Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:6   Strana:0924


  Malý
  Malý. Ž. wit. 229., ml v mlíti. Šf. III. 495., List. fil. VI. 226., Mkl. Etym. 181. — M = ne veliký. Malý parník, Dch., statkář. Osv. I. 524. M. voda. Us. O rozdílu mezi m. a drobný vz také Brt S. 3. vyd. 190. Ale: Dobytek veliký i malý. Půh. II. 93., 118., 126. — Str. 972. b) 11. ř. zd. za Ve- čeře piidej: Chytrost, Platný. — M. co do postavy. M. jako cvrček, knoflík, knot, pa- lt cek. Us. Rgl. Neb sem před ním tako malý, jakž přede lvem zvěř ustalý. Alx. (Jir. Anth. 1. 3. vd. 33). Neberte si, kama- rádky, muža malýho, nebo on se v noci bojí schořa černýho. Sš. P. 666. Malých lidi s potupením nezahadzuj mimo, oby- čejně v malých súdkoch bývá dobré víno. Glč. I. 44. M. jak za groš křivák, jak bleší oko. Brt. M. had najviece sípá. Anth. I. 3. vd. 34. Byl jest malý na těle, ale velikýhřiešnik na duši. Hus II. 411. —M. věkem.Vz Samopašný. — M. srdce a p. Jsem malémysli, muthlos. Us. — M. = ne mnohý.Národ na počet malý. Vlč. Po malých dnechzapomanú. GR., Výb. I. 267. Potom po ma-lých dnech. Krist. 50. b. Po malých dnechumřel. Mill. 46. b. V malých letech. Otc.490. b. Po malých časiech. Kar. 114. Ma-lým chlebem veliké zástupy krmil. Otc.145. S malú bratří, cum paucis fratribus.Ote. 119. a. Jinde ib: s málem bratří. (Gb.v List. fil. 1886. 384). (Tělo tvé) po malýchdnech červie budú žráti. Hus III. 143. — M. = nepatrný. S malými výminkami. Us.Není to přec jen m. věc! Sá. Kdo je v ma-lých věcách pilný, budě i ve velkých. Laš.Tč. Pravíš pravdu upiiemo i velikým lidemi malým v dóstojenství. Hus II. 397. Jsmemalí k tomu, abychom ... Št. Kn. š. 187.M. věci velikým příčinou bývají. Sb. uč. — M = krátký. Na m. chvilku. Št. Kn. š. 9. M. čtyřzvuk, sekonda, tercie, kvinta, sexta, septima, nona, decima, trojzvuk. Zv. Př. kn. I. 17., II. 7,9. M. oběh krve. Ves. I. 4. Neb u vieře malú dosti řečí mnoho do- brého rozumu jest shromáždieno. Št. Kn. š. 13.- M Malý Křiváň Krč. G. 649. — M. Bory, Mallebern, v Rakousích. Šb. D. ř. I. 40. — M. Dvůr, ovčarna u Kostelce nad Orl. — M. Mlýn u Bubenče, u Vys. Mýta, u Zbraslavic. — M. Mlýnec u Ra- kovníka. — M Pilka, mlýn u Telče. — M. Strana, Kleinseite, IV. čtvrť na levém břehu Vltavy, vz Let. 31., 32., Bart. 372.; Halbseiten, ves u Rokytnice. — M. Veska, Malowe8ka, ves u Klatov; Malowiska, sam. u Roudnice. — M. Hory. Adamsstadtel, městečko u Lišova. PL. — M. Skála, Klein- Skal. Tk. VIII. 416. — M, ého, m., os. jm. — M. Benj. 1588 Jg. H. 1. 596., Jir. Ruk. II. 7. — M. Jiřík. 1619. Jg. H. 1. 596., Jir. Ruk. II. 7.— M. Petr. Arch. VII. 553. — M. Jukub, spisov. v Praze, 1811.-1885. Vz Tf. H. 1. 3. vyd. 126., 157., 158., 161., 166., 167., 173., 176., 179., 201 , Kv. 1885. 503., Jg. H. 1. 596., Šb D. řeč. 267., Pyp. K. I 306., 307., II 543., Mus. 1886. 632., Tf. Mtc. 292., Zl. Jg. 165., 305, 316., Bačk. Pís. 1. 929., Bačk. Př. 183., S. N., Rk. Sl. — M. Eduard, prof v Nov. Bydžově, přispěl do tohoto slovníku. (Mý.).

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <