait accompli); sklad h-vých obleků. Dch. Jen chutě do toho a půl máš hotovo. Sb. uč. Přijda a sedni si k h mu (druzí na něho pracovali). Us. Brt. — H. = celý. On je h. kůň (silný a pracovitý). Db. — H. = přllezitý. Vždy h-vým časem zjevuješ milosť svoji. Kat. 160. — H. == sklonný. H. jsem k Vaší vůli. Dh. 9., BN. Paměť člověčie jest u prodlení času k zapomínání h-va. Anth. I. 76. Buď tvá mysl vždy h-va k rytieřství. Smil. v. 1416. H. k hřešení. Hus. Post. 24. b. — s inft. Těch jsem jemu hotov dáti. Půh. II. 481. — aby. Jaú hotovějšie, aby se líbili pánům, než . . . Hus I. 87. — H peníze. H. summa peněz; hospodářství s h. penězmi; obchod za h. peníze; prodej za h-vé; h. úrok, Na- turalzins. Šp. Vzali mu 70 grošuov h-mi penězi. Pč. 25. Za h. prodati, dáti. Št Kn. š. 173. — H. Ta je už s Frantou hotova (otěhotněla). V Kunv. Msk. — H, os. jun. Blk. Kfsk. 1017.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <