Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 14x

  10 Nikl
  Nikl, u, m. Sr. Vstnk. XIV. 581. ...
  1

  5 Bromík
  Bromík, u, m. = nikl, der Nickel. Sl. les. ...
  2

  6 Nikl
  Nikl, u, m , v lučbě. Vz Šťk. Poč. 355., Schd. I. 348., KP. IV. 124., Rk. Sl. ...
  3

  10 Nikl
  Nikl, u, m., vz Vstnk. X. 559. Jeho dě- jiny, vlastnosti, výroba a upotřebení. Vz KP. IX. 240. nn. ...
  4

  8 Nikl
  Nikl. Mali dostač niklu (niklových peněz). Phľd. 1896. 624. ...
  5

  2 Nikl
  Nikl, u, m., česky někdy: broník, po- chvistík, nicolum, der Nickel, kov bílý, silně magnetický, tažný ...
  6

  2 Proniknouti
  Proniknouti, ul, ut, utí; proniku (zastr.), nikl, čen, ení; pronikati, pronikávati, pro- nikovati = projíti, ...
  7

  5 Zlepšiti
  Zlepšiti, il, en, ení; zlepšovati = lepším učiniti, napraviti, ver-, aufbessern, empor- bringen, korrigiren, ...
  8

  2 Proležeti
  Proležeti, el, en, ení = leže protrhati, durchliegen; leže ztratiti, zmeškati, durch das Einlager verlieren; ...
  9

  2 Průba, proba
  Průba, proba (pruba, Br.), probička, průbička, y, f., z lat. probo = zkouška, der Versuch, die Probe. ...
  10

  9 Nikl
  Nikl, u, m., kov. Sr. Vstnk. X. 334., Ott. XVIII. 313. Niklas Jos., čes. architekt. 1817. — 1877. Vz ...
  11

  1 Kyz
  Kyz, u, m., něm. Kies, Eisenkies, Schwefel- kies, dvésirník železnatý, Fe S2... Štk. 241. Kyzy jsou nerosty ...
  12

  1 Kov
  Kov, u, m., od ku [kouti, vz u v ov (av) a Gb. Hl. 145. ], co se kouti, kovati může. Kovy nazýváme veškeré ...
  13

  4 Vyniknouti
  Vyniknouti, knul a kl, utí; vynikati, vy- nikávati = prudce odněkud se vyskytnouti, povstati, počátek ...
  14

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <