Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:2   Strana:0362


  Olej
  Olej, e, m., z lat. oleum, na mor. Zlínsku oléj, Brt., das Oel. O., tuk rostlinný (Pflanzen- fett), který při obyčejné teplotě tekutý jest (polopevný = máslo; pevný = vosk). Kk. 11. O. mastný (poskvrňuje papír atd. trvale) a etherický (poskvrňuje jej také, ale skvrny ty v teple rychle mizí). Mastný : vysychavý (který na vzduchu schne) a mazlavý (který na vzduchu nevyschne). Vysychavý : lněný, makový, konopný, ořechový, tykvový, ze semena slunečnic, ze semena smrkového. Mazlavý; olivový, dřevěný, řepkový, man- dlový, kokosový. Etherický: anýzový, bal- šamový, citronový, melisový, pomorančový, růžový, skořicový, hrebíčkový, z hořkých mandlí. Vz více v Km. III. 39. Olej aethe- rický, aixský, ananasový, angelikový, anti- monový, anýzový, arsenový, arundelový, as- faltový, balzamkový, behenový, benzoinový, bergamotový, blínový, bobkovišňový, bob- kový destillovaný, bobkový vytlačený, bo- rový (vz KP. III. 334.), březový, brslenový, bukvicový, bylinný pro žaludek, bylinný švý- carský, cedrový foenický, cicinový, cihlový, citronový, červený, česnekový, dávivcový, dehtový, dřevěný, dryjáku babího, dyptamu kretského, fialový, filosofův (vz konec článku tohoto), gabianský, galbánový, gardovský, heřmánkový, hodinářský, hollandský, horči- cový n. horčičný, hořkomandlový, hořký (anglický, španělský), hrebíčkový, hřívní, hroznový, hruškový, chemiků hollandských, chynový, jablkový, jalovcový sirkovaný, jan- tarový, jasmínový, jedlový, jehličný, z jele- ního rohu, kafrový, kajeputový, kakaový, ka- menný (bílý, černý, červený, nejčistší, sirný), kamenouhelný, kapalný (naopak: tuhý, hustý, pevný), kapradový, karapový, kaučukový, kerblíkový, z klasu (Sal. 228. 27., 229. 26.), klečový, kmínový, kokosový, konopný, ko- prový (Sal. 228. 1.), kostínový (Sal. 67. 33.), kostní, kozlíkový, křenový, krotonový, kvi- rinový, lavendulový, ledový (vz KP. IV. 603), lékařský, letavý (flüchtig, který z rostlin a jiných těles horkem se dobývá, jakým voda vře, nebo i menším, a chuť rostlin podržuje jako: anýzový, koprový, brový, řebříčkový, růžový, zvonečkový), lilijový, lipový, lněný, loučový, lucský, lžiční, makazarový, makový, mandlový, markasitový, mastné oleje (které toliko rozložené se rozlétají při horku velikém, ve vinném líhu nerozlučitelné, chuti lahodné, bez zápachu), mastixový, mravencový, mu- škátový, myrrhový, naftový, námelový, neté- kavý, nevysychavý [olivový jeho špatnější druh: dřevěný; mandlový, obecný (i. e. dře- věný. Sal. 44. 33.), řepkový, hořčicový, ze zemského ořechu, behenový; vz Olej vysy- chavý, S. N.], olivový, olovný, ořechový, palmový, palný n. k pálení, panenský (bílý, velmi líbezný a sladký), pekelný, peprníkový, z plynu olejotvorného, podzemničný, pomo- rančový, povázkový, přismahlý (brenzlich), proti šupinám, přismoudlý, provenceský (pro- vancový), pryskyřicový, řepkový, řepový, řetkvový, ricinový, rmenový (Sal. 228. 15.), rosmarinový, routový, růžový, rybí, salá- tový, sasamový, saturejový, semencový, se- menečný, sesilující vlasy, sirnatý, skočcový, skořicový, složený (jako: vinný), smahový, smolný, smradlavý, solarový, surmíkový, špi- kový, štikový, štírový, tabulní, tartarový, těkavý, templinský n. borový, terpentinový, tigliový, tovární, třebulový, třezalkový, ty- kvový, uhelný, vinný, vitriolový (vz KP, IV. 604., 613.), vizmutový, voňavý, voskový, vy- sychavý (lněný, ořechový, makový, konopný, ricinový, rybí tuk, jaterní. S. N. Vz Olej • nevysychavý), zemského ořechu, zvonečkový, živičný, žloutkový. Kh., S. N., Nz., Jg., Šp. Vz Šfk. 799., Kk. 279. Oleje na vlasy, vz Prra. III. č. 10. Sklad, tuna oleje; sklenice, sud, sklad na o.; obchod s olejem, zásoba v oleji. Šp. O. tlačiti. D. O. do ohně líti, olejem hasiti (zlé horší dělati, vášnivého drážditi). Olejem přemazati, pomazati, zadě- lati, napustiti. Jg. Olejem se pomazati. Byl. Míti o. v hlavě (rozum). L. Olejem svítiti. Us. Olej v lampě páliti. Jg. Nebezpečno oleje k ohni přilévati. Šp. Těžko z kamene olej vytlačiti. Vz Marný. Lb., Dl. Ex pumice aquam haurire. Ano, oleje k ohni! Nelij oleje do ohně. Jg. Někomu záda (zadek) dřevěným olejem (holí) namastiti, namazati. č.,Jg. Jde pořád nahoru jako olej (= pyšný). Č. Vyjde pravda na vrch, jako olej nad vodu. Prov. Kál. — O. tiskařský jest ořechový, malířský lněný. Jg. — O. svatý = svěcený (křižmo), při udělování některých svátostí užívaný, das ?. Oel; též sama svátosť pomazání (posled- ního). Jg. Martim. — O. Některé tekutiny pro podobnosť k oleji slovou oleje: o. vitri- olový, kamenný (petrolej), zemní, skalný (vz Pryskyřice zimní, Petrolej a Bř. N. 111., Schd. II. 62.), smolný, terpentinový, mastixový. D. Vz nahoře. — O. filosofův = lékařův = olej vápnem napuštěný proti strupům. Rkp. lék. — O., kořalka. Tak ji jmenují vojáci praž- ští. Kda.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <