Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:7   Strana:1174


  Žíla
  Žíla. Cf. Mkl. Etym. 411. a., Ž. kl. 154. b. 13., Ott. V. 338. nn. Ž. boltcová, vena auricularis, bránicová, v. phrenica, bizli- ková, v. thymica, čelistní, v. maxillaris, čelní, v. frontalis, děložní, uterina, dutá, cava, hltanová, pharyngea, hrudní, mam- maria, konečná, terminalis, koutková, angu- laris, lícní, facialis, baccalis, lichá, v. azy- gos, loketní, ulnaria, měchýřová, vesicalis, mezilaločková, interlobularis, meziplícní, v. mediastinica, mezižeberní, interostalis, mo- zečková, v. cerebelli, mozková, cerebralis, nadočnicová, supraorbitalis, nejmenovaná, anonyma, nosová, nasalis, obratlová, verte- bralis, okružní, mesenterica, omozečnicová, meningea, panenská, saphena, patrová, pa- latina, podbradová, submentalis, podklíč- ková, subclavia, podpažní, axillaris, příční líce, transversa faciei, přípupeční, parum- bilicalis, pupeční, umbilicalis, ramenní, bra- chialis, řasová, ciliaris, středová sítnice, centralis retinae, skráňová, teroporalis, sle- zinná, splenica, sluchová vnitřní, auditiva interna, srdečníková. pericardiaca, středová hrdla, mediana colli, svalová, muscularis. štítová, thyreoidea, vaku slzního, sacci lacrimalis, víčková, palpebralis, zraková, opthalmica, žabí, ranina, žaludkooponová, gastroepiploica, žaludeční, gastriea, žlázy oční, glandulae lacrimalis, žlučníková, v. cystidis felleae, žvýkačová, v. masseterica; nastříknutí žil, Veneninjection, naduření žil, -Schwellung, pouštění žilou, Venaesec- tion, rozšíření žil, Venenerweiterung, stisk- nutí žil, -compression, uzavření žil, -ver- schliessung, ucpání žil, -verschluss, ústí žil, -mündung, rozvětvení žil, -Verzweigung, za- rostění žil, -obliteration, zhustlina krevní, žil, -thrombose. Ktt. exc. Já myslil, že mi lítostí puknou žíly. Us. O zlaté žíle vz Slov. zdrav. Jak se zhání na Mor. natažená žíla. Vz Mtc. XV. 293. — Ž. = krev v žilách. Aby na vlasť svou pamatovali, jestli v nich česká ž, jest. Slavata I. 300. Pustiti žílu někomu m.: krev. Brt. v Mtc. 1878. 35. — Ž. rychtářská. Vz Wtr. Obr. II. 8. — Ž v bot. Střední ž. listu hned od stopky sluje na Mor. hyčka Brt. D. 217. — Ž., gei- ziges, böses Weib. V. Vondrák.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <