Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 64x

  1 Metr
  Metr, u, m., z řec. /itt^ov, míra délky. M. činí 10 decimetrů, či 100 centimetrů, či 1000 millimetrů, ...
  1

  10 Trochejský
  Trochejský. Řady t-ské; O trocheji a kolech trochejských vůbec. Vz Král. Metr. I. 25 nn. T-ské systemy ...
  2

  10 Daktylský. D
  Daktylský. D. kolo. Král. Metr. 3., 6. D. řady aiolské, ib. 8.. d. hexametr. Ib. 10. D, systemy a strofy; ...
  3

  6 Metr-um
  Metr-um, a, n., cf. Jg. Slnosť. 74. ...
  4

  1 Maitre
  Maitre (fr., métr, a, z lat. magister), mistr, pán, velitel, učitel, výtečník, Meister, Lehr- meister, ...
  5

  1 Metr-um
  Metr-um, a, n., z řec., rozměr, míra; míra syllab ve verši. KB. 1. Silben-, Vers- mass, n. V metrice ...
  6

  6 Metr
  Metr. Cf. Rk. Sl. ...
  7

  4 2. -um
  2. -um, jména latinská v -um (řec. v -ov) jsou rodu střed. a skloňují se dle Slovo, když se -um (-on) ...
  8

  10 Elegický
  Elegický. Systemy a strofy básní e-kých a melických. Vz Král. Metr. I. 187. ...
  9

  8 Ammetr
  Ammetr m. ampěre-metr, přístroj k mě- ření proudův elektrických. Vz KP. VIII. 45. ...
  10

  10 Rozluka
  Rozluka, y, f. Celní a obchodní r. Nár. list. 1903. č. 134. 25. R. hexametru. Vz Král. Metr. 65. nn. ...
  11

  10 Trimetr
  Trimetr, u, m. Sr. Hexapodie zde. T. iambický; Tvar t-tru iambického. Vz Král. Metr. I. 306., 328 nn. ...
  12

  6 Dekastr
  Dekastr, u, m. = 10 sterů (krychlový metr). míra na dříví. Cf. Decistr. ...
  13

  1 Metromanie
  Metromanie, e, f., nymfomanie. — Metro- metr, u, m. = chronometr. — Metronom, u., m., taktoměr. Vz KP. ...
  14

  7 Přechodný
  Přechodný. P. doba, Dch., činnosť, Psp., poloha či posice v metr., Sš. Pros. 3. vd. 10 , Dk., průřez, ...
  15

  10 Brachykatalektický. B
  Brachykatalektický. B. kolo daktylské, je-li poslední takt celý vyplněn pausou atd. Vz Král. Metr. 5. ...
  16

  10 Dimetr
  Dimetr, u, m., z řec. Akatalektická te- trapodie neboli d. Král. Metr. I. 214. nn. ...
  17

  1 Krychlový
  Krychlový, Kubik-. K. palec, stopa, deci- metr. Ck. ...
  18

  10 Hexapodie
  Hexapodie, e, f., řec. Katalektická h. neboli k. trimetr. Vz Král. Metr. I. 225. nn. ...
  19

  10 Daktyl
  Daktyl, u, m., stopa (výklad slova). Král. Metr. 3. ...
  20

  10 Anapaest
  Anapaest, u, m. O a-stu a kolech ana- paestických vůbec. Vz Král. Metr. I. 206. nn ...
  21

  10 Anapaestický. A
  Anapaestický. A řady; Jednotlirá kola a metra a-cká; A. systemy a strofy (přísné, volné). Vz Král. Metr. ...
  22

  1 Metrický
  Metrický, z řec., měrný, časoměrný, skladoměrný, Rk., měroslovný, metrisch. — M. míry a váhy. Nz. M. ...
  23

  9 Briquette
  Briquette = cihla z rašeliny, z uhelného mouru. Počátkem r. 1900. za stávky horníků platili metr. cent ...
  24

  10 Rhythmik
  Rhythmik, a, m. R. řecký, římský, Král. Metr. 3. ...
  25

  10 Metrik
  Metrik, a, m. M. řecký, římský. Vz Král Metr. 3 ...
  26

  6 Desetimilliontina
  Desetimilliontina, y, f. Metr jest d. kvadrantu zemského. ZČ. 16. ...
  27

  10 Polymetrický
  Polymetrický. P. strofy (smíšené). Král. Metr. 2. ...
  28

  6 Kontrolní
  Kontrolní zkouška, Us., hodiny, mano- metr. Wld. ...
  29

  10 Iambický
  Iambický. O iambu a řadách i-ckých vůbec; i. kola a metra i-cká; i. trimetr, tvar trimetru i-ckého. Vz ...
  30

  5 Brzdový
  Brzdový, Bremse-, Schleif-. B. dynamo- metr, ZČ. I. 272., kotouč, Zpr. arch. X. 22., špalíček, Schleifstöckel, ...
  31

  10 Caesura
  Caesura, y, f. Pojem caesury, starověké a novověké názory o c-ře; C. hlavní, ve- dlejší, v hexametru; ...
  32

  8 Podrub
  Podrub. Sloupy, na nichž leží krov sto- doly, spojoval na metr a výše mocný věnec roubení, jemuž říkali ...
  33

  7 Páskový
  Páskový. P. obálka, das Schleifenband, Dch., metr. Pdl. ...
  34

  10 Pentapodie
  Pentapodie, e, f. Daktylská p. Král. Metr. I. 5., 8. ...
  35

  10 Průhyboměr
  Průhyboměr, u, m., flexometr, deflekto- metr. Vz Ott. XX. 830. ...
  36

  10 Splývání, n. S
  Splývání, n. S. samohlásek. Král. Metr. 52. ...
  37

  10 Archilošský. A
  Archilošský. A. metrum. Sr. Král. Metr. 8. ...
  38

  10 Metrnice
  Metrnice, e, f. Malá m. Zvon IV. 657. Sr. To je metr! ...
  39

  8 Hypsothermometr
  Hypsothermometr, u, m. (thermobaro- metr). Vstnk. III. 300. ...
  40

  10 Alkmanský. A
  Alkmanský. A. metrum. Vz Král. Metr. 7. ...
  41

  3 Ster
  Ster, u, m., fr. stére, z řec, das Körper- mass. S. činí krychlový metr (ku měření dříví, kamene atd.) ...
  42

  7 Překopati co jak
  Překopati co jak. Záhony na 60 cm. hloubky p. Dlj. 29. Stráň k založení vinice způsobilá p-pává se na ...
  43

  10 Prostorový
  Prostorový metr = krychlový. Ott. XX. 790. ...
  44

  10 Pentametr
  Pentametr, u, m. P. daktylský. Vz Král. Metr. I. 171. Jeho řady a slovní stopy; Po- stavení slov v p-tru; ...
  45

  5 Čtvercový
  Čtvercový, Quadrat-. Č. světnice, půdo- rys, kámen, Us. Pdl., míle, Posp., stopa, forma, tvar, kořen ...
  46

  8 Dělo
  Dělo, po staročesku by se řeklo puška. Bl. Gr. 175. D. kartáčově, varhanové. Ott, VIL 241. — D. = zásyp. ...
  47

  10 Hexametr
  Hexametr, u, m. Interpunkce h-tru (oddech, malá přestávka v řeči). Král. Metr. 53. nn. Svaz h-tru. 69. ...
  48

  1 Meter
  Meter, vz Metr. ...
  49

  10 Metrch
  Metrch, u, m. = metr. Val. Čes. 1. XII. 46. ...
  50

  7 Rováš
  Rováš. Mkl Etym 282. Na cudzí r. sa za- bávať. Zátur. Na metr dlouhá čtyrhranná hůl, rováš, pokrytá různými ...
  51

  3 Sáh
  Sáh, u, m., ve vých. Čech., ve Slez. a na Mor. sáha, síha,. y, f., od sáh-nouti, pokud člověk dosáhne. ...
  52

  7 Paloš
  Paloš = bílá hůl asi metr dlouhá. Na mor. slov. Vck. — P. = palaš. Mkl. Etym. 230. Nebojím sa, ubráním ...
  53

  1 Centimeter
  Centimeter, tru, m., fr., a to z lat. a řrec, setinoměr, setinová míra. Šp. C. činí 0-01 metru či 10 ...
  54

  6 M
  Str. 961. a. 25. ř. zd. pocházejícín oprav v: pocházející n. — Ib. 2. ř. zd. za vidoin polož: Šf. III. ...
  55

  6 Normální
  Normální zalesnění, normale Bestückung, věk, Sl. les., mzda, čas pracovní, roztok kyseliny tříslové, ...
  56

  3 Sjednání
  Sjednání, n., sjednávání; sjednocení, die Vereinigung. V. S nimiž Bohu žádného není s. Ryt. křest. Mluví ...
  57

  5 Zrada
  Zrada, y, f. = prozrazení, der Verrath, die Verrätherei. Ve starých spisech stojí všude zrada; ale lid ...
  58

  1 Loket
  Loket, kte (ktu: V gruntu na 3 lokty zšíří zeď ke mlýnu založiv. Břez. 172. Na lokty rozměřený chrám. ...
  59

  6 Nechati
  Nechati. Vz Mkl. Etym. 212. Ve 4. ř. tohoto článku za Bdl. polož: N. = ne cha- jeti, non curare, syn. ...
  60

  3 1. Sloha, sloka
  1. Sloha, sloka, y, f., strofa, spojení ně- kolika veršův v metrický celek. Dva nebo více veršů rhythmem ...
  61

  1 Míra, měra
  Míra, měra, y, f., mírka (zastaralé měrka). Míra, instr. sg. z pravidla měrou; pl. gt. měr, dat. měrám, ...
  62

  3 Stopa, stopka, stopečka, stopička
  Stopa, stopka, stopečka, stopička, y, f. S. od sto (sto-jím), p jest vsuto. Šf. — S., spodek nohy (chodidlo, ...
  63

  4 Váha
  Váha, y, f., váhy, pl. (instr. vahou, vz á, Brána; v přenes. smyslu: váhou) = ná- stroj k určení váhy ...
  64

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <