Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 33x

  6 Latina
  Latina Str. 881. a. 1. ř. sh. Četli oprav v Četli. Lašsky: latina = litina, łatina = latinská řeč. Brt. ...
  1

  10 Latina
  Latina, y, f. = hořejší drátěným plátnem opatřené žejbrovadlo, jež bylo z latí zbu- dováno. Čes. 1. XV. ...
  2

  9 Latina
  Latina. Pěstování latiny v XV. a XVI. století ve školách. Vz Wtr. Part. 528. nn. ...
  3

  1 2. Latinka
  2. Latinka, y, f., latina, s příhanou, Latein. Pořád jen mele latinku. Us. — L., domluva, Verweis. ...
  4

  8 Latina
  Latina. Myslivecká 1. = lež. NZ. IV. 236. ...
  5

  1 2. Latina, latinka
  2. Latina, latinka, y, f., nástroj v krup- niku k podsívání krup, das Siebwerk. Us. ...
  6

  1 1. Latina
  1. Latina, y, f., na Slov. latinčina, das Latein. L. dobrá, pěkná, V., sprostá, chybná, Jg., kuchyňská ...
  7

  10 Latina
  Latina, y, f. = hořejší drátěné plátno v žejbrovadle, že bylo z latí zbudováno. Čes. 1. XV. 295. Láska. ...
  8

  6 Intnice
  Intnice, e, f. nelze ani něm. ani čes pře- ložiti, a klass. latina slova intuitio také ne- zná. Bdll. ...
  9

  7 Slavizovati
  Slavizovati, slavisiren. Patavismus snad nic jiného není než slavizující latina. Koll. III. 160. ...
  10

  1 Lavini-a
  Lavini-a, e, f., dcera, krále Latina, choť Aeneova. ...
  11

  8 Poľovnícky
  Poľovnícky. P. historky, latina. Phľd. 1895. 400., 427. ...
  12

  6 Latinčina
  Latinčina, latinčizna, y, f. = latina. Slov. ...
  13

  1 1. Latinka
  1. Latinka, y, f., doppeltes Saubersieb. Vz Latina, 2. ...
  14

  6 Klassický. K
  Klassický. K. studia, latina, Mus., vkus. Vlč. K. hudba = všecky za vzor sloužící skladby starších výtečných ...
  15

  1 Chybný
  Chybný, kdo se chybuje, fehlend, nicht treffend. Ch. střílení. — Ch. = mylný, s chy- bami, trügend, fehlbar, ...
  16

  1 Latinčina
  Latinčina, y, f., vz Latina. ...
  17

  7 Oseděti. — abs
  Oseděti. — abs. Latina jediná oseděla (potrvala). Sš. II. 4. — kde. Jindřich Ko- rutanský mohl v království ...
  18

  1 Mnišský
  Mnišský, co mnichům přísluší, Mönchs-. M. latina (špatná), písmo (či gotické, ač ne- právem; m. písmo ...
  19

  1 Domluva
  Domluva, y, f., domlouvání, das Zureden, die Zurede, der Verweis, Rüge. Jg. D. ústní, písemní. Domluvu ...
  20

  2 Ponésti
  Ponésti, nesu, nesl, šen, ení; ponositi, il, šen a sen, ení; ponášeti, 3. pl. -šejí, el, en, ení -- poněkud ...
  21

  1 Myslivecký
  Myslivecký, Jäger-, jägerisch, weidmän- nisch, Jagd-. D. M. umění (myslivectví), V., chrt, řezák, pes ...
  22

  2 Oseděti
  Oseděti, ěl, zení; osedívati = zůstati se- děti, sitzen bleiben, sich erhalten; obstáti, udržeti se, ...
  23

  1 Kára
  Kára, y, f. = pokárání, trest, Strafe, Züchtigung. To se mu bez káry nepromine. D. Vzal ho na káry. Káry ...
  24

  2 Praeterit-um
  Praeterit-um, a. n.. lat., čas minulý n. dokonaný, ona forma slovesa, která nám děj jakožto v minulosti ...
  25

  6 L
  L a r nebyly ve strsl. samohláskami, tam i byly u nich samohlásky, které sevin, seslabily. Schl. v Gymnasialzeitungu ...
  26

  1 -čan
  -čan (pl. -čané). Vlastní jména obyvatelův ukončená slabikou -čan. I ve spisech nej- lepších historikův ...
  27

  7 Žíla
  Žíla. Cf. Mkl. Etym. 411. a., Ž. kl. 154. b. 13., Ott. V. 338. nn. Ž. boltcová, vena auricularis, bránicová, ...
  28

  7 Řeč
  Řeč = mluva. Řeč matčina nejlíbeznější. Hkš. Mezi řečí prohodil. Nz. O tom práve ide reč. Slov. Ht. Sl. ...
  29

  2 P. trpné času minulého
  P. trpné času minulého. Toto tvoří se dvojím způsobem, obyčejně od sloves pře- chodných, někdy také podmětných ...
  30

  3 Slovo, slůvko, slovko, slovíčko, slo- víčko, slovečko, slovénko
  Slovo, slůvko, slovko, slovíčko, slo- víčko, slovečko, slovénko, a, n.; v pl. dříve také: slovesa. Rkk. ...
  31

  1 Genitiv látky, kolikosti a oddílu
  Genitiv látky, kolikosti a oddílu (tento nazývá se genitiv celku nebo celkový či partitivní), které se ...
  32

  4 Transgressiv
  Transgressiv, u, m., z lat. = přestupný způsob, přestupník, přechodník, poněvadž se jím vztažná zájmena ...
  33

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <