Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:7   Strana:0252


  Plat
  Plat. Soudní platy. Tov. P. na byt (pří- bytečné), Quartiergeld, telegrafní, za stravu. Dch. Je z toho stejný p, es kommt dabei auf eins heraus. Dch. 600 hř. g. platu do mého života. Půh. I. 340. P. komorní. Vz Zř. zem. Jir. 116., 117., 466., 696. Platy panské. Sdl. Hr. II. 108. Aby jim s toho p. šel. Št. Kn. š 154., 155. — P. = mzda. Jaký p., taká robota. Rr. Sb. Za špatný p. nesporá práce. Us. Bž. Je tam z platu Us. Platy a mzdy. Sdl. Hr. IV. 43., 47.-50 — P. od poddaných atd. Měl-liby který měšťan panské pole v nájmu aneb pod plat. Sdl. Hr. I. 16. Kdož dědinu dává na plat Št. Kn. š 160. Slezská země knížeti českému dává pod plat. V. — P. = platnosť. Člověk urozený, ale chatrného platu. Výb. II. 1200

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <