Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:6   Strana:0784


  Kužel. Bž
  Kužel. Bž. 78., Mkl. Etym. 127. Osa, strana, výška k-le; k. kolmý či přímý, kosý či šikmý, rovnostranný, Jd. Georn. II. 41., 42., řídící, der Leitkegel, Jrl. 421., lávový, popelový, struskový, tufový, zorný, NA. V. 80., 538., kruhový, sečný, tečný, Stč. Zem. 437., 438.; k. u závěs (na oknech a dve- ří.h, vz Závesník). O k. vz v Prm. III. č. 16. Ťal ho do kužele přílby. Šbk. — K. u přeslice. S kužele přísti. Bž. Příbuzný po k-li —- po přeslici. Kká. Td. 170. — K. slove při telení ten zlý případ, když průchod způsobem kužele tak sevřen jest, že tele projíti nemůže. Us. Hk. — K. —= přístroj tělocvičný. Těl. — K. srdeční, conus cordis, tepenný, c. arteriosus. — K., os. jm. K. Jan. Tov. 130., Výb. II. 809. — K., sam. u Lomnice v Budějov.; mlýn u Votic.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <