Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:1   Strana:0964


  Magnet, magnes
  Magnet, magnes, u, m., z řec. náyvtjc (A/i'/oi, ' /layvi'jtrjc, /uctyvijtic, ficiyvijoioc, jenž dříve M&ot; cHyay. kiía slul). Dralo. Presl. Magnetstein. Magnet železo táhne. Byl. M. samorodný, strojený; magnet ozbrojiti; ozbro- jení magnetu. Nz. M. přirozený n. samorodý, strojený, ocelový, železný. M. Jaminův, přímý, složený ze 2—4 atd. magnetů. Ck. M. podko- vový. KP. II. 188. Pol magnetu (severní, jižní); poly magnetu stejnojmenné (nepřátel- ské), nestejnojmenné (přátelské). Tys jako m. (bravý). Vz S. N., KP. II. 187. a násl.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <