Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:9   Strana:0136


  Kužel
  Kužel. Bývala v Čechách doba, kdy mlá- denec svou pannu ? lásce nesváděl tancem, toulkami, nýbrž kdy poslal jí po muži ctném k., význam to náklonnosti. Dívka-li k., sym- bol vůle pro dům mládencův pracovati a oň se starati, přijala, mohl přijíti ? ? oltáři ku přísaze si ji dovésti. Ěezn. Rad. pr. 90. Sr. Ott. XV. 444. — ?. = 10 pásem (pásmo = 20 nití). Fisch. Hosp. 421.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <