Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:1   Strana:0972


  Malý
  Malý, (zastr. mal, a, o); komp. menší; superlat. nejmenší; od koř. ml., vz L a Gb. Hl. 146. (Malíčký), maličký, maloučký, malinký, malounký, maličičký, maličičičký, malilinký, malililinký, maličkerný, malichný, malicherný, malitký. Vz Málo. M., neveliký. Klein, ge- ring, eingeschränkt, nicht gross. V. M. knížka, košilka, říčice, jablko, rozum, malé postavy, moc, pokuta (mírná), podání, potřeba, kázeň, věc, práce, strana (pražská), peníz, Jg., malý úřad = menší soud, das kleine Landrecht, GL, kulka (která nevyplní hubici — Mün- dung — hlavně, Laufkugel), muška (feines, spitziges Korn, když skrz řez — Visier — hle- díme, jenom trochu mušku vidíme), Šp., voda, niedriger Wasserstand. Dch. Jménům hro- madným a hmotným nepřísluší adjektivum , malý' nýbrž:, drobný. ' Proto šp: malá zvěř, malý dobytek, malé ryby m.: drobná (nízká) zvěř, drobný (nízký) dobytek, drobné ryby. Vz Dobytek, Drobný, Nízký. Brt. Prodej v malém a ve velkém m. správného, malý (drobný) a velký prodej´ Brs. 100. Lid mluví: prodávati něco na hrubo, na drobno, na velko, na málo a tak i prodej na hrubo (na veliko), na málo. Brt. Km. 1877. 157. Tato věc je totéž v malém co ona ve velkém m.: v malé míre — u velké míře. Brs. 100. M. věc, Bagatellsache. O. z D. Ob- chod, obchodník, prodavač, odbytek v ma- lém. J. tr. Malí lidé také se umějí hněvati. V. Jest malý, ale sporý. Us. V malé vážnosti u někoho býti. Kom. Má malé potřeby. Us. Na malou stranu jíti. Malé zloděje věšejí, velké pouštějí. Us. V malé vodě malé ryby bývají. Z malej vody malé ryby. Mt. S. Lepší malý zisk, než veliká škoda. V. Zaplatíť na malé letničky (nikdá). Častokráte psíček malý velikého vepře svalí. Trnka. Z malého pána malý strach. Malá kázeň, malá bázeň. D. Z malého oblaku velký déšť. Z malé jiskry velký oheň. Jg. Malých ptáčků malá hnízda. L. Velké ryby žerou malé. Na Slov. M. ptáček mívá křiklavý zobáček (Cf. Neve- liký ptáček, ale ostrý drápek. ) Pk. Kto je malému nevděčný, veľkého není hoden. Mt. S. Stran pořekadel vz ještě: Hrneček, Krajíc, Křeček, Skřítek, Večeře. — M., co do postavy, vz: Krajíc, Pes. — v čem: v zrůstu. Jir. dh. — s inft. Jsme přemalí Bohu sloužiti. Št. — Jsem před ním tak malý jako před mořem mělká řiečka. Alx. — V malém věku, = v mladém věku, in früher Jugend. V malých letech. Jest malý ale zralý. Malé děti, malá starosť, velké děti, velká starosť. D. — M. učedlník ve mlýně, méně než prášek. Vys. — Malé srdce = ne- mužné. Malé mysli. Byla malá duše ve mně. Hlas. — M., nemnohý, nicht zahlreich, klein, wenig. Jg. Nesvorný rod v malých dnech zahynul. V. Zahynuli v malých letech. Troj. Vz Málo. — M. čas = krátký čas, kurze Zeit, wenig Zeit. Před malou chvílí. V. V malém čase. V. — Malé Hory, Adams- stadtl, městečko v Budějovsku. Mus.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <