Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 28x

  7 Ozon
  Ozon = kyslík činný, der Ozon. Nz., Šf. Ruk. 94.. 98., Šf. Poč. 41, Schd. I. 149., 281. O = kyslík elektřinou ...
  1

  9 Kyslík
  Kyslík. Vz Ott. XV. 506. ...
  2

  9 Kyslík
  Kyslík, u, m. Sr. Vstnk. X. 324. ...
  3

  10 Kyslík
  Kyslík, u, m. Vz Vstnk. XIV. 463. ...
  4

  1 Kyselec
  Kyselec, lce, m. = kyslík. Víd. nov. ...
  5

  10 Karbonylový
  Karbonylový kyslík. Vot. 71. ...
  6

  2 Oxygen
  Oxygen, n, m. — kyslík. Vz Bř. N. 105. ...
  7

  10 Extraradikálový
  Extraradikálový kyslík. Vot. 64. ...
  8

  10 Hydroxylový
  Hydroxylový kyslík, skupina. Vot. 71., 28. ...
  9

  8 Deflogistovaný
  Deflogistovaný vzduch (kyslík). Vstnk. IV. 124. ...
  10

  10 Kyslík
  Kyslík. Vz Vstnk. XI. 542., XII. 576. K. zná již Klicpera ve Blaníku psaném, r. 1813. (Vyd. 1820. 261. ...
  11

  1 Merkaptan
  Merkaptan, u, m., sulfhydrat ethylnatý t. j. alkohol, jehož kyslík sílou zastoupen. Šfk. 476. ...
  12

  2 Ozon
  Ozon, u, m. (z řec. ó's w, zapáchám, voním), kyslík ve zvláštním stavu allotropickém. Vz více v S. N., ...
  13

  7 Vyloučiti koho odkud čím: z
  Vyloučiti koho odkud čím: z kře- sťanské obce kletvú. Št. Kn. s. 27. — se kde. Kyslík v-čuje se na polu ...
  14

  2 Pálivý
  Pálivý, palčivý, pálící, hitzig, brennend. P. vítr, neštovice, nemoc, čas, kyslík. Jg. — P., hořavý, ...
  15

  4 Vyzévati
  Vyzévati = vydychovati, vypouštěti, aus- athmen, ausströmen. — co odkud kam. Assimilující rostlina kyslík ...
  16

  2 Nekov
  Nekov, u, m., das Nichtmetall. N-vy či metalloidy: kyslík, vodík, dusík, uhlík, síra, selen, chlor, brom, ...
  17

  6 Kyslík
  Kyslík, das Oxygen. Výroba k-ku na veliko. Šfk. Ruk. «2. K. a vodík. Šfk. Ruk. 99. O k. Cf. Bř. ...
  18

  5 Zuhelnatění
  Zuhelnatění, n., die Verkohlung. Z. = při látkách rostlinných i živočišných takový rozklad lučební, jimž ...
  19

  5 Činný
  Činný. Č. kyslík, aktiver Sauerstoff, Sl. les., člen spolku, Us., postavení, Kř. St. 2., práce, Dch., ...
  20

  1 Kyslík
  Kyslík, u, m., hmot plynný, bezbarevný a nevonný, dokonale prozračný, těžší nežli vzduch, k dýchání živočichův ...
  21

  5 Brom
  Brom, u, m. = brudík, das Brom. Šfk. Ruk. 235., S. N., Schd. I. 296., Rosc. 37., KP. IV. 402., Šfk. Poč. ...
  22

  6 Chlor
  Chlor. Vz Šfk. 57., Šfk. Ruk. 204., Slov. zdrav., Rk. S1., Čs. lk. IV. 156., V. 338., Rosc. 37., Šfk. ...
  23

  6 Dusík
  Dusík. Místo ,druh plynu' polož: ,pRvek plynu', der Stickstoff. Vz Šfk. 35., Bř. N. 106., Schd. II. 228., ...
  24

  4 Uhlí
  Uhlí, gt. uhlí (šp.: uhlího), uhlíčko, a, n. = mnoho uhlů, die Kohlen. Uhlí jsou nerosty vidu nekovového ...
  25

  2 Případ, u, případek
  Případ, u, případek, dku, m. P., při- padení, das Einfallen, Zutreffen, Eintreffen. P., nápad, der Uiberfall. ...
  26

  3 Ruda, rudka, rudička
  Ruda, rudka, rudička, y, f. BO. R. = země od červenosti neb zerzavosti tak na- zvaná, v níž se kov ...
  27

  3 Svobodný
  Svobodný; svoboden, dna, o ; komp. svo- bodnější. S. = svobodu mající, sobě volný a) bez tělesného obmezení, ...
  28

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <