Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 18x

  1 Brus
  Brus, u, brousek, sku, brouseček, čku, m.; osełka, oslička (brus sekáčů); Schleif-, Wetzstein. B. vodní ...
  1

  1 Cent
  Cent, u, m., zlat. centum = sto; centnýř, centnéř z lat. centenarius. Zentner. Na centy prodávati. Us. ...
  2

  8 Gramm
  Gramm = '/l000 kilogrammu. Ott. X. 408. ...
  3

  6 Kg
  Kg. = kilogramm. ...
  4

  6 Kilo
  Kilo, a, n. = kilogramm. Us. Cf. Mkl. Etym. 116., Rk. Sl. ...
  5

  1 Kilogram
  Kilogram, u, m., fr., tisíc gramů, asi 2 libry. Rk. K. činí 1000 gramu, či 100 dekagramů, či 10 hektogramů, ...
  6

  6 Kilogrammetr
  Kilogrammetr, u, m. = účinek síly me- chanické měříme dle váhy, kterou síla ona za jednu sekundu do výšky ...
  7

  1 Libra
  Libra, y, f., libřička, z lat. Na Slov. a na Mor.: funt. Také v již. Čech. Kts. Pfund. Sto liber jest ...
  8

  9 Meterkilogramm
  Meterkilogramm, u, m. = kilogramm- meter (kgm) ku měření práce mechanické. Ott. XIV. 225. ...
  9

  10 Metrkilogramm
  Metrkilogramm, u, m. = 9. 806. joule. Strh. Mech. 141. ...
  10

  6 Normální
  Normální zalesnění, normale Bestückung, věk, Sl. les., mzda, čas pracovní, roztok kyseliny tříslové, ...
  11

  2 Oka
  Oka, y, f. = 21/2 libry nebo 14 kilogramu. Na Slov. Plk. ...
  12

  2 Prodati
  Prodati, dám, dej, daje (íc), dal, án, ání; prodávati = za peníze dáti, verkaufen ; pro- nésti, prozraditi, ...
  13

  10 Prototyp
  Prototyp, u, m. P kilogrammu, metru. Strh. Mech. 89., 90., 21., 26. ...
  14

  4 Tůna
  Tůna, obyčejněji tuna, tunka, y, f. = bečka, die Tonne. Strany odvození (není z něm. ) vz Mz. 356. — ...
  15

  4 Utrhnouti
  Utrhnouti, ul, ut, utí; (zastr. utrhu), utrhl, žen, ení; utrhati, utrhávati, utrhová- vati, utrhovati. ...
  16

  4 Váha
  Váha, y, f., váhy, pl. (instr. vahou, vz á, Brána; v přenes. smyslu: váhou) = ná- stroj k určení váhy ...
  17

  5 Závaží, závažíčko
  Závaží, závažíčko, a, n. = věc určité tíže, kterou se tíž jiné věci ustanovuje, das Gewicht. Váhy (závaží) ...
  18

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <