esko - nmeck slovnk Fr. t. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVe
  Prohledvat:
  HeslaObsah hesel
  Npovda
  Dokument Obrzek
  Svazek:1   Strana:0211


  2. Dti se
  2. Dti se = vzdti se, odci se. se eho. Mnohem jest lepie, netbajc vc svt- skch i dti se veho Bohu. t.

  Vytvoeno v rmci projektu Data a nstroje pro informan systmy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informan spolenost AV R a projektu Informan zdroje
  pro vzkum a vuku etiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva kolstv, mldee a tlovchovy R
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. 2005 - 2007 - 2011