Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100   101 - 200  
  Nalezeno: 157x

  1 Ležící
  Ležící, liegend. L. na břiše, na znak. Kom. Na poledne ležící (polední). Vz Ležeti. D. ...
  1

  2 Parallelogram
  Parallelogram, u, m., řec., rovnoběžník, v měřictví čtyrstranná, přímočárná figura, jejíž proti sobě ...
  2

  7 Bok
  Bok. Hrad bok Kateřinic ležící (= stranou) Val. Slavč. 82. Na bok = na levo. Šb. D. 60. ...
  3

  1 Cis
  Cis, strč. = totiž, nemlich; lépe: ciš. Jg., Št. — Cis v hudbě, půlton mezi c a d (des). — Cis, lat. ...
  4

  7 Překladina
  Překladina, y, f. = trám ležící na stojce napříč pod slemenem, Firstenkappe, f. Hř , NA. IV. 135. Ct. ...
  5

  4 Visuté
  Visuté, ého, n. = sousedná vrstva hor- niny na sluhách (žilách) ležící, das Hangende. Nz., KP. III. ...
  6

  4 Trámník
  Trámník, u, m. = podnožka u vozu na ra- menech voje ležící, das Rischt am Wagen. Us. ...
  7

  7 Položanka
  Položanka, y, f. = každé dřevo na voru směrem proudu ležící Us. na Vltavě. Špd. ...
  8

  2 Puzednice
  Puzednice, pl., f., trámy na zdi ležící a ostatní krov držící. U Klatov. Dš. Vz Pozednice. ...
  9

  10 Desný
  Desný = pravý, na pravé straně ležící, ??????. D. bradavka (na prsou). Msn. II. 71. ...
  10

  7 Podhôľný
  Podhôľný. P. dolina (pod holí ležící). Slov. Or;. VI. 71. Vz násl., ZObz. XXIII. 116. ...
  11

  1 Arktur
  Arktur, a, m., veliká, jasná hvězda. — Arktický -— k severu ležící. Jg. Arktisch. ...
  12

  2 Návozní
  Návozní pole = za humny ležící, zahradní, nejtučnější. V Želivsku. Sř. ...
  13

  10 Poorlický. P
  Poorlický. P. vesnice (ležící při řece Orlici). Jrsk. XXII. 201. ...
  14

  5 Černohronský
  Černohronský, při Černém Hronu (řece) ležící. Č. pralesy. Pokr. Pot. II. 180. ...
  15

  7 Podbaštní
  Podbaštní = pod baštami ležící. P. strana města. Stat. 1871. 109. ...
  16

  8 Železlica
  Železlica, e, f. = tvrdá vrstva země pod uhlím ležící. Us. Mtc. 1896. 315. ...
  17

  8 Pootavský
  Pootavský. P. podřečí (užívané v krajině při ře. Otavě ležící). Dšk. Jihc. I. 4. ...
  18

  1 Dražný
  Dražný, u dráhy ležící. Us. (Vorlík). Am Wege liegend, Bahn-. ...
  19

  10 Zapadlý
  Zapadlý mlýn = stranou ležící; zapo- menutý. Zvon III. 597. ...
  20

  8 Okruží
  Okruží = ohromuj obojek sbíraný, škro- bený a na drátech či podpinadlech ležící. Wtr. Krj. I. 326., 503. ...
  21

  7 Křížnice
  Křížnice, pl. = na osnově nitky jedna vedle druhé ležící. Slov. Phľd. XI. 537. ...
  22

  9 Příbočí
  Příbočí, n. = proužek ležící mezi pří- hrudím a kyčelní jamkou brouků. Klim. X. ...
  23

  5 Zápolský
  Zápolský = za Polskou ležící, hinter Polen gelegen. Z. kraj, země. Us. Tč. — Z., ého, m., osob. jm. ...
  24

  6 Ladilý
  Ladilý = ladem léžící. Pozemky zůstá- valy 1-lé. Blk. Kfsk. 1112. (Vzal z Desk zem). ...
  25

  7 Podval
  Podval = nejnižší trám chalupy na pode- zdívce ležící; vrchní sluje poval. NZ. I 349. ...
  26

  2 Poikile
  Poikile (stoa), y, f., z řec. ????????, pestrý — sloupová síň, síň na sloupích ležící a mal- bami ozdobená. ...
  27

  9 Natrápení
  Natrápení, n. = uchvácení. Jedno n. (moru) natrápí všecky s sebú ležící. Mas. ruk. 210a. (211a. ). ...
  28

  2 Nubie
  Nubie, e, f., země mezi Aegyptem, Su- danern, Rudým mořem a pouští Saharou ležící. Vz S. N. ...
  29

  5 Zladilý
  Zladilý, ungebaut. Z. pole (ladem ležící). Ms. 1705. ...
  30

  6 Mostovitě
  Mostovitě, brückenartig. Přes sebe m. ležící, brückenüberlagert. Sl. les. ...
  31

  7 Protivodojem
  Protivodojem, u, m. = vodojem naproti jinému ležící. Zpr. arch. XII. 14. ...
  32

  7 Podborní
  Podborní = pod borem ležící. P. = luka u Kloušovic a Habrkovic BPr. ...
  33

  8 Chladnoležný
  Chladnoležný = v chládku ležící, na vinnici ve vedru nepracující. Wtr. Živ. c. I.39. ...
  34

  4 Transatlantský
  Transatlantský zaatlantský, za mořem atlanským ležící, transatlantisch. S. N. ...
  35

  7 Podvrškový
  Podvrškový = pod vrchem ležící. P. role. LObz. XXII. 147. ...
  36

  1 Krchna
  Krchna n. kršna, y, f. = stěna v levo ležící (v hornictví). Am. ...
  37

  1 Desna
  Desna, dezna, y, f., dřevěná nádoba na máslo. Kübel. Us., Mz. 144. — V horn., stěna v pravo ležící. Am. ...
  38

  2 Podvlak
  Podvlak, u, m., podvlaka, podvláčka, y, f., spodní povlaka. Rohn. Der Unterzug, die Rüstkappe. Bc. Na ...
  39

  1 Lint
  Lint, u, m., z něm., das Liegende, ležící skála, v horn. Gl. 134. ...
  40

  6 Mezilehlý
  Mezilehlý = mezi něčím ležící, da- zwischenliegend. Stč. Zem. 463. ...
  41

  2 Povrchu
  Povrchu, na hoře, ne vnitř, äusserlich. P. ležící (makavý). V. P. plovati, oben. D.— P., oberflächlich. ...
  42

  10 Podešvice
  Podešvice, e, f. = silný trám na zemi ležící, na kterém stojí stodola; p. humenční = oploteň. Vyhl. II. ...
  43

  3 Šremlice
  Šremlice, e, f. = šárka u vozu, der Kiipf- stock. Š. = ploské dřevo po délce na ná- pravě ležící a k ...
  44

  1 Jejun-um
  Jejun-um, a, n., lat. t. intestinum, střevo lačné n. prázdné, čásť tenkého střeva, ležící mezi dvanactníkem ...
  45

  4 Výslunný
  Výslunný = na slunci ležící, Sonnen-, sonnig, sonnenreich. V. místo, V., stráň, die Sonnenlehne, strana, ...
  46

  4 Varolův
  Varolův most, pons Varolii = čtver- hranné těleso ležící nad míchou prodlouže- nou a prostředkujíci z ...
  47

  8 Půzednice
  Půzednice = silné stavební dříví; trám ležící na podélné straně zdi; přes něj kladou se příční trámy ...
  48

  10 Hladoležící
  Hladoležící — hladem ležící. Klat. Čes. 1. XI. 368. ...
  49

  10 Povltavský
  Povltavský kraj = při Vltavě ležící. ...
  50

  6 Lady
  Lady = ladem léžící. L. občina. Obt. ...
  51

  6 Ladina
  Ladina, y, f. = lad, pole ladem léžící. Ehr., Šmd. ...
  52

  10 Zádvorský. Z
  Zádvorský. Z. stráň (za dvorem ležící). Tbz. XVI. 78. ...
  53

  2 Pilistrát
  Pilistrát, u, m., veřeje u dveří n. oken, Thürpfoste, f., Fensterstock, m., t. pilíře n. sloupy po straně ...
  54

  1 Moučník
  Moučník, a, m., ovad, jehož housenice žije v mouce, der Mehlwurm. — M., u, m, ve mlýně moučnice, der ...
  55

  2 Ochod
  Ochod, u, m., ochoz, der Umgang. Ps. — O., odřitní střevo, konečník, der Mastdarm. Komu o. (pastelin) ...
  56

  2 Předměstí
  Předměstí, n.. osada vně obvodu města, obyč. hned před hradbami a branami jeho ležící, die Vorstadt. ...
  57

  3 Šemík
  Šemík, a, m., Horymirův kůň. Háj r. 847. Šemlice, e, f. = dřevo ležící na rame- nech a na;, nápravě. ...
  58

  7 Flastr
  Flastr. Majíce kulky na f. v ručnicích nabité tak, že jeden f. na střechu padl a zapálil (papír a p. ...
  59

  3 Slínivka
  Slínivka, y, f. (pancreas) či mikter jest největší žláza slinná tvaru podlouhlého, ležící na příč v dutině ...
  60

  8 Šorp
  Šorp. Je toho sám šorp (o ovoci šurpivém). Brt, D. II. 286. - - S. = šurp, prašivina. Záp. Mor. Brt. ...
  61

  9 Podšev
  Podšev. Vyžehnávati břed z něčích po- dešví (chodidel) Vyzov. Mus. ol. XIII. 143. — ?., podešvice = trám ...
  62

  2 2. Přímoří
  2. Přímoří, n., vůbec krajina při moři ležící, tedy totéž co pomoří, die Küste. P., strsl. primorije, ...
  63

  9 Ležák
  Ležák, a, m. Ležáci = lidé bez jmění a bez určité živnosti, bývalí žoldnéři, kteří už nesloužíce po krčmách ...
  64

  2 Podramek
  Podramek, mku, m., dřevo položené na levé rámě, kterým jiné dřevo na pravém ra- meni ležící nadlehčujeme, ...
  65

  7 Hrobničný
  Hrobničný, ého, m. H. odvážel nemocné po ulicích ležící do špitálu a sbíral mrt- voly po ulicích ...
  66

  7 Obojamka
  Obojamka, y, f. = opačka, každé dřevo ve voru pROti směru voru, proudu ležící. Na Vltavě. Špd. ...
  67

  9 Rožek
  Rožek: bábik, zuzka, fizier. Na prsech vy- bíhá živófek ve d\ě špice proti sobě ležící, zvané rožky. ...
  68

  1 Makavý
  Makavý, kdo maká, Greif-. Jg. — M. greifbar, fühlbar, handgreiflich. Hustá a jako makavá tma. Br., V. ...
  69

  6 Ležatý
  Ležatý = ležící. Bž. 175., 193., 17. L. brus, vz Ležák, Skv., parostroj, Krost, Šmr. 76., žentour, písmo, ...
  70

  2 Oblícný
  Oblícný, před lícem, obličejem ])oložený, ležící, jsoucí, vor dem Angesichte, Antlitze sich befindend. ...
  71

  4 Ústranný
  Ústranný = na ústraní ležící, odlehlý, ab- gelegen, entlegen. U. cesta, žití. L. Ú. cesta, chalupa. Us. ...
  72

  4 Translajtánie
  Translajtánie, e, f. = Zalitavsko, země koruny uherské ležící za řekou Litavou (něm. Leitha), Transleithanien; ...
  73

  2 Okolní, -ný
  Okolní, -ný, ne: vňkolní == okolo ležící, umliegend, benachbart. O. místa, Vororte (einer Stadt). Dch. ...
  74

  2 Pomoří
  Pomoří, n., prímorí, oblast, místo při moři ležící, die Küste, das Meeresgebiet. V. — P., země rakouská ...
  75

  2 Peněžitosť
  Peněžitosť, i, f.. bohatost Ros. P. hotově, na hotově ležící. Šm. Der Reichthum, Geld- besitz. Ros. ...
  76

  7 Shlukování
  Shlukování, n. = připevňování navrta- ných dřev voru houžví. Houžev se přes příčně na voru ležící dřevo ...
  77

  2 Podpona, podponka
  Podpona, podponka, y, f., přímka, která dva body okolku spojuje, tetiva, die Sehne. — P., přepona, strana ...
  78

  4 Transalpinský, transalpský
  Transalpinský, transalpský = zaalp- ský, za Alpami ležící, transalpinisch. S. N. ...
  79

  2 Podi-um
  Podi-um, a, n., z řec., v římském cirku nejdolejší široká řada sedadel pro nejvzác- nější osoby, nyní ...
  80

  9 Nálečka
  Nálečka, y, í. Hledání zloděje n-kami (řetězem drženým dvěma prsty ve výšce). Počne-li se řetěz třásti ...
  81

  3 Splach, splak
  Splach, splak, u, m., spláchnutí, das Abschwemmen. S. vod. Zlob. Pole to jest na splachu (tak, že se ...
  82

  4 2. Vůbec
  2. Vůbec, bce, f. = obec, die Gemeinde. Aby v vůbcích svých měli vůli a svobodu. 1534. (Nách. 115. ...
  83

  4 Vřetenní
  Vřetenní, radialis, pramenný, paprskovitý (Nz. lk. ), Spindel-, v anatomii = části na straně palce ležící. ...
  84

  8 Lišta
  Lišta (lišt) hlíny = vrstea. Jí se zamazá- val mech, kterým byly klády na sobě ležící natemovány (při ...
  85

  3 Spojidlo
  Spojidlo, a, n., čím se něco spojuje, das Band, Bindemittel, Konnektiv, die Nath. Nz., Jg., Sal., Krok., ...
  86

  1 Kiosk
  Kiosk, u, m., turecky, kulatý n. čtver- hranný na sloupech ležící stan zahradní; vý- stupek zamřížovaný ...
  87

  4 Tropický
  Tropický, z řec. = obrazný, jinoznačný, zástupný; přenesený výraz, obrazné mlu- vení, tropisch, bildlich, ...
  88

  2 Oplen, oplín
  Oplen, oplín, u n. e, oplínek, nku, m., příční dřevo u vozu ležící na šárnici (nápravě podlé délky), ...
  89

  2 Nicí
  Nicí, adj., tváří k zemi ležící, auf dem Gesichte liegend, skloněný, hluboký. Chodí nicí. Výb. I. 232. ...
  90

  3 Recitativ
  Recitativ, u, m., rečitativ, zpěv vypra- vovací, rozmluvný, der Sprech-, Redegesang, Erzählungsgesang. ...
  91

  4 Turbina
  Turbina, y, f. = vodní kolo plochou svou vodorovně ve vodě ležící, tak že voda z po- stranného otvoru ...
  92

  6 Nici
  Nici, pronus. Mkl. Etym. 215. Musa slo- vanská ležící nici u podnože bohatých svých sester. Šf. III. ...
  93

  1 Králový
  Králový, králův, a, ovo, dem König ge- hörig. Králův syn (královic), k. dcera (krá- lovna), k. manželka ...
  94

  3 Štorčák
  Štorčák, u, m. = kámen na štorc ležící. Us. Vz Štorc. ...
  95

  8 Čertaž
  Čertaž — hraničné čiary. Phľd. 1892. 624. — Č. = na kraji honu (ďahu) a hory ležící louka i louka na ...
  96

  3 Šárka
  Šárka, y, f., šárnice, e, f. = dřevo ploské po délce na nápravě ležící, na němž se oplín pohybuje; v ...
  97

  6 Hloubka
  Hloubka = odlehosť dna od povrchu. Vz S. N. H. dolů, die T. des Wellenthals, úhel hloubky, Nz.; h. psychologická, ...
  98

  2 Průvodní
  Průvodní, Führungs-. P. lať, vz Průvod- nice, pás, das Führungsblech, -eisen, v horn. Bc. — P., Pass-, ...
  99

  2 Pouch, u, poušek
  Pouch, u, poušek, šku, m., prázdná va- ječní skořepina, výdumek, leeres Ei, das Nestei. — P., širší konec ...
  100

  1 - 100   101 - 200  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <