�esko - n�meck� slovn�k Fr. �t. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextV�e
  Prohled�vat:
  HeslaObsah hesel
  N�pov�da
  Dokument Obr�zek
  Svazek:9   Strana:0035


  Dti
  Dti. O tvarech vz Gb. H. ml. III. 1., 127., 217, 389., 409. D-li se mi to dlat, pdu; Jak Pmbu den d; Ty's tomu dal (chybis). Us. Ho. 89. Nvrh nedal se zavrhnouti p. msto: nebylo lze jej z. Brt. m o. Dal psanm o zem (hodil je na zem). Pal. Dj. IV. 2. 325. si. Ten si dal = opil se. Zt. P. 72. b.

  Vytvo�eno v r�mci projektu Data a n�stroje pro informa�n� syst�my (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informa�n� spole�nost AV �R a projektu Informa�n� zdroje
  pro v�zkum a v�uku �e�tiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva �kolstv�, ml�de�e a t�lov�chovy �R
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. � 2005 - 2007 - 2011
  <