Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100   101 - 200  
  Nalezeno: 115x

  10 Hromnice
  Hromnice od hromnic, voskových svíček, jež se toho dne světí. O původu a významu tohoto svátku vz Souk. ...
  1

  1 1. Jar
  1. Jar, u, m., jař, i, f., nejobyčejněji jaro, a, n., podletí, u Slovanů vesna, der Früh- ling. Z jara. ...
  2

  6 Jar
  Jar, jaro. Cf. Mkl. aL. 105., Etym. 100., Rk. Sl. Zima, jar, podzimek, leto. Glč. II. 310. Vesna, vesno, ...
  3

  5 Zvěstování
  Zvěstování, n. = oznámení, die Ver- kündigung. Gloss. 13. stol. Mus. 1879. 532. Z. veselých novin. Reš. ...
  4

  6 Mráz se ještě někdy ukazuje
  Mráz se ještě někdy ukazuje, Ve dne teplé slunce zase svítí, Znak to, že se jaro přibližuje, Když se ...
  5

  1 Jaro
  Jaro, vz Jar. ...
  6

  7 Jaro
  Jaro, a, m. = Jaroslav. ...
  7

  6 Lenež
  Lenež = jaro. Vký. ...
  8

  6 Jeř
  Jeř, e, f. = jaro. Tak opět j. Št. Vz Jar. ...
  9

  9 Jaro
  Jaro. O pranostikách a p. vz Hrub. 15., Zát. Př. 225., XIV. 1. ...
  10

  8 Vesno
  Vesno = jaro. Dle Bl. Gr. 339. mor. a inepta vox. ...
  11

  6 Jaro
  Jaro, vz Sté. Zem. 523., Kram. Slov. ...
  12

  8 Jero
  Jero, a, n. — jaro. Z jera. Kts. 10. ...
  13

  10 Žalov
  Žalov Jaro, spis. ...
  14

  9 Jaros
  Jaros z: jaro se (j. toto). Gb. H. ml. III. 1. 508. ...
  15

  3 Růžeplodný
  Růžeplodný, rosenbringend. R. jaro. Rybay. ...
  16

  7 Lenec
  Lenec = jaro. Dle D. Gesch. 307. špatně. ...
  17

  10 Květohledný
  Květohledný. K. jaro. Svět. knih. 420. 157. ...
  18

  8 Rozjařit se
  Rozjařit se. Až se r-ří (nastane jaro"). Han. Brt, D. II. 380. ...
  19

  8 Jaroška
  Jaroška, y, m., os. jm., vz předcház. Jaro- slav. ...
  20

  8 Jaro
  Jarouš, e, m., os. jm., vz předcház. Jaro- slav. ...
  21

  8 Jaruška
  Jaruška, y, m., os. jm.,vz předcház. Jaro- slav. ...
  22

  7 Jař
  Jař. Sel jaro (jař) a ozim. 1453. Hrš. Nách. ...
  23

  8 Jaroš
  Jaroš, e, m., os. jm., vz předcház. Jaro- slav. ...
  24

  6 Jaros
  Jaros = toto jaro. Slov. Bž. 154. ...
  25

  3 Sebuč
  Sebuč, e, f., něm. Sebutsch, ves u Jaro- ; měře. PL. ...
  26

  8
  vř. Z rř r odsuto: Jaro se vodeřelo. Dšk. Jihč. I. 27. ...
  27

  7 Všesnubný
  Všesnubný. V. jaro, alles vermählend. Hdk. Dřev. ...
  28

  8 Jarša
  Jarša, dle Bača, os. jm., vz předcház. Jaro- slav. ...
  29

  1 Jarek
  Jarek, rka, Jareš, Jaroš, e, m. = Jaro- slav. Gl. ...
  30

  5 Zaloňov, a, m
  Zaloňov, a, m., něm. Salnei, ves u Jaro- měře. Vz S. N., Blk. Kfsk. 941. ...
  31

  5 Čáslavky
  Čáslavky, pl., f., Časlawek, vsi u Jaro- měře a u Smiřic. PL , Arch. V. 569.—570. ...
  32

  7 Ponakloniti
  Ponakloniti, il, ěn, ění, ponakloňovati, etwas neigen. Jaro se p-lo k podletí. Kos. ...
  33

  9 Čaptář
  Čaptář, e, m. Ďuro (Jiří) krivý č. (pozdní jaro ). Zat. Př. 226. a. ...
  34

  10 Vtěšiti se
  Vtěšiti se. Jen dobře se v to nové jaro v. Slád. Rich. II. 115. ...
  35

  10 Jaro
  Jaro, a, n. J. přízeň, léto trýzeň. Čes. 1. XIII. 307. Jaroduvný Boreas. Msn. Od. 212. ...
  36

  7 Ostrakatiti
  Ostrakatiti, il, ěn, ění, bunt machen. — co čím. Jaro ostrakaťuj lúky kvítím. Hol. 350. ...
  37

  7 Jaroš
  Jaroš, e, m., vz předcház.: Jaromír, Jaro- slav. — J. Gustav, spis. ...
  38

  7 Vesnovati
  Vesnovati = vesno, jaro někde prožiti, den Frühling zubringen. Mz. Mkl. ...
  39

  5 Z jara
  Z jara, mit Beginn des Frühlings. Z. děvy provodí hru na Helenu. Sš. P. 724. Vz Jaro. ...
  40

  5 Brzice
  Brzice, dle Budějovice, Brsitz,, ves u Jaro- měře. Blk. Kfsk. 707., Sdl. Hrd. II. 275. - B. = brzlík. ...
  41

  5 Cúchel
  Cúchel, chlu, m. = otep slámy. U Jaro- měře. Ktk. — C. = hrsť lnu (při tření). U Chocně. Ktk. ...
  42

  2 Objarka
  Objarka, y, f., druh pšenice, přesevačka, která se jeden rok na zimu a pak ob rok na jaro sívá. Us., ...
  43

  7 Obtešovati se
  Obtešovati se = těšiti se čemu. Obtěšují se tím, že bude brzy jaro. Val. Vck. Obtěža, e, f. Na o-žu = ...
  44

  4 Vesno
  Vesno, a, n. = vesna, jaro, der Frühling. Na Mor. a ve Slez. Pk., Vck. Na vesno = na jaro. Brt., Šd., ...
  45

  7 Jaroslav
  Jaroslav, a, m., skráceně: Jařej, Jařek, Jařeň, Jareš, Jaro, Jaroš, Jarota, Jaruš. Mus. 1889. 160. ...
  46

  2 Přesevací, přesevačný
  Přesevací, přesevačný, ku př., který se jednou na zimu, po druhé na jaro seje, Wechselgetreide, n. P. ...
  47

  4 Vykřibiti
  Vykřibiti, il, en, ení, vykřibovati se, Aeste bekommen. Vrbu zetni na jaro, ona zase se na leto v-bí; ...
  48

  7 Podletí
  Podletí = jaro Výb. II. 447., Šf. Strž. II. 92., 115. Po ukrutné zimě p. s teplými větříky nastane. ...
  49

  7 Odhrnouti co
  Odhrnouti co: závoj. Hrts. — co od- kud. O. si vlasy s čela. Tbz. Jaro zemi sněhu bílou loktuš s hlavy ...
  50

  10 1. Jar
  1. Jar. Předčasné jaro mívá krátké léto (dítě zahy příliš moudré nebývá staré). Slád. Rich. 84. — J. ...
  51

  1 Jeř
  Jeř, zastr. = jaro. Jir. — J., jař, jarní obilí, die Sommersaat. Pobral mi mé obilí jeř i ozim. Půh. ...
  52

  1 Listiti
  Listiti, il, ěn, ění, laubig machen. — co. Jaro stromy listí. Jg. — se. Strom se listí. Jg. ...
  53

  7 Jara
  Jara, y, f. = jaro. Od jary do jary. Sl. ps. č. 193. — J., Jarka, Jarochna, y, Ja- ruše, e, f., os. jm. ...
  54

  7 Vesno
  Vesno. Cf. Prk. Př. 25., Vesna (i dod.), Šf. v Rozboru strč. liter. 1842. 120. Svět na vesno se otevřel ...
  55

  5 Životodárný
  Životodárný = život darující, lebenspen- dend. Šml. Ž. chléb. Sš. J. 11. Z. síla, Km. 1885. 63., Bílý, ...
  56

  2 Pozadní
  Pozadní, was hinten ist, das hintere. P. díl krku jest šíje. Kom. P. vojsko, D., p. strana domu, Ber., ...
  57

  8 Jarka
  Jarka, Járka, y, m., os. jm., vz násl. Jaro- slav. ...
  58

  1 Jarka
  Jarka, y, f., co ještě z téhož jara jest, ku př. letošní kráva (jalovice). Jarka včela, die Jungferbiene; ...
  59

  2 Ozim, i, ozimina
  Ozim, i, ozimina, y, f., ozimé obilí t. j. na zimu zaseté, Wintersaat, -frucht, -getreide. Jg. O., pšenice, ...
  60

  6 Kladruby
  Kladruby (Kladoruby, Balkenspalter, Prwlf.), něm. Kladrub, vsi u Vlašimě, u Tá- bora, u Přelouče, u Chotěboře, ...
  61

  6 Ďonďa
  Ďonďa = slov. Dědko. Koll. Zp. I. 397. Príď jaro, príď, a nové oblékaj prírode rúcho! Z nás bude zas ...
  62

  6 Malajský
  Malajský. M. jazyky. Vz Šrc. 426. M. píseň skládá se ze čtyřřádkových slok; druhý a čtvrtý verš první ...
  63

  1 April
  April, u, m. V obec. mluvě gt. -e: Dnes jest prvního Apríle. — Z lat. aprilis. — Toto jméno odvozuje ...
  64

  5 Zvraskati
  Zvraskati; zvrasknouti, sknul a kl, ut, utí; zvraštěti, ěl, ěn, ění; zvraskovati = skrčiti, vrásky činiti, ...
  65

  9 Březen
  Březen, Suchý b. slibuje mnoho obilí, vína a hojnosť pastev; Žežhule měsíce března kukajíc a čáp klepaje ...
  66

  3 Rozpučiti
  Rozpučiti, il, en, ení; rozpučovati = roz- trhnouti, zersprengen, aus einander drängen; se, roztrhnouti ...
  67

  5 2. Zdýchati
  2. Zdýchati = zdechnouti, scípnouti, kre- piren. Na Slov., Mor. a ve Slez. Brt. Ten člověk dycky zdychá ...
  68

  3 Rašiti
  Rašiti, il, ení = pučeti, auschlagen. — abs. Stromy raší = pučí. D. — kde. Nechť v ní (y duši) hojně ...
  69

  1 Čber
  Čber, u, m., džber, dčber, žber. Vz Č. Zober. Přál bych, kdyby toho byl čber. Us. Kdo má umříti, i ve ...
  70

  4 Vytryskati
  Vytryskati, vytrysknouti, sknul a skl, ut, utí, vytryskovati, hervorspritzen, -quel- len, -strahlen. ...
  71

  1 Čarovati
  Čarovati = kouzliti, zaubern. Na Slov.: porobiti, preškoditi. — Vz Čárati. — abs. Umí č. Us. Jedna baba ...
  72

  7 První
  První = vzhledem k času a prostoru. Cf. Mkl. Etym. 244. P. úsvit, Vlč., čtení (ve sněmích), Us., jaro, ...
  73

  4 Vzkvésti
  Vzkvésti, vzkvetu, tl, ení; vzkvísti, vzkvětu, tl, ení; zkvetnouti, vzkvítati = do květu vzrůsti, florere, ...
  74

  4 Vesna
  Vesna, y, f. (zastr., na Moravě posud: vesno, a, n. ) = jaro. ŽKap. Cf. Vesno. Der Frühling. Cf. Sbtk. ...
  75

  8 Řeč
  Řeč. O pův. slova cf. Gb. H. ml. I. 25., 83., 313. O strč. skloň. cf. Gb. Km. -i. 46. Stálym byť v reči ...
  76

  4 Třímati
  Třímati, třímávati, na Mor. a na Slov. = držeti, halten. Koll. — co. Stůjte a třímejte podání kterým ...
  77

  2 Pohoda
  Pohoda, y, f., pohodlnost, pohodlí, die Bequemlichkeit. Kterúžkoli sobe pohodu učinil. Št. To jsou, jimž ...
  78

  10 Leden
  Leden. L. ve dne svítí, v noci pálí; V lednu kolik deštů, v květnu tolik mrazů. V lednu mlhy přivádí ...
  79

  4 Trčeti
  Trčeti, trč, trče (íc), el, ení; trčívati = strměti, hervorragen; vězeti, viseti, hangen, stecken; běžeti, ...
  80

  5 Zvadnouti
  Zvadnouti, dnul a dl, utí = uvadnouti, uschnouti, verwelken, welk werden. — abs. Dyščíček nepršel, fijalenka ...
  81

  1 Metafora
  Metafora, y, f., z řec., přenáška, přenos, přenůška. M. jest tropus na podobnosti se zakládající, kde ...
  82

  3 1. Slavík, a, slavíček
  1. Slavík, a, slavíček, čka, m.. od slu (slouti), vz u (v av); příp. -ik?. Mkl. B. 251. V MV. zlavik. ...
  83

  5 Zavítati
  Zavítati = přijíti, kommen, erscheinen. — abs. Kde zavítá (smrť), nelze zdravie. St. skl. Vstříc mu půjdu, ...
  84

  2 Podléškový, podléštkový
  Podléškový, podléštkový, z podléšky. P. voda. Cern. Podletěti, ěl, ění; podlétnouti, podlítnouti, tnul ...
  85

  7 Otevříti
  Otevříti. Cf. Mkl. Etym. 382. O., ape- rire. Ž. wit. 21. 14. a j. Otvořiti, aperire. Ž. wit. 50. 17., ...
  86

  5 Zkvěsti
  Zkvěsti, zkvísti, zkvětu, zkvětl, zkvítl, zkvětení; zkvísti, zkvésti, zkvetu (zastr. zektvu), zkvetl, ...
  87

  4 Vděk
  Vděk (na Slov. vďak), u, m. = dík, der Dank. To jest v. za to, že. Us. Kdo na ne- vděčnosť žaluje, nikdy ...
  88

  4 Vtěliti
  Vtěliti, il, en, ení; vtělovati, vtělívati = v jedno tělo spojiti, jednotiti, einverleiben, zu einem ...
  89

  6 Jiří
  Jiří. Nom. a vok. Jiří; gt. a akkus. Jiří (Lidé chválí Jiří, Cis. Mus.), odchylkou: kněze Jiřího, Lobk. ...
  90

  1 Létati
  Létati, lítati, létám, lítám, (strč. léci, eš, atd. ); létávati; letěti, 3. pl. -tí, leť, -tě(íc), ěl, ...
  91

  5 1. Žito
  1. Žito, žíto (cf. (Sitoc), žitečko, žitko (vz toto), a, n. V již. Čech. žíto. Kts. Ž. m. živB- to od ...
  92

  3 Sirotčí
  Sirotčí, sirotka se týkající, Pupillar-, Waisen-. S. poručník, věk. V., úřad, peníze, dům, D., den (ke ...
  93

  3 Síti
  Síti, seti (zastr. sáti), seji (síji), siji (zastr. sieji); sij, sej; seje (íc); sel (sil), sil (zastr. ...
  94

  5 1. Zahrada
  1. Zahrada (na Slov. záhrada), zahrádka, zahradečka, zahradenka, y, f. = zahrozené místo, der mit einem ...
  95

  5 Zjeviti
  Zjeviti (Hus píše vzjeviti. Vz Hus II. 440.), zjev, vě (íc), il, en, ení; zjevovati = oznámiti, ukázati, ...
  96

  4 1. Vzjíti
  1. Vzjíti (zastr. vzníti), vzejdu (zastr. vzendu, vzjidu, vznidu), vzejdi, vzejda (ouc), vzešel, vzjití ...
  97

  1 Léto
  Léto, líto, a, n.; zastar. leeto, což k dlou- hému é ukazuje; tedy ne: leto; pl. léta, let, letům, léta, ...
  98

  5 Zasednouti
  Zasednouti, dnu, dni, dna (ouc), ul, ut, utí; (zastr. zasésti), sedu, sedl, den, ení; zasedati = posaditi ...
  99

  4 1. Tak
  1. Tak, zastr. tako. T. = tím způsobem, so, auf diese Art, dermassen. Tak se to stalo. V. Tak smrť končí ...
  100

  1 - 100   101 - 200  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <