Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:2   Strana:0878


  Praeterit-um
  Praeterit-um, a. n.. lat., čas minulý n. dokonaný, ona forma slovesa, která nám děj jakožto v minulosti zběhlý představuje. Vypravujeme-li však o dvou n. více v minu- losti zbehlých dějích a srovnáme-li je, tu potřebí nám bývá vysloviti, že jeden dříve nežli druhý minul, o jednom chceme říci, že v minulosti trval, o druhém naprosto jen, že se v minulosti děl, a o tretím, že se dokonal a hotov jest. K vyjádření těch a takových nuancí minulosti nestačil ovšem jediný minulý čas a nastala potřeba utvořiti si plusquam-perfectum, imperfectum a aoristy. Kde takových forem dostatek se vyvinul, v těch jazycích zbyl pro perfektum význam děje v minulosti skončeného, na př. řec. ?????????? znamená tolik jako něm. věta es ist aufgeschrieben worden, folglich steht es geschrieben. Latina nemajíc aoristu musila formy perfektu v dvojím smyslu užívati, totiž jako perfecta historického (vypravova- cího místo aoristu) a perf. logického. Pražné a mnohotvárné co do jakosti významu svého sloveso slovanské nemá takového zvláštního perf. logického, neboť jí tu poslouží každý aorist aneb minulý čas, utvořili jej od slo- vesa skonalého: napisa a napsal jest tolik jako řec. yéyqaqt. Gb. v S. N. Vz Čas mi- nulý (I. 159. b.), Brt. S. §. 381.-384.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <