Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:2   Strana:0406


  Oseděti
  Oseděti, ěl, zení; osedívati = zůstati se- děti, sitzen bleiben, sich erhalten; obstáti, udržeti se, sich erhalten; líhnouti, brüten. Jg. — Včely ty osedí. Kram. Avšak náhled ten nemůže o. Sš. L. 119. Již oseděl, nahm Besitz. Bianc. — kde (proč). Sám na koni oseděl. V., Troj. Nemohli na živnosti ose- děti pro dluhy. Ros. Za věku pozdějšího v Římě známosť jazyka řeckého dokona vy- mizela a latina jediná oseděla ve veřejném životě církevním. Sš. Mr. 4. By kůň o své síle věděl, nikdo by na něm neoseděl. Č. 291. Obávaje se, žeby před mocí krále An- tiocha na pevnosti své neoseděl. Plác. V zemi své oseděli (obstáli). Plác. — co kde. Ačkoli je v prachu osedí (na vejce sedne), ale ne- vysedí jich. Br. — bez čeho. Bez stavení by lidé oseděti nemohli. Kon. — s kým kde. Mohl s ní i v království oseděti. V.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <