Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:4   Strana:0030


  Táta
  Táta, y, tatek, tka, tatík, a, tatíček, čka, tatínek, nka, tatoušek, ška, tatí- neček, čka, m., tatí, n. (u Nové Kdyně, Rgl. ), na Slov. tato, tatko, tatíčko, a, m., tatuška, tatulka (mor. ), y, m., tatulek (mor. ), lka, tatenko, a. tatěk (mor. ), ťka, m., tacík. Šd., Škd., Vck., Dbš. 32., Pngr., Sl. ps. č. 66. Na morav. Zlínsku tatíček == 1. otec, 2. tchán. Brt. Tatíček = otec na Moravě v dědinách, v městech tatínek; otec užívají jen. mluvi-li se o osobě třetí nepřítomné. Brt. U Uher. Hradiště tatíček = otec přiro- zený, tatínek = tchán; mamička = matka přirozená, maminka = tchyně. Hý. Na Třeboňsku oslovují jménem tatínek šafáře knížecích dvorů. Strsl. tata, pater, stind. tata, lit. teta, pr. thetis. lat. táta. Mkl. L. 107. Cf. Šercl Z ob. jaz. I. 234., 235. Der Tatta, Vater. T. = otec nyní jen ve mluvě obecné a dětské. Táta, tatík. V. Pantáta. Pane táto. Us. Ach táto, tatuško! Hdk. C. 173., 90. Na zelném trhu: Dejte mi počinek, tatíku! Dch. Tatíčku kudrnatý (zvolání; cf.: maminko skákavá)! U Žamberka. Dbv. Chlebíček náš tatíček, kaše matka naše. Pk. Tatík tomu nechtěl věřiť, šel se na faru poradit; Tvojím drobným dítkám tatík se dostane; Mamy doma něni. a taty němamy; Abych se moh dostać do tatíčka svého (= k němu); Měls juž času dosci do t-čka jísti (= jíti); Sv. Jachym, křestný táta, sv. Anna, křestná máma; Ty měsíčku krasny, kaj (kde) je naš tatíček vzácny?; To máš taťku starý, už můžeš na máry; Mamička poznaly, tatíček nemohli. To jsem já t-čku, co mia v noci vezli (= odvezli); Tatíčku můj milý, co vy to četete (= čtete), že nad tím pláčete?; Ty neščasný taťku! Což sem tě prosila, dy sem umírala; Děte, tato, ta- tuličku, za ten nový dvůr, jesli z tej vojny jede ten kochanek můj?; Dyby můj taéíéek žili, kravy by mi uchovali; Požalovala bych svému bratříčkovi, přede to tak nebude jako tatíčkovi; Ach neuhlídám bo mi možne neni, bo su můj tatíček, su hlyboko v zemi; Můj tatíček v hrobě leží, v třetím hrobě zadních dveří; Tu (kozu) náš taťko kúpil v Trenčíně; Ještě kůža na teleti, pije tata, pijou děti, pije tata, pije mama: šak se nám juž běhá kráva. Sš. P. 90., 10., 11., 12., 29., 78., 119., 123., 125., 161., 410., 468., 489., 490., 492., 621., 647. Už mi dali, můj tatenko, černé šaty šíti. SI. ps. 137. Když náš tatík nebožčík v nemoci ležel, chtěl jeti k jednomu knězi do Kelče na lékařstvie. NB. Tč. 199. Vece syn: Tatíku mój! BO. A syn koře se otci die: Tatíku nebo: Otče milý!; A ti mají tatíka Jeroboam krále, o němž die písmo. Hus I. 315., 446. Po ta- tíkovi se vrhl. Sych. Však jsi ty syn boží, proč tvůj tatík tebe nemstí ? Modi. rkp. Pros svého pána a rci jemu: Ó mój milý tatíku, pane Jesu Kriste. Ib. Kdo nepo- slouchá tátu, prokáže poslušnosť katu. Pk. Kam rád chodí táta, tam i synek chvátá. Č., Hrš. Utopil se mu táta v podmáslí (v louči); Cesta mimo vrata: kdo ví, kdo je táta (vz Nemanželský). Č. Volá-li dítě dříve máma, přivolá prý sestřičku, volá-li táto, tedy bratříčka. — Pan tatík = tchán, der Schwie- gervater. Us. — Vz Tacík.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <