Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 23x

  10 Vodík
  Vodík znal již Klicpera v Blaníku, psaném r. 1813. (vyd. 1820. 261. ). Sr. Vstnk. XIII. 343. ...
  1

  4 1. Vodík
  1. Vodík, a, m., ursa, astrum, zastr. Rozk. ...
  2

  4 2. Vodík
  2. Vodík, u, m., der Wasserstoff, das Hydrogen, hydrogenium. Rst. 515., Bř. N. 106., 228. V. jest plyn ...
  3

  7 Vodidlo
  Vodidlo vratové, Göpelschwengel. Hř. V., Führungslatte. Hrbk. Vodík. Rosc. 36., 37., Šfk. Ruk. 60. ...
  4

  4 Vodičitý
  Vodičitý = vodík v sobě mající, wasser- stoffhältig. V. kostičník, kysličník, uhličník. Pr. Chym. — Jg., ...
  5

  2 Nekov
  Nekov, u, m., das Nichtmetall. N-vy či metalloidy: kyslík, vodík, dusík, uhlík, síra, selen, chlor, brom, ...
  6

  4 Vodorod
  Vodorod, u, m., lépe: vodík, das Hydro- gen. Jg. ...
  7

  4 Vodilec
  Vodilec, lce, m., lépe: vodík, das Hydro- gen. Jg. ...
  8

  6 Dýchatelný
  Dýchatelný, respirabel. Nz. lk. Vodík není d. Kk. ...
  9

  4 Uhlohydrat
  Uhlohydrat, uhlohydrát, u, m., látka or- ganická, pevná, netěkavá, obsahující C12 n. C14 a vodík s kyslíkem ...
  10

  6 Kyslík
  Kyslík, das Oxygen. Výroba k-ku na veliko. Šfk. Ruk. «2. K. a vodík. Šfk. Ruk. 99. O k. Cf. Bř. ...
  11

  6 Hydrogen
  Hydrogen, ú, m., vz Vodík, Br. N. 106., Sfk.'Poč. 31., Schd. L.282., S. N. ...
  12

  2 Paraffin
  Paraffin, u, m., palojina, Hrn., pevný uhlo- vodík. Vz S. N., Šfk. 513. Das Paraffin. ...
  13

  5 Zuhelnatění
  Zuhelnatění, n., die Verkohlung. Z. = při látkách rostlinných i živočišných takový rozklad lučební, jimž ...
  14

  6 Jod
  Jod, lat. jodum, vz Iod. J. = tělo pevné barvy tuhoyé, lesku kovového, má nepří- jemný zápach a chuť ...
  15

  8 Triglycerid
  Triglycerid, u, m., tuk. Vstnk. IV. 143. T-dy slují všechny aetherové sloučeniny tří- atomového alkoholu ...
  16

  5 Brom
  Brom, u, m. = brudík, das Brom. Šfk. Ruk. 235., S. N., Schd. I. 296., Rosc. 37., KP. IV. 402., Šfk. Poč. ...
  17

  6 Chlor
  Chlor. Vz Šfk. 57., Šfk. Ruk. 204., Slov. zdrav., Rk. S1., Čs. lk. IV. 156., V. 338., Rosc. 37., Šfk. ...
  18

  7 Sloučiti co jak več
  Sloučiti co jak več. Všecky látky slu- čují se jen dle určitého poměru váhy n. objemu. Mj. 24. Obě látky ...
  19

  8 Jan
  Jan. 0 sv. Janě přijdu do Prahy: ale: mluvili o sv. Janu (činí se tu tedy rozdíl). Cf. Po sv. Janu, o ...
  20

  2 Plyn
  Plyn, u, m., z koř. plu (plu-ji). Mk. Das Gas. P., každé těleso, které za okolností obyčejných jest ve ...
  21

  6 1. Hořeti
  1. Hořeti. Vz o časování Listy fil. 1884. 452. Gb. a o původu Listy filol. 1880. 188. — abs. Horúcí oheň. ...
  22

  4 Uhlí
  Uhlí, gt. uhlí (šp.: uhlího), uhlíčko, a, n. = mnoho uhlů, die Kohlen. Uhlí jsou nerosty vidu nekovového ...
  23

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <