Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:1   Strana:0670


  Kára
  Kára, y, f. = pokárání, trest, Strafe, Züchtigung. To se mu bez káry nepromine. D. Vzal ho na káry. Káry hodný. Jg. Komu kára tomu i vina. Č. K. to nemalá čekati káry (neštěstí předvídati a nemoci se mu uhnouti, jest již samo neštěstí). Vz Strach. Lb. — Vz také Latina, Domluva (stran po- řekadel). — K. = kázeň, Zucht, Disciplin. V káře míti někoho. Jg. — K. = dvoukolový vozík, (V. ), na jehož nápravě leží korba buď hybná n. nehybná. Karren. S. N. K., kolec, dvoukolí, kolečko, kolečník, radvanec. Kůň do káry. Šp. Byť král takových listů s káru poslal a zlatem by psány byly. Bart. Kr. 4. 37. K. hnojná, na střelivo. Káru zvrátiti. Us. Na káry komu dáti, nakládati (kárati ho). Ros., Č. Už jsou káry naloženy (je syt). C. Drž pane Bože káry, ať se vůz nezvrátí (- podporuj mou slabou naději. Vz Nebezpe- čenství). Jg., Č., Lb. Převrátil káru, spraví vůz. Vz Řeč. Lb.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <