Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:1   Strana:1094


  Myslivecký
  Myslivecký, Jäger-, jägerisch, weidmän- nisch, Jagd-. D. M. umění (myslivectví), V., chrt, řezák, pes (lovčí), kůň, oštíp, roh, trubka, střevíce, brašna, tobole, mistr, mlá- denec, právo (Jägerrecht, slove časť zabité zvěři, kterou myslivec jakožto accidenci do-stává, Šp. ), propovídka, Jg., V., D., přízeň,kniha, báchorka, cesta, hudba, hůl, kousek,kalendář, literatura, osoba, obyčej, oděv,latina, místo, národ, mluva, řeč, způsob, pra-vidlo, sedlo, světnice, pěšinka, stezka, po-zdravení, řád, kamaše, plášť, kabát, čepice,punčocha, vesta, taška, ručnice, srdce, vyra-žení, znamení, vědomost', výraz, zvyk, pa-cholek, zbroj. — M. vojsko, die Jägertruppe,skládá se z pluku tyrolského a ze 33 pol-ních mysliveckých praporů. Čsk. I. 5. 29.Oděv jeho: Čsk. I. 5. 30. Vz Lovčí, Lovecký.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <